Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Som en följd av regnet i början av november inföll årets tredje flödestopp i Österbotten och delvis i Södra Österbotten

Dela

I de små åarna söder om Vasa och i Kauhajokiområdet har vattenståndet och vattenföringen under tisdagseftermiddagen (3.11.2020) och onsdagsmorgonen legat på flödesnivåer. Det är frågan om den tredje flödestoppen i år. Motsvarande nivåer uppmättes föregående gång för en vecka sedan, och innan det i februari i år. Vatten har ställvis runnit ut på åkrar, i skogen och på en del mindre vägar. Det har inte kommit anmälningar om skador på byggnader.

Översvämmad åkermark på område längs Ribäcken vid Malax å 3.11.2020.
Översvämmad åkermark på område längs Ribäcken vid Malax å 3.11.2020.

I Malax å har flödet inte ännu börjat sjunka, men de övriga åarna som följs upp söder om Vasa (Närpes å, Tjöck å och Lappfjärds å) har redan börjat sjunka något. Det ligger mycket vatten på åkrarna åtminstone längs bifårorna till Malax å, såsom Storsjöbäcken och Ribäcken. Eftersom det inte finns prognoser för kraftig nederbörd under de närmaste dagarna, sjunker vattenståndet i åarna tämligen snabbt och i början av nästa vecka motsvarar läget sannolikt genomsnittliga nivåer för november.

Den största delen av regnet föll i området kring Vasa, i kustområdet söder om Vasa samt i Kauhajokiområdet. Där steg vattenståndet mycket snabbt, då vattenståndet i Kauhajoki steg med 1,2 meter på 12 timmar. Det finns vatten på vägar och åkrar åtminstone längs Päntäneenjoki. Regnet som föll i Kauhajoki och längs övre loppet av Kyro älv kommer att synas med en fördröjning även i nedre loppet av Kyro älv. Enligt prognoserna kommer vattenföringen imorgon (5.11.2020) att vara som störst knappa 250 m3/s vid observationsplatsen i Skatila (Korsholm) som ligger längst ner längs Kyro älv. Detta motsvarar ett flöde som återkommer i genomsnitt vart annat år.

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806

Bilder

Översvämmad åkermark på område längs Ribäcken vid Malax å 3.11.2020.
Översvämmad åkermark på område längs Ribäcken vid Malax å 3.11.2020.
Ladda ned bild
Vatten på åkrar längs Storsjöbäcken längs Malax å 3.11.2020.
Vatten på åkrar längs Storsjöbäcken längs Malax å 3.11.2020.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett sin motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Karleby Vattens grundvattentäkt i Karhinkangas11.5.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Karleby Vatten planerar att börja ta grundvatten i Karhinkangas i Karleby. Syftet med projektet är att förbättra hushållsvattnets distributionssäkerhet i Karleby stamstad för ca 30 000 invånare. I projektet förbereder man sig också på att i framtiden distribuera vatten för Lochteå kyrkbys, Kelviås och Kannus behov. Mängden grundvatten som tas varierar mellan 8 000–12 000 m3/d beroende genomföringsalternativ. Projektets miljökonsekvenser har bedömts genom ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande), där NTM-centralen i Södra Österbotten har fungerat som kontaktmyndighet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen on antanut perustellun päätelmän Kokkolan Veden Karhinkankaan pohjavedenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta11.5.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Kokkolan Vesi suunnittelee pohjaveden oton aloittamista Kokkolan Karhinkankaalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kokkolan kantakaupungin n. 30 000 asukkaan talousveden toimitusvarmuutta. Hankkeessa varaudutaan myös siihen, että vettä voidaan toimittaa tulevaisuudessa myös Lohtajan kirkonkylän, Kälviän ja Kannuksen tarpeisiin. Otettavan pohjaveden määrä on 8 000–12 000 m3/d toteutusvaihtoehdosta riippuen. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum