Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Södra Finlands regionala försvarskurser hösten 2022: hur tryggar vi den övergripande säkerheten och störningsberedskapen i en säkerhetsmiljö som förändras

Dela

Under hösten 2022 ordnar Regionförvaltningsverket i Södra Finland regionala försvarskurser för nyckelpersoner i myndigheter, näringslivet och organisationer. Kurserna ordnas 19–23 september i Fredrikshamn samt 10–14 oktober och 7–11 november i Tusby. Kurserna görs i samarbete med Försvarsmaktens regionala truppförband, Karelska brigaden, Gardesjägarregementet och Pansarbrigaden.

Under kursen håller sakkunniga föreläsningar om aktuella teman i anknytning till utrikes- och säkerhetspolitik, militärt försvar och samhällets olika sektorers beredskap och förberedelser för störningssituationer. Kurserna ordnas som närvarokurser.

Kursföreläsningarna behandlar bl.a. följande frågor

  • Säkerhetsmiljön och den övergripande säkerheten förändras
  • Finlands militärpolitiska ställning och strategiförändringar
  • Utsikter och utmaningar för den offentliga ekonomin
  • Det digitala samhället och cybersäkerhet
  • Väderfenomen som orsakar fara och beredskapen för dem
  •  Kommunikationen i störningssituationer och under undantagsförhållanden

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar sex regionala försvarskurser och tre fortsättningsförsvarskurser per år runt om i Södra Finland. Kurserna ordnas i samarbete med Försvarsmakten. Cirka 750 personer deltar i kurserna varje år.

Nätverken som skapas på försvarskursen stärker samarbetet i störningssituationer

I störningssituationer har samarbetet mellan myndigheter och centrala aktörer en avgörande roll vid hanteringen av situationen. Försvarskursen är ett bra tillfälle att få veta mera om olika organisationers verksamhet och deras roll i störningssituationer. Samarbetet i exceptionella situationer underlättas och påskyndas avsevärt då man har en helhetsbild av samarbetsparterna och deras uppgifter.

Vad är en regional försvarskurs?

Regionala försvarskurser har ordnats sedan början av 1960-talet.
Kurserna ger en allmän bild av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och den övergripande säkerhetsberedskapen inom olika sektorer.

Under kurserna behandlas beredskapen för störningssituationer i samhället på regional och lokal nivå, storolyckor och militära hot. Särskilt behandlas inre säkerhet, befolkningens funktionsförmåga och service, psykisk kristålighet, försvarsförmågan samt fungerande ekonomi, infrastruktur och försörjningsberedskap.

Regionala försvarskurser främjar samarbetet mellan regionala myndigheter och personer och sammanslutningar som har hand om väsentliga uppgifter i störningssituationer och under undantagsförhållanden. Till försvarskurserna kallas personer i ledande ställning samt personer som arbetar med uppgifter som är viktiga för beredskapen och samhällets funktion. Kallelsen grundar sig vanligen på förslag av arbetsgivaren eller organisationen.

Läs mer om regionala försvarskurser i bloggen som finns på regionförvaltningsverkets webbplats (bloggen finns enbart på finska): Yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta konkretisoidaan alueellisilla maanpuolustuskursseilla.

Närmare information
biträdande direktör Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089
Ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum