HUS

Som Finlands första universitetssjukhus har HUS upprättat en klimatfärdplan

Dela

I år tar HUS Helsingfors universitetssjukhus i bruk en klimatfärdplan som beaktar såväl organisationens direkta utsläpp av växthusgaser som indirekta utsläpp i verksamhetskedjan. I klimatfärdplanen beskrivs över 100 åtgärder genom vilka HUS strävar efter att den egna verksamheten ska vara koldioxidneutral före 2030 samt koldioxidsnål vid upphandling och byggande.

Klimatfärdplanen är Finlands första långsiktiga plan för klimatarbetet som skapats för ett sjukvårdsdistrikt. Den definierar konkreta metoder med vilka HUS färdas mot klimatmålen.

“Klimatarbetet kommer att synas i all vår verksamhet: vi minskar energi- och materialförbrukningen, minskar avfallet och följer principerna för cirkulär ekonomi samt går över till utsläppssnåla alternativ”, säger Sanna-Maria Kivivuori, kvalitetsöverläkare.

86 procent av HUS totala koldioxidavtryck består huvudsakligen av indirekta utsläpp från materialanskaffning, köpta tjänster, byggande och transport. En viktig del i uppnåendet av detta mål är samarbetet mellan HUS och dess intressentgrupper, eftersom HUS från och med år 2030 förbinder sig att endast köpa från aktörer som främjar koldioxidsnålhet.

“Över 50 sakkunniga inom HUS deltog i definitionen av åtgärderna. Klimatfärdplanen upprättades tillsammans med sakkunniga inom miljökonsultering på Sitowise," säger Jani Valkama, miljöchef på HUS.

Den internationella sjukvårdsorganisationen Health Care Without Harm har bedömt att cirka fem procent av Finlands årliga utsläpp kommer från sjukvården, som kännetecknas av energiintensiv verksamhet dygnet runt, höga krav på hygien som ökar materialförbrukningen samt användning av anestesigaser. Som Finlands största aktör inom hälso- och sjukvården strävar HUS för sin del efter att minska den miljöbelastning som hälso- och sjukvården orsakar.

Klimatfärdplan på HUS webbplats.

För mera information:

Jani Valkama, miljöchef, jani.valkama@hus.fi

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum