SDP EDUSKUNTA

Socialdemokraterna i social- och hälsovårdsutskottet är nöjda med att en bindande personaldimensionering inom äldreomsorgen lagstiftas

Dela

Socialdemokraterna i riksdagens social - och hälsovårdsutskott är nöjda med att en bindande personaldimensionering inom äldreomsorgen lagstiftas. Den bindande dimensioneringen av dygnet runt vården kommer efter övergångsperioden att vara 0,7 anställda i direkt vårdarbete per klient. På fredagen godkändes lagen i riksdagen. Lagen träder i kraft stegvis från ingången av oktober.

- En bindande dimensionering tryggar de äldres grundlagsenliga rätt till nödvändig omsorg. Målet är att säkerställa service som är högklassig och trygg i dygnet runt vård, konstaterar socialdemokratiska utskottsgruppens ledare, riksdagsledamot Aki Lindén.


- Det är också väsentligt att vårdbehovet i fortsättningen bedöms med hjälp av enhetliga mätare. Det garanterar rättigheterna till servicen på ett mer jämlikt sätt än för närvarande och garanterar bättre förutsättningar också för utveckling av hela servicesystemet, fortsätter Lindén.


- Jag är glad att vi slutligen får en bindande dimensionering i dygnet runt vård. Nu måste vi målmedvetet fortsätta arbetet för en bättre äldreomsorg. Det är viktigt att inleda den andra fasen av reformen av äldreomsorgen genom att utveckla de tjänster som tillhandahålls i hemmet och inom närståendevården. Vi behöver också en rättvis reform av klientavgifterna på serviceboenden. Även de äldres rätt till utevistelse bör tryggas, pekar utskottsmedlemmen och riksdagsledamoten Ilmari Nurminen på inför de kommande utmaningarna.


- Det är fantastiskt att dimensioneringen äntligen blir lag. Det är också viktigt att den insats som görs av dem som utför indirekt arbete, dvs. stödtjänster, inte räknas med i dimensioneringen. På så sätt säkerställs att tillräckligt med personal kan koncentrera sig uttryckligen på vårdarbete. Vi har nu tagit ett stort och viktigt steg mot en bättre äldreomsorg. Arbetet slutar dock inte här, det är viktigt att utveckla äldreomsorgen på ett övergripande sätt. Särskild fokus bör fästas på en god ledning och goda arbetsförhållanden. En kraftfull och fungerande vård och omsorg kan enbart uppnås på en hållbar grund, konstaterar riksdagsledamot Heidi Viljanen.


- Våra äldre förtjänar den bästa vård och omsorg när de blir äldre. Under ett årtionde har mycket lagstiftningsarbete gjorts för att förbättra situationen inom äldreomsorgen, och nu har en viktig milstolpe uppnåtts. För att vi ska få tillräckligt med vårdpersonal till äldreomsorgen måste vi också satsa kraftigt på att öka intresset för vårdyrket och antalet utbildningsplatser inom branschen. Vårdardimensioneringen bidrar till att förbättra arbetsförhållandena och minska arbetsbelastningen, vilket innebär att arbetstagarna orkar bättre och de äldre får då en bättre vård, summerar utskottsmedlemmen och riksdagsledamot Kim Berg.

Kontakter

Bilder

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Eloranta: Asiakasmaksulain myötä terveydenhoidon maksut vähenevät ja samalla saavutettavuus paranee22.9.2020 16:19:49 EESTTiedote

Tänään eduskunnan lähetekeskustelussa oleva asiakasmaksulaki on pitkään odotettu sote-palvelujen saavutettavuutta parantava uudistus. Lain päätarkoitus on poistaa ja vähentää sote-palveluiden asiakasmaksuja. Lain myötä hoitajavastaanotot muutettaisiin maksuttomiksi perusterveydenhuollossa, alaikäisten poliklinikalla saama hoito muutetaan maksuttomaksi, mielenterveyspalveluiden maksuttomuutta perusterveydenhuollossa selkiytetään, sekä tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja lääkkeiden maksuttomuutta laajennetaan osin. Pitkäaikaishoidon asiakasmaksut määräytyvät jatkossakin asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksukattoa laajennetaan niin, että siihen luetaan mukaan suun terveydenhuolto, terapia, tilapäinen kotisairaanhoito, sekä tietyt etäpalvelut. Laajennus koskee myös asiakasmaksuja, joihin on myönnetty toimeentulotukea. - Uusi asiakasmaksulaki tukee ja poistaa taloudellista rasitetta perusterveydenhuollon asiakkailta. Suomalainen terveydenhoito on yksi maailman parhaista ja se on

Kansanedustaja Mäkisalo-Ropponen: Kognitiiviset mukautukset vahvistaisivat monen muistisairaan ja vammaisen työllistymistä22.9.2020 14:14:29 EESTTiedote

- Kognitiivisten mukautusten avulla voidaan pidentää monen muistisairaan työssä oloa, mutta toisaalta ne mahdollistaisivat työssä käymisen myös monelle vammaiselle, sanoo kansanedustaja ja eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän sekä eduskunnan muistikerhon puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). - Tästä syystä olen yhdessä vammaisasian yhteistyöryhmän ja muistikerhon kanssa jättänyt lakialoitteen kognitiivisten mukautusten kirjaamiseksi lakiin, Mäkisalo-Ropponen jatkaa. Kognitiivisilla mukautuksilla tarkoitetaan esimerkiksi työnantajan järjestämää työn sekä työvälineiden, -ympäristöjen ja -tapojen yhteensovittamista ihmisen tiedonkäsittelykykyjen ja -rajoitusten kanssa. Tällaisilla järjestelyillä voidaan helpottaa suoriutumista työssä ja näin mahdollistaa kognitiivisen toimintakyvyn rajoituksista kärsivän jatkamista työelämässä. Nykylainsäädännön puitteissa mukauttaminen ymmärretään usein vain liikuntavaikeuksien sekä näkö- tai kuulovammaa kompensoivien apuvälineiden hankintana,

SDP:n Mika Kari Lahden Jokimaan bussikoritehtaan alasajosta: Valtion nopeiden tukitoimien lisäksi tarvitaan havahtumista Päijät-Hämeen alueella käynnissä olevaan rakennemuutokseen22.9.2020 07:00:00 EESTTiedote

Kansanedustaja, Lahden kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Mika Kari pitää murheellisena Scanian tytäryhtiön ratkaisua lopettaa bussikorien tuotanto Lahden Jokimaalla. Eilen julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan SOE Busproduction Finland Oy:n toiminnan alasajo johtaisi ainakin 260 työntekijän irtisanomiseen.

SDP:n Salonen: Koronakriisin hoito vaatii määrätietoisia toimia: nyt on turvattava ihmisten hyvinvointi ja kasvun edellytykset18.9.2020 15:32:34 EESTTiedote

Oppositiopuolueet jättivät tänään yhteisen välikysymyksensä hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta. Välikysymyksessä arvostellaan hallitusta voimakkain sanankääntein tulevien vuosien velanotosta. Kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Kristiina Salonen muistuttaa, että hallitus ottaa velkaa lieventääkseen koronakriisin aiheuttamia taloudellisia vahinkoja muun muassa kunnille ja yrityksille. Näin on toimittu poikkeuksetta myös muualla Euroopassa, mikä kertoo velanoton välttämättömyydestä kriisissä. - Oppositio jättää tarkoitushakuisesti sanomatta, että lähes kaikki maailman valtiot ovat joutuneet ottamaan lisävelkaa raivatakseen tietä ulos kriisistä. Ei Suomikaan voi antaa massamittaisesti yritystensä ajautua konkurssiin ja kuntia välttämättömien palveluiden leikkausten kierteeseen. Esimerkiksi Saksa, joka on tunnettu budjettikuristaan, on elvyttänyt talouttaan tähän mennessä jo 218 miljardin velaksi otetun euron edestä. Lisäksi he suunnittelevat lisäävänsä vi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum