Societas pro Fauna et Flora Fennica

Societas pro Fauna et Flora Fennica 200 år!

Dela

Societas pro Fauna et Flora Fennica (”Societas”) är Finlands äldsta vetenskapliga sällskap. Sällskapet grundades i Åbo den 1 november år 1821 av professor Carl Reinhold Sahlberg tillsammans med nio andra naturforskare, bland annat den världsberömda professorn i zoologi Alexander von Nordmann. Sällskapets primära syfte var att sammanställa en fullständig samling av Finlands växter och djur.

I stort sett alla Societas samlingar förstördes i Åbo brand år 1827. Endast professor Sahlbergs herbarium kunde räddas. Efter branden flyttade Societas med universitetet till Helsingfors. Societas verksamhet har alltid varit starkt bunden till universiteten och deras samlingar. På 1850-talet förenades sällskapets zoologiska och botaniska samlingar med Helsingfors universitets samlingar, och utgör därmed grunden för de nuvarande samlingarna vid Naturvetenskapliga centralmuseet.

I Helsingfors leddes Societas bland annat av den kända, i Uleåborg födda, professor William Nylander. Tyngdpunkten i verksamheten försköts efter hand från samlingarna till att främja den zoologiska och botaniska forskningen i hela dess bredd i Finland. Forskningsfinansiering är fortfarande en central verksamhet för sällskapet. Styrelseordförande Mikael von Numers kommenterar att ”Forskningsfinansieringen har även inbegripit finansiering av vetenskapliga expeditioner inom Finland och dess närområden. Många betydande vetenskapliga rön inom botanik och zoologi har först presenterats på sällskapets möten. Sällskapet är tvåspråkigt. Numera utdelar Societas stipendier huvudsakligen för magister- och doktorsavhandlingar som utökar vår kunskap om Finlands fauna och flora”.

Redan år 1848 påbörjade sällskapet sin publikationsverksamhet och sällskapets publikationer har fram till 1930-talet haft en central roll då det gäller att öka kunskapen om Finlands fauna och flora. Societas publicerade flera olika vetenskapliga serier och det totala antalet tryckta sidor i sällskapets serier kan räknas i tiotusental. Idag utger Societas den vetenskapliga serien ”Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica”. Chefredaktör och styrelsemedlem Henry Väre säger: ”Under 200 år har innehåll och format ändrat mycket. Artiklarna publiceras i dag på engelska, helt elektroniskt och de är tillgängliga för alla (open access). Här har Societas varit en föregångare i Finland.”

Sedan år 1964 upprätthåller sällskapet tillsammans med Ålands landskapsregering Nåtö biologiska station med tillhörande naturskyddsområde i det natursköna Lemland på Åland. Till verksamheten hör även månads- och årsmöten samt symposier och exkursioner. Sällskapet beviljar årligen tiotals stipendier för doktorander och graduister, och speciellt för de sistnämnda är sällskapet en av de viktigaste forskningsfinansiärerna.

Societas har i dag ca 1100 medlemmar. Medlemmarna är i huvudsak biologer, både yrkesbiologer och amatörer. Till sällskapet har hört ett flertal kända finländare såsom Johan Vilhelm Snellman, Uno Cygnaeus, Johan Ludvig Runeberg, Zacharias Topelius samt nobelpristagarna Artturi Ilmari Virtanen och Ragnar Granit.

Jubileumsåret till ära arrangerar sällskapet tillsammans med Stiftelsen för naturarvet en insamlingskampanj med målsättningen att köpa och skydda gammelskog i södra Finland (https://luonnonperintosaatio.fi/sv/kampanjer/societas-pro-fauna-et-flora-fennicas-fyller-200-ar/).

Societas firar 200-årsdagen den 5 November och ordnar då ett seminarium som kan följas av allmänheten på distans; anmälan via https://www.lyyti.fi/reg/Societas_pro_Fauna_et_Flora_200-DIGI

Nyckelord

Kontakter

Styrelseordförande Mikael von Numers
mikael.numers@abo.fi
tfn 0505002742

Om

Societas pro Fauna et Flora Fennica
Societas pro Fauna et Flora Fennicahttp://www.societasfff.fi/