Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Som en följd av regnet i början av november inföll årets tredje flödestopp i Österbotten och delvis i Södra Österbotten

Dela

I de små åarna söder om Vasa och i Kauhajokiområdet har vattenståndet och vattenföringen under tisdagseftermiddagen (3.11.2020) och onsdagsmorgonen legat på flödesnivåer. Det är frågan om den tredje flödestoppen i år. Motsvarande nivåer uppmättes föregående gång för en vecka sedan, och innan det i februari i år. Vatten har ställvis runnit ut på åkrar, i skogen och på en del mindre vägar. Det har inte kommit anmälningar om skador på byggnader.

Översvämmad åkermark på område längs Ribäcken vid Malax å 3.11.2020.
Översvämmad åkermark på område längs Ribäcken vid Malax å 3.11.2020.

I Malax å har flödet inte ännu börjat sjunka, men de övriga åarna som följs upp söder om Vasa (Närpes å, Tjöck å och Lappfjärds å) har redan börjat sjunka något. Det ligger mycket vatten på åkrarna åtminstone längs bifårorna till Malax å, såsom Storsjöbäcken och Ribäcken. Eftersom det inte finns prognoser för kraftig nederbörd under de närmaste dagarna, sjunker vattenståndet i åarna tämligen snabbt och i början av nästa vecka motsvarar läget sannolikt genomsnittliga nivåer för november.

Den största delen av regnet föll i området kring Vasa, i kustområdet söder om Vasa samt i Kauhajokiområdet. Där steg vattenståndet mycket snabbt, då vattenståndet i Kauhajoki steg med 1,2 meter på 12 timmar. Det finns vatten på vägar och åkrar åtminstone längs Päntäneenjoki. Regnet som föll i Kauhajoki och längs övre loppet av Kyro älv kommer att synas med en fördröjning även i nedre loppet av Kyro älv. Enligt prognoserna kommer vattenföringen imorgon (5.11.2020) att vara som störst knappa 250 m3/s vid observationsplatsen i Skatila (Korsholm) som ligger längst ner längs Kyro älv. Detta motsvarar ett flöde som återkommer i genomsnitt vart annat år.

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806

Bilder

Översvämmad åkermark på område längs Ribäcken vid Malax å 3.11.2020.
Översvämmad åkermark på område längs Ribäcken vid Malax å 3.11.2020.
Ladda ned bild
Vatten på åkrar längs Storsjöbäcken längs Malax å 3.11.2020.
Vatten på åkrar längs Storsjöbäcken längs Malax å 3.11.2020.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

HELMI-livsmiljöprogrammet är i full gång i NTM-centralen i Södra Österbottens område25.11.2020 09:50:59 EETTiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten fick betydligt mer resurser år 2020 för att verkställa HELMI-livsmiljöprogrammet och tillhörande teman såsom METSO-programmet. Sammanlagt åtta personer rekryterades för att främja uppgifterna. Under innevarande år har teman myrmark, fågelvatten, vårdbiotoper samt vatten-, strand- och skogsteman startats upp. Utöver dessa har det satsats på att genomföra METSO-programmet, göra upp planer för Naturaområden och på att inventera art- och naturtyper.

HELMI-toimintaohjelma hyvässä vauhdissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella25.11.2020 09:50:59 EETTiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sai vuodelle 2020 merkittävästi resursseja HELMI elinympäristöohjelman ja siihen liittyvien teemojen kuten METSO-ohjelman toteutukseen. Tehtäviä edistämään rekrytoitiin yhteensä kahdeksan henkilöä. Kuluneen vuoden aikana on käynnistetty suo-, lintuvesi-, perinnebiotooppi-, vesi- ja ranta- sekä metsä -teemat. Näiden lisäksi on panostettu METSO-ohjelman toteutukseen, Natura-alueiden suunnitteluun sekä laji- ja luontotyyppi-inventointeihin.

Kompletterande samråd om den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden börjar24.11.2020 13:17:11 EETTiedote

Miljöministeriet lägger 24.11 - -31.12.2020 fram den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden (2016) och kompletteringarna av den till påseende. Avsikten är att den uppdaterande inventeringen som är föremål för samrådet ska ersätta inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden, som statsrådet godkände genom principbeslut år 1995.

Täydentävä kuuleminen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista alkaa24.11.2020 13:17:10 EETTiedote

Ympäristöministeriö on asettanut 24.11. - 31.12.2020 väliseksi ajaksi nähtäville Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin (2016) ja siihen tehdyt täydennykset. Kuultavana olevan päivitysinventoinnin on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi.

Kannuksessa alkaa kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista23.11.2020 08:45:34 EETTiedote

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Kannus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum