Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: vaccinationen av hälso- och sjukvårdspersonal har framskridit smidigt, virusmutationen utmanar hanteringen av sjukdomsläget

Dela

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari efter julpausen för att uppdatera bilden av coronaläget.

Läget är fortfarande allvarligt, konstaterade överdirektör Merja Ekqvist inledningsvis. Antalet infektioner verkar ha stabiliserats, men försiktighet krävs fortfarande: det har förekommit överraskande smittkedjor, och virusmutationen orsakar osäkerhet om hur läget kommer att utvecklas. Det är alltså viktigt att vi alla fortsätter att följa de gällande restriktionerna och rekommendationerna.

Överläkaren för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Eeva Ruotsalainen sade i sin översikt att den nya virusmutationen kan smitta och spridas snabbare än tidigare. Kartläggningen av läget försvåras av att man inte kan analysera virusmutationen överallt, men också i Finland finns det finns sannolikt flera hundra fall av det muterade coronaviruset. En god nyhet är att vaccinen i ljuset av den nuvarande informationen också fungerar på den nya varianten av viruset.

Det talas för närvarande mycket om coronavaccinet i Finland och runt om i världen. Vaccinationsprogrammet har inletts och nu pågår en tävling mellan spridningen av viruset och tillgången till vacciner - och ställvis också till de sprutor som behövs för vaccineringarna. Merja Ekqvist berättade att social- och hälsovårdsministeriet, statsrådets kansli och Institutet för hälsa och välfärd håller på att inleda en riksomfattande kommunikationskampanj om coronavaccineringen. Kampanjen kommer att infalla under huvudfasen av vaccinationerna och ska nå alla befolkningsgrupper. Kampanjen stöder den regionala och lokala kommunikationen. I samband med kampanjen produceras bl.a. flerkanalsmaterial om vaccineringens fördelar. Materialet kan användas av olika aktörer.

Hanna Nohynek, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, presenterade en översikt över vaccinationssituationen i Finland. Även om endast en liten del av befolkningen har vaccinerats har vaccinationen av vårdpersonalen framskridit smidigt: största delen av t.ex. personalen inom intensivvården och den specialiserade sjukvården har redan vaccinerats. Det är dock viktigt att man så snart som möjligt kan inleda vaccineringen även av äldre som hör till en riskgrupp. I vissa områden har vaccineringar på äldreboenden redan inletts eller kommer att inledas inom kort.

Nohynek konstaterade att det också finns utmaningar när det gäller vaccinens hållbarhet, förvaring och logistik: det är svårt att planera en exakt tidpunkt för massvaccineringar när man inte vet när det finns tillräckligt med vaccin att få. I och med att kommunerna och samkommunerna är de som i praktiken genomför vaccineringarna bör de förbereda sig på att Finland snabbt kan få stora mängder vaccin och att massvaccinationerna måste kunna inledas effektivt. Flera vacciner har fått försäljningstillstånd i EU, men tillstånden för vissa tillverkares vaccin har försenats eftersom vaccinstudierna fortfarande pågår.

Mer information om vaccinationerna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/coronavaccinationerna-har-framskridit-till-vardhemmen-i-storsta-delen-av-landet

Regionförvaltningsöverläkarens synpunkter på hanteringen av coronapandemin

Laura Nikunen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland presenterade hanteringen av coronaläget från sitt perspektiv som regionförvaltningsöverläkare. Särskilt samarbetet inom regionförvaltningsverket, mellan olika regionförvaltningsverk och mer allmänt mellan olika myndigheter har utvecklats och intensifierats under krisen. Att myndigheternas resurser är begränsadeblir särskilt tydligt i hanteringen av krisen: tjänstemännen belastas och information och svar fås inte nödvändigtvis tillräckligt snabbt. Efter den inledande förvirringen har myndigheterna dock organiserat sig smidigt, rollerna har förtydligats och var och en har tagit sin egen plats i behandlingen av epidemiläget som helhet. Detta har gjort hanteringen av situationen smidigare och som helhet sett har man klarat sig relativt bra i den utmanande situationen.

Landskapens säkerhets- och beredskapsforums översikter

Under mötet hördes också säkerhets- och beredskapsforumens översikter av epidemiläget och beredskapen inför det. Läget är varierande i olika regioner, men i huvudsak befinner man sig fortfarande i samhällsspridningsfasen. Antalet test har varit relativt litet, vilket för sin del är oroväckande: människor bör fortsätta att låta testa sig även vid lindriga symptom för att det ska gå att påvisa smitta och spåra exponerade.

Vid mötet fäste man också uppmärksamhet vid de socioekonomiska konsekvenserna av coronakrisen: en del företag går mycket bra, en större ekonomisk tillväxt väntas börja efter sommaren, men en del företag har drabbats allvarligt av situationen, konkurser är att vänta, arbetslösheten förvärras på många ställen och de sociala problemen ökar och förvärras. Efterbehandlingen av krisen kommer därför i fortsättningen att behandlas också på Södra Finlands regionala beredskapskommittés möten.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Korjaus aikaisempaan päätökseen – Essoten kuntien alueella turvavälit täytyy taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa2.3.2021 17:04:50 EETTiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki 26.2.2021 päätöksen, joka velvoittaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Essote) alueen toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Päätöksen liitteenä olleesta kuntalistasta puuttui Joroisten kunta, minkä takia Itä-Suomen aluehallintovirasto on korjannut päätöstä.

////Lisätty uusi linkki//// KUTSU JA STREEMAUSLINKKI MEDIALLE: Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuuteen2.3.2021 16:45:31 EETTiedote

Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuuteen, jossa kerrotaan koronaepidemian poikkeusoloihin liittyvistä päätöksistä Pohjois-Pohjanmaalla. Tilaisuudessa käydään läpi pandemiatilanne alueella, alueelliset suositukset ja määräykset, ja niiden toimeenpano kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Korpelainen esittää myös oman katsauksen.

KUTSU JA STREEMAUSLINKKI MEDIALLE: Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuuteen2.3.2021 13:17:38 EETKutsu

Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuuteen, jossa kerrotaan koronaepidemian poikkeusoloihin liittyvistä päätöksistä Pohjois-Pohjanmaalla. Tilaisuudessa käydään läpi pandemiatilanne alueella, alueelliset suositukset ja määräykset, ja niiden toimeenpano kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Korpelainen esittää myös oman katsauksen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös tilojen sulkemisesta pääkaupunkiseudulla ja lähialueilla pysyy ennallaan – ohjeita terveysturvallisuudesta on kaikkien syytä noudattaa2.3.2021 13:15:00 EETTiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 26.2.2021 päätöksen, jolla määrätään suljettavaksi tietyt tilat pääkaupunkiseudulla eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan alueella sekä Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan alueella 1.–14.3.2021 väliseksi ajaksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum