Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote 15.12.

Jaa

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta pitää vuoden viimeisen kokouksensa tiistaina 19. joulukuuta klo 16.15. alkaen. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa sosiaali- ja terveystoimen ensi vuoden käyttösuunnitelman käsittelyä.

Sote-palvelujen uudistamista jatketaan Helsingissä

Nopeammin hoitoon terveysasemalle ja suun terveydenhuoltoon, ohjausta ja neuvontaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen yhdestä paikasta, lisää käsipareja kotihoitoon sekä uusia sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Muun muassa näitä luvataan helsinkiläisille ensi vuonna Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

"Emme ole jääneet odottamaan kansallisia sote-ratkaisuja, vaan olemme rohkeasti uudistaneet helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalveluja. Tätä työtä jatkamme ensi vuonnakin. Osoituksena tästä on helmikuussa 2018 erinomaiseen paikkaan, Kalasatamaan avattava uusi terveys- ja hyvinvointikeskus", Helsingin sosiaali- ja terveystoimen johtaja Juha Jolkkonen toteaa.

Helsingissä jatketaan hallittua palvelurakenteen keventämistä vammaispalveluissa, lastensuojelussa ja ikääntyneiden palveluissa. Tavoitteena on tukea perhehoitoa ja läheisverkostosijoituksia lastensuojelussa, ikääntyneiden kotona asumista, omaishoitoa ja vammaisten tukiasumista.

Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa sosiaali- ja terveystoimen ensi vuoden käyttösuunnitelman käsittelyä. Lautakunta jätti suunnitelman viime tiistaina pöydälle.

Käyttösuunnitelmassa kuvataan, miten helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalveluja uudistetaan ja kehitetään, ja miten sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa kaupungin uutta strategiaa toiminnassaan vuonna 2018. Käyttösuunnitelmaesityksen liitteenä ovat sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuuksien budjetit ensi vuodelle. Ne on laadittu kaupunginvaltuuston (29.11.2017) sosiaali- ja terveystoimelle osoittamien määrärahojen mukaisina.

Lautakunnalle esitellään samanaikaisesti käyttösuunnitelmaehdotuksen kanssa tilannekatsaus ruotsinkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Ruotsinkielisiä palveluja kehitetään osana kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista.

Lisätietoa: toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi

Lisätietoa ruotsinkielistä palveluista: erityssuunittelija Säde Pitkänen, p. 09 310 47380, sade.pitkanen@hel.fi

Förnyandet av social- och hälsovårdstjänster fortsätter i Helsingfors

Snabbare vård på hälsostationen och i munhälsovården, handledning och rådgivning till äldre och deras närstående från ett och samma ställe, flera anställda i hemvården samt nya e-tjänster. Bland annat detta lovar stadens social- och hälsovårdstjänster helsingforsborna nästa år.

"Vi har inte stannat för att vänta på de riksomfattande besluten om social- och hälsovård utan har modigt förnyat helsingforsbornas social- och hälsovårdstjänster. Arbetet fortsätter också nästa år. Ett bevis på detta är Fiskehamnens nya central för hälsa och välbefinnande som öppnas i februari 2018", konstaterar Juha Jolkkonen som är chef för Helsingfors social- och hälsovårdssektor.

Helsingfors fortsätter att behärskat lätta servicestrukturen i handikappservicen, barnskyddet och äldreomsorgen. Syftet är att förstärka barnskyddets familjevård och placeringar inom närståendenätverket, stödja de äldres hemmaboende och närståendevården samt utöka stött boende för personer med funktionsnedsättning.

Nämnden fortsätter i sitt sammanträde att behandla social- och hälsovårdssektorns dispositionsplan för nästa år. Planen bordlades på tisdagens möte.

I dispositionsplanen (på finska) beskrivs hur helsingforsarnas social- och hälsovårdstjänster kommer att förnyas och utvecklas och hur sektorn kommer att genomföra stadens nya strategi år 2018.

Som bilaga till förslaget om dispositionsplan är social- och hälsovårdssektorns budgeter för servicehelheter (på finska) för nästa år. De har utarbetats utifrån de anslag stadsfullmäktige (29.11.2017) anvisat social- och hälsovårdssektorn.

Samtidigt med dispositionsplanen presenteras även en lägesrapport om svenska social- och hälsovårdstjänster (på finska). Utvecklingen av svenska tjänster är en del av den reform som gäller kommuninvånarnas social- och hälsovårdstjänster.

Ytterligare information till medier om dispositionsplanen: sektorchef Juha Jolkkonen, tfn 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi

Ytterligare information om svenskspråkiga tjänster: specialplanerare Säde Pitkänen, tfn 09 310 47380, sade.pitkanen@hel.fi

Palveluseteli toimintaterapiaan ja päivätoimintaa ikääntyneille kilpailutuksella

Lautakunnalle esitetään, että Helsingissä otettaisiin käyttöön palveluseteli lasten ja aikuisten toimintaterapian ostopalvelujen järjestämistapana kilpailutuksen sijasta. Palveluseteli lisäisi asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia, takaisi palveluntuottajien riittävyyden ja vähentäisi kaupungin hallinnollista työtä tilanteissa, joissa asiakkaille hankitaan toimintaterapiaa ostopalveluna.

Lautakunnalle esitetään myös periaatteet, joilla ehdotetaan hankittavaksi päivätoimintaa ikääntyneille. Kilpailutuksella täydennetään kaupungin omia palveluja. Päivätoiminta kilpailutetaan nyt toista kertaa. Palvelu esitetään kilpailutettavaksi neljäksi vuodeksi niin, että sopimuskausi alkaisi 12.6.2018

Päivätoimintaan on mahdollista saada myös palveluseteli. Päivätoiminnan tuottamisen eri vaihtoehdoilla varmistetaan, että palvelua on tarjolla lähellä asiakkaiden koteja, jotta matka päivätoimintaan ei muodostuisi asiakkaalle kohtuuttoman pitkäksi.

Lisätietoa toimintaterapian palvelusetelistä: johtava kuntoutussuunnittelija Minna Salmi, p. 09 310 50970, minna.salmi@hel.fi

Lisätietoa ikääntyneiden päivätoiminnan kilpailutuksesta: arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari, p. 09 310 69984, tuulikki.siltari@hel.fi

Vuoden ensimmäinen kokous 16. tammikuuta

Lautakunta aloittaa kevätkautensa 16.1.2018 klo 16.15. Lautakunnan muut kevään kokousajat löytyvät verkkosivuilta.

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimen verkkosivuilla. Päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Jaana Juutilainen-Saari
viestintäpäällikkö
jaana.juutilainen-saari@hel.fi
p. 09 310 42240

Markus Snellman
tiedottaja
markus.snellman@hel.fi
p. 09 310 42619

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala


09 310 5015 (vaihde)http://www.hel.fi/sote

Sosiaali- ja terveystoimi - hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Helsinki jatkaa aktiivista kotihoidon kehittämistä9.7.2018 12:09Tiedote

Aluehallintovirasto (AVI) kehottaa Helsinkiä 5.7.2018 antamassaan, vuotta 2017 koskevassa valvontapäätöksessä kiinnittämään huomiota asiakasturvallisuuden varmistamiseen kotihoidossa riittävällä henkilöstömäärällä ja oman toiminnan valvonnalla. Nämä ovatkin tärkeitä ja keskeisiä edellytyksiä turvalliselle ja korkeatasoiselle kotihoidolle. Jatkamme tiivistä vuoropuhelua AVI:n kanssa. Olemme jo tehneet paljon näiden asioiden hyväksi viime vuodesta ja tulemme vielä tekemään lisää yhdessä asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa. Ikääntyneiden turvallinen kotona asuminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite. - Jatkamme pitkäjänteistä kotihoidon kehittämistyötä. Haluamme, että kotihoidon asiakkaat ja heidän läheisensä voivat luottaa siihen, että he saavat meiltä apua silloin, kun he tarvitsevat, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kuvaa tilannetta. Mitä olemme jo tehneet Kotihoitoon on palkattu lisää työntekijöitä. Yhteensä tänä vuonna palkataan lisää 40 hoita

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedote 19.9.19.6.2018 22:19Tiedote

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 19.6. kokouksen päätötiedote on verkossa. Lautakunta hyväksyi tässä kokouksessa muun muassa kaupunginhallitukselle annettavan lausunnon huumeriippuvaisten turvallisista käyttötiloista. Lautakunta jätti pöydälle tiedoksi saamansa selvitystyön tulokset, jotka koskivat vaihtoehtoisien keinojen löytämistä leipäjonoille. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä kesätauon jälkeen elokuussa. Lautakunnan syyskauden ensimmäinen kokous on tiistaina 14. elokuuta.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut juhannuksena 201819.6.2018 14:11Tiedote

Terveysneuvontaa 24 h ­– puh. 09 310 10023 Terveysneuvonnasta saa tietoa Helsingin terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita ympäri vuorokauden (24 h) tavallisen puhelun hinnalla. Henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112 Vakavissa ja henkeä uhkaavissa sairaus- ja onnettomuustapauksissa saa apua ympäri vuorokauden numerosta 112. Terveysasemat Terveysasemat ovat auki torstaina 21.6. klo 8–16. Kalasataman ja Vuosaaren terveysasemilla ei ole torstaina 21.6. iltavastaanottoja klo 16–20. Terveysasemat ovat kiinni juhannuksena 22.–24.6. Päivystys - päivystysapu 116 117 palvelee 24 h Oman terveysaseman ollessa kiinni kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan päivystyksessä. Aikuiset (16 vuotta täyttäneet) Haartmanin päivystyssairaala, Haartmaninkatu 4, rakennus 12 ja Malmin päivystyssairaala, Talvelantie 6 J. Soita maksuttomaan päivystysapupalveluun p. 116 117 ennen päivystykseen hakeutumista. Päivystysapu palvelee ympäri vuorokauden. Lapset Lasten ja nuorten sairaala, Lastenklinikka,

Yhdessä enemmän – Vuosaaren perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus starttaavat kesäkuussa15.6.2018 11:05Tiedote

Vuosaaren sote-palvelut ovat uudistuneet. Olemme 18.6. lähtien perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus. Vuosaaren keskus tarjoaa kattavasti sosiaali- ja terveyspalveluja kaiken ikäisille. Asiakkaat saavat Vuosaaressa yhteen sovitetut palvelut yhden oven periaatteella aiempaa helpommin ja sujuvammin. Eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhdessä asiakkaan parhaaksi. Vuosaaren keskuksen tiloja on remontoitu perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen toiminnoille paremmin soveltuviksi. Rakennukseen on tehty uusia ryhmätiloja sekä lisätty tilojen monikäyttöisyyttä. Vuosaaressa jo aiemmin sijainneet palvelut kuten terveysasema- ja neuvolapalvelut jatkavat tutussa osoitteessa Kahvikuja 3. Nykyiset palvelut täydentyvät kesäkuussa psykiatriapalveluilla, kun psykiatrian poliklinikka muuttaa Itäkeskuksen Tallinnanaukiolta Vuosaareen. Myöhemmin tänä vuonna Vuosaareen muuttavat itäisen Helsingin aikuisten vammaisten palvelut. Perhekeskus Vuosaaren perhekeskus kokoaa yhteen helsinkil

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme