Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Sommarens badsäsong börjar - kommunala webbplatser ska ha uppdaterad information om de allmänna badstränderna

Dela

Enligt lagstiftningen ska badstrandens ägare eller innehavare - vanligen kommunen - upprätthålla väsentlig information på sin webbplats om de allmänna badstränderna. Regionförvaltningsverket samlar inom sitt område in förteckningar som kommunerna har lämnat över de allmänna badstränderna samt deras webbplatser. Den riksomfattande förteckningen publiceras på Valviras webbplats och levereras även till Europeiska kommissionen så att t.ex. resenärer kan få nytta av den.

Badstrandens ägare eller innehavare (i praktiken vanligen kommunen) ska på sin webbplats publicera och uppdatera bl.a. följande uppgifter om de allmänna badstränderna:

  • De senaste undersökningsresultaten om badvattnets kvalitet
  • Badvattnets kvalitetsklass för de tre föregående åren som bestäms från resultaten från de senaste fyra badsäsongerna
  • Badvattenprofilen som är en beskrivning av strandens och badvattnets egenskaper och riskbedömning.

Kommunens hälsoskyddsmyndighet ska till regionförvaltningsverket lämna förteckningen över badstränderna och deras webbplatser där informationen i fråga kan hittas. Kommunens hälsoskyddsmyndighet ska övervaka badstränder som är klassificerade som allmänna stränder bl.a. genom att regelbundet kontrollera vattenkvaliteten och inspektera stränderna. Allmänheten har också möjlighet att föreslå att nya stränder läggs till förteckningen över badstränderna så att de mest använda stränderna kan övervakas regelbundet.

Förslag på ändringar i förteckningen över badstränderna kan ges genom att kontakta kommunens hälsoskyddsmyndighet. Kommunens hälsoskyddsmyndighet ger vid behov kommunvisa anvisningar om hur man kan göra ett förslag.

Inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde finns nu 105 allmänna badstränder:  I Pyttis öppnades i år en ny strand vid norra delen av Huutjärvi. I övrigt är de allmänna badstränderna de samma som i fjol. Badvattnets kvalitetsklass har ändrats vid några badstränder jämfört med fjolårets badsäsong. Några av badstränderna har nya webbadresser till sina informationssidor om stränderna.  Förteckningen över badstränderna görs upp varje år innan badsäsongen börjar. Enligt lagstiftningen pågår badsäsongen från den 15 juni till den 31 augusti. 

Under badsäsongen ska den som driver badstranden informera om bl.a. badvattenprofilen, strandens kvalitetsklass samt resultaten från undersökningar av badvattnets kvalitet också på badstrandens anslagstavla. Under badsäsongen måste vattenprov tas minst tre gånger med jämna mellanrum och ytterligare ett prov före badsäsongen.

En sammanfattning av uppgifter om badstränder inom EU hittas på nätet

Regionförvaltningsverket styr kommunerna i utarbetandet av förteckningen och i övervakningen av badstränder. Regionförvaltningsverket levererar den granskade förteckningen till Institutet för hälsa och välfärd som gör ett riksomfattande sammandrag av den.

Den riksomfattande förteckningen över badstränder publiceras på Valviras webbplats och sänds till Europeiska kommissionen. Europeiska miljöbyrån EAA publicerar på sin webbplats uppgifter om de största allmänna badstränderna i hela EU. På webbplatsen finns t.ex. den nyaste versionen av den årliga rapporten om vattenkvalitén på stränderna. Till exempel resenärer kan ha nytta av uppgifterna.

Mer information:

För media:

Överinspektör för miljö- och hälsoskyddet Sini Mustakallio, tfn 0295 016 171, fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Bilder

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum