Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote 8.12.

Jaa

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 12. joulukuuta klo 16.15. alkaen. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa sosiaali- ja terveystoimen ensi vuoden käyttösuunnitelmaa ja jatkaa järjestöille ensi vuodelle myönnettävien avustusten käsittelyä.

Lautakunta jatkaa järjestöavustusten käsittelyä

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupungin järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Avustuksilla kannustetaan järjestöjä tukemaan helsinkiläisten terveyttä, itsehoitoa, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.

Avustuksia halutaan kohdentaa toimintaan, jonka avulla järjestöt tavoittelevat helsinkiläisten sosiaalisten ongelmien vähentymistä, syrjäytymisen ehkäisyä tai maahanmuuttajien kotoutumista. Lautakunta haluaa lisäksi kannustaa järjestöjä auttamaan haavoittuviin ryhmiin kuuluvia ja tukemaan vapaaehtoistyötä ja kansalaistoimintaa.

Lautakunnalle esitetään, että se myöntäisi avustusta 91 toimijalle yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa. Toimialajohtajan päättämiin pienempiin avustuksiin esitetään varattavaksi 165 000 euroa. Lisäksi esitetään, että ensi vuoden aikana mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin sosaali- ja terveysongelmien hoitamiseen varattaisiin erikseen 440 000 euroa. Tänä vuonna tällä määrärahalla tuettiin kolmannen sektorin toimijoita hätämajoituspaikkojen lisäämiseksi.

Yhteenvetotaulukot avustushakemuksista ja ehdotetuista avustusmääristä ovat lautakunnan esityslistan liitteenä.

Lautakunta jätti edellisessä kokouksessa asian pöydälle ja jatkaa nyt asian käsittelyä.

Lisätietoja: erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen, puh. 09 310 42662, hanna-leena.nuutinen@hel.fi

Sote-palvelujen uudistamista jatketaan Helsingissä

Nopeammin hoitoon terveysasemalle ja suun terveydenhuoltoon, ohjausta ja neuvontaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen yhdestä paikasta, lisää käsipareja kotihoitoon sekä uusia sähköisen asioinnin mahdollisuuksia asiakkaille. Muun muassa näitä luvataan helsinkiläisille ensi vuonna Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

" Emme ole jääneet odottamaan kansallisia sote-ratkaisuja, vaan olemme rohkeasti uudistaneet helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalveluja. Tätä työtä jatkamme ensi vuonnakin. Osoituksena tästä on helmikuussa 2018 erinomaiseen paikkaan, Kalasatamaan avattava uusi terveys- ja hyvinvointikeskus", Helsingin sosiaali- ja terveystoimen johtaja Juha Jolkkonen toteaa.

Helsingissä palvelujen uudistamisen lähtökohtana on asiakkaiden tarpeiden nykyistä parempi tunnistaminen ja yhteen sovitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoaminen. Keskeinen osa Helsingin sote-palvelujen uudistusta on perhekeskusten, terveys- ja hyvinvointikeskusten ja monipuolisten palvelusten toimintamallien kehittäminen.

"Osallistumme myös aktiivisesti maakunta- ja sotemuutoksen valmisteluun ja varmistamme, että suuren kaupungin kysymykset otetaan huomioon uudistuksessa. Tavoitteenamme on saada nykyiset palvelujemme uudistamisen linjaukset myös tulevaa maakuntaa ohjaaviksi periaatteiksi. Tämä tukisi palvelujen saumatonta jatkumista asiakkaille järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle", Helsingin sosiaali- ja terveystoimen johtaja Juha Jolkkonen kuvaa tilannetta.

Helsingissä jatketaan hallittua palvelurakenteen keventämistä vammaispalveluissa, lastensuojelussa ja ikääntyneiden palveluissa. Tavoitteena on tukea perhehoitoa ja läheisverkostosijoituksia lastensuojelussa, ikääntyneiden kotona asumista, omaishoitoa ja vammaisten tukiasumista.

Näitä tavoitteita myös kaupunginvaltuusto tuki osoittamalla sosiaali- ja terveystoimelle 21 miljoonan euron lisämäärärahan (29.11.2017).

Lautakunnalle esitellään ehdotus sosiaali- ja terveystoimen ensi vuoden käyttösuunnitelmaksi. Siinä kuvataan, miten helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalveluja uudistetaan ja kehitetään, ja miten sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa kaupungin uutta strategiaa toiminnassaan vuonna 2018.

Käyttösuunnitelmaesityksen liitteenä olevat sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuuksien budjetit vuodelle 2018 on laadittu kaupunginvaltuuston (29.11.2017) sosiaali- ja terveystoimelle osoittamien määrärahojen mukaisina.

Lisätietoa medialle: virastopäällikkö Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi

Selvitys ruotsinkielisistä palveluista, kotihoidosta ja varastotoiminnan siirrosta sairaanhoitopiiriin

Tässä kokouksessa lautakunnalle esitellään myös sen pyytämä vuosittainen selvitys ruotsinkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ehdotus lausunnoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kotihoidosta (linkki listalle).

Lautakunnalle myös esitetään, että se hyväksyisi osaltaan sosiaali- ja terveystoimialaa palvelevan varastotoiminnan siirtämisen 1.5.2018 alkaen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin. Palvelun siirrolla yhdenmukaistettaisiin tuotekokonaisuuksia asiakkaiden näkökulmasta sairaanhoitopiirin alueella ja säästettäisiin kustannuksia.

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimen verkkosivuilla. Päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Jaana Juutilainen-Saari
viestintäpäällikkö
jaana.juutilainen-saari@hel.fi
p. 09 310 42240

Markus Snellman
tiedottaja
markus.snellman@hel.fi
p. 09 310 42619

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala


09 310 5015 (vaihde)http://www.hel.fi/sote

Sosiaali- ja terveystoimi - hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Helsinki jatkaa aktiivista kotihoidon kehittämistä9.7.2018 12:09Tiedote

Aluehallintovirasto (AVI) kehottaa Helsinkiä 5.7.2018 antamassaan, vuotta 2017 koskevassa valvontapäätöksessä kiinnittämään huomiota asiakasturvallisuuden varmistamiseen kotihoidossa riittävällä henkilöstömäärällä ja oman toiminnan valvonnalla. Nämä ovatkin tärkeitä ja keskeisiä edellytyksiä turvalliselle ja korkeatasoiselle kotihoidolle. Jatkamme tiivistä vuoropuhelua AVI:n kanssa. Olemme jo tehneet paljon näiden asioiden hyväksi viime vuodesta ja tulemme vielä tekemään lisää yhdessä asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa. Ikääntyneiden turvallinen kotona asuminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite. - Jatkamme pitkäjänteistä kotihoidon kehittämistyötä. Haluamme, että kotihoidon asiakkaat ja heidän läheisensä voivat luottaa siihen, että he saavat meiltä apua silloin, kun he tarvitsevat, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kuvaa tilannetta. Mitä olemme jo tehneet Kotihoitoon on palkattu lisää työntekijöitä. Yhteensä tänä vuonna palkataan lisää 40 hoita

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedote 19.9.19.6.2018 22:19Tiedote

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 19.6. kokouksen päätötiedote on verkossa. Lautakunta hyväksyi tässä kokouksessa muun muassa kaupunginhallitukselle annettavan lausunnon huumeriippuvaisten turvallisista käyttötiloista. Lautakunta jätti pöydälle tiedoksi saamansa selvitystyön tulokset, jotka koskivat vaihtoehtoisien keinojen löytämistä leipäjonoille. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä kesätauon jälkeen elokuussa. Lautakunnan syyskauden ensimmäinen kokous on tiistaina 14. elokuuta.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut juhannuksena 201819.6.2018 14:11Tiedote

Terveysneuvontaa 24 h ­– puh. 09 310 10023 Terveysneuvonnasta saa tietoa Helsingin terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita ympäri vuorokauden (24 h) tavallisen puhelun hinnalla. Henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112 Vakavissa ja henkeä uhkaavissa sairaus- ja onnettomuustapauksissa saa apua ympäri vuorokauden numerosta 112. Terveysasemat Terveysasemat ovat auki torstaina 21.6. klo 8–16. Kalasataman ja Vuosaaren terveysasemilla ei ole torstaina 21.6. iltavastaanottoja klo 16–20. Terveysasemat ovat kiinni juhannuksena 22.–24.6. Päivystys - päivystysapu 116 117 palvelee 24 h Oman terveysaseman ollessa kiinni kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan päivystyksessä. Aikuiset (16 vuotta täyttäneet) Haartmanin päivystyssairaala, Haartmaninkatu 4, rakennus 12 ja Malmin päivystyssairaala, Talvelantie 6 J. Soita maksuttomaan päivystysapupalveluun p. 116 117 ennen päivystykseen hakeutumista. Päivystysapu palvelee ympäri vuorokauden. Lapset Lasten ja nuorten sairaala, Lastenklinikka,

Yhdessä enemmän – Vuosaaren perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus starttaavat kesäkuussa15.6.2018 11:05Tiedote

Vuosaaren sote-palvelut ovat uudistuneet. Olemme 18.6. lähtien perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus. Vuosaaren keskus tarjoaa kattavasti sosiaali- ja terveyspalveluja kaiken ikäisille. Asiakkaat saavat Vuosaaressa yhteen sovitetut palvelut yhden oven periaatteella aiempaa helpommin ja sujuvammin. Eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhdessä asiakkaan parhaaksi. Vuosaaren keskuksen tiloja on remontoitu perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen toiminnoille paremmin soveltuviksi. Rakennukseen on tehty uusia ryhmätiloja sekä lisätty tilojen monikäyttöisyyttä. Vuosaaressa jo aiemmin sijainneet palvelut kuten terveysasema- ja neuvolapalvelut jatkavat tutussa osoitteessa Kahvikuja 3. Nykyiset palvelut täydentyvät kesäkuussa psykiatriapalveluilla, kun psykiatrian poliklinikka muuttaa Itäkeskuksen Tallinnanaukiolta Vuosaareen. Myöhemmin tänä vuonna Vuosaareen muuttavat itäisen Helsingin aikuisten vammaisten palvelut. Perhekeskus Vuosaaren perhekeskus kokoaa yhteen helsinkil

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme