Uudenmaan ELY-keskus

Sommarhastighetsbegränsningarna träder i kraft 13 april 2022 inom området för NTM-centralen i Nyland

Dela

De vägspecifika hastighetsbegränsningarna för sommarsäsongen träder i kraft genast när vägmärkena har bytts ut. På grund av beläggningens dåliga skick förblir den sänkta hastighetsbegränsningen tills vidare i kraft på tre vägavsnitt.

Sommarhastighetsbegränsningarna träder i kraft 13 april 2022 inom området för NTM-centralen i Nyland.
Sommarhastighetsbegränsningarna träder i kraft 13 april 2022 inom området för NTM-centralen i Nyland.

Vinter- och mörktidsbegränsningarna i landsvägsnätet i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland byts ut mot sommarhastighetsbegränsningar från och med den 13 april. De vägspecifika hastighetsbegränsningarna för sommarsäsongen träder i kraft genast när vägmärkena har bytts ut.

Vintern har varit snörik i söder och snösmältningen samt varierande väderförhållanden har ställvis orsakat beläggningsskador. På grund av beläggningens dåliga skick förblir den sänkta hastighetsbegränsningen tills vidare i kraft på tre vägavsnitt.

  • På riksväg 25 mellan anslutningen på stamväg 51 och Sannäsvägens anslutning (4,1 km, 25/14/1856 – 25/16/757) förblir vinterbegränsningen 80 km/h i kraft.  
  • På riksväg 25 mellan Virkby och Tynnismalm (4,7 km, 25/19/2048 – 25/19/6700) förblir den tillfälliga hastighetsbegränsningen 60 km/h i kraft.
  • På stamväg 51 mellan Kyrkslätt och Pickala (7,1 km, 51/9/1117 – 51/10/3816) förblir den tillfälliga begränsningen 60 km/h i kraft.

På dessa vägavsnitt kan sommarhastighetsbegränsningarna tas i bruk när beläggningsskadorna har reparerats. I början av april inleddes också flera broreparationer i Södra Finland. Vid vägarbeten är hastighetsbegränsningen alltid sänkt till cirka 50-60 km/h.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

NTM-centralen i Nyland, ledande sakkunnig Marko Kelkka, tfn 0295 021 291 (marko.kelkka@ely-keskus.fi)

Mer information om beläggningarnas skick och beläggningsarbeten sommaren 2022:

NTM-centralen i Sydöstra Finland, chef för underhållsenheten Tuomas Vasama, tfn 0295 021 361, tuomas.vasama@ely-keskus.fi

Bilder

Sommarhastighetsbegränsningarna träder i kraft 13 april 2022 inom området för NTM-centralen i Nyland.
Sommarhastighetsbegränsningarna träder i kraft 13 april 2022 inom området för NTM-centralen i Nyland.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Planeringen av landsväg 11617 (Linjatie) till byväg inleds på sträckan Ohkolantie (lv 1456) – Lintukalliontie, Tusby och Mäntsälä25.5.2022 14:30:00 EEST | Tiedote

Målet med planen är att förbättra förhållandena för cykel- och gångtrafik genom att ändra vägavsnittet Ohkolantie–Lintukalliontie till byväg. NTM-centralen i Nyland samt Mäntsälä och Tusby kommuner samarbetar med planeringen av byvägen. I samband med planeringen granskas bland annat behovet att ändra hastighetsbegränsningen på sträckan samt behovet av farthinder. Nödvändiga ändringar i vägmärken ingår dessutom i planen. Ändringarna kan genomföras under sommaren 2022 i samband med beläggnings- och vägmarkeringsarbeten. Mer information ges i takt med att projektet framskrider. Hur fungerar byvägen I regel reserveras en cirka tre meter bred körbana i mitten av vägen för bilar och för fotgängare och cyklister reserveras cirka 1,5 meter breda vägrenar på båda sidor om körbanan. När bilarna möts på vägen kan de utnyttja vägrenarna för att med hänsyn till fotgängare och cyklister väja på ett säkert sätt . Modellen för byvägen kommer ursprungligen från Holland och man har goda erfarenheter av

Maantien 11617 (Linjatie) suunnittelu kylätieksi alkamassa välillä Ohkolantie (mt 1456) – Lintukalliontie, Tuusula ja Mäntsälä25.5.2022 14:30:00 EEST | Tiedote

Suunnitelmalla tavoitellaan jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamista muuttamalla Ohkolantien ja Lintukalliontien välinen osuus kylätieksi. Suunnittelu kylätiestä tehdään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Mäntsälä ja Tuusulan kunnan kesken. Kylätiesuunnittelun yhteydessä tieosuudella tarkastellaan mm. nopeusrajoituksen muutostarpeita sekä hidastetarpeita. Suunnittelussa esitetään lisäksi tarvittavat muutokset liikennemerkkeihin. Muutokset on mahdollista toteuttaa kesän 2022 aikana tehtävien päällystys ja tiemerkintätöiden yhteydessä. Asiasta tiedotetaan lisää hankkeen edetessä. Kylätien toimintaperiaate Lähtökohtaisesti autoille varataan tien keskeltä noin kolme metriä leveä ajorata ja sen molemmin puolin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön noin 1,5 metriä leveät pientareet. Autojen kohtaaminen tapahtuu piennarta hyödyntämällä, jolloin väistäminen voidaan tehdä turvallisesti jalankulku ja pyöräily huomioiden. Hollannista lähtöisin olevasta kylätiemallista

Långtidsarbetslösheten började minska (Nyland)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 79 633 i Nyland. Av dem var 75 078 utan anställning och 4 555 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 14 957 personer (-16,6%) och antalet permitterade med 18 741 personer (-80,4%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 33 698 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 29,7 %, vilket är näst bäst efter Åland (-42,5 %). I slutet av april utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,0% av arbetskraften, vilket motsvarar medelvärdet för hela landet (9,1%).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum