Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

Jaa

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 8. toukokuuta klo 16.15 alkaen. Lautakunta käsittelee kokouksessaan muun muassa seuraavia asioita.

Lausunto vuoden 2017 arviointikertomuksesta

Tarkastuslautakunta on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa arviointikertomuksen hankintojen ohjausta, asunnottomuuden vähentämistä, Sutjakka Stadi -ohjelman seurantaa sekä saattohoidon riittävyyttä ja laatua koskevista kohdista.

Hankintojen osalta lausuntoehdotuksessa todetaan, että hankintojen tehostaminen, keskittäminen ja hankintakäytäntöjen yhtenäistäminen ovat vielä kesken. Hankintojen hallintaa on sen sijaan yhtenäistetty kaupunkiyhteisen kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmän käyttöönotolla.

Toimialan hankintaosaamista on vahvistettu palkkaamalla ostopalvelupäällikkö sekä kilpailutuksen ja toimittajaohjauksen asiantuntijoita. Hankintayksikköön on lisäksi perustettu erillinen, tulevaisuuden haasteisiin vastaava, valinnanvapautta kehittävä yksikkö.

Asunnottomuuden, erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien asunnottomuuden vähentämisen vauhdittamiseksi esitetään, että sosiaali- ja terveystoimiala laatisi yhdessä muiden kaupungin toimijoiden kanssa erillisen suunnitelman. Sutjakka Stadi -toimenpideohjelman ja hyvinvoinnin kokonaisuuden johtamisen ja seurannan työvälineeksi puolestaan ehdotetaan valtuustokausittain tehtävää kaupunkitasoista hyvinvointisuunnitelmaa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että Helsingin vaativa erityistason saattohoito on hyvällä tasolla Suursuon sairaalassa. Saattohoidon osaamista toivotaan parannettavan myös muissa kaupungin sairaaloissa, ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä ja kotihoidossa.

Lisätietoja suunnittelupäällikkö Marja Kahila, p. 09 310 43087, maria.kahila@hel.fi

Lausunto sosiaaliasiamiesten vuoden 2017 selvityksestä

Selvityksen mukaan yhteydenotot sosiaaliasiamiehiin laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Sosiaaliasiamiehiin otettiin yhteyttä vuoden aikana noin 850 kertaa. Yleisin yhteydenoton syy oli sosiaalipalvelujen neuvonnan tarve. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat tyytymättömyys tehtyyn päätökseen ja saatuun palveluun. Suurin osa yhteydenotoista koski nuorten ja aikuissosiaalityön palveluja, vaikkakin nämä yhteydenotot laskivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Lastensuojelua sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluja koskevat yhteydenotot sen sijaan lisääntyivät. Lastensuojelun asiakkaat olivat tyytymättömiä työntekijöiden tavoitettavuuteen ja vuorovaikutukseen heidän kanssaan, tiedon saantiin ja kirjaamisen laatuun. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluja koskevat yhteydenotot painottuivat ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn vaikeuteen sekä huoleen iäkkään omaisen kotona selviytymisestä.

Uutena asiana yhteydenotoissa nousivat esille Kelan myöntämään perustoimeentulotukeen liittyvät kysymykset.

Sosiaali- ja terveystoimelle osoitettiin vuoden aikana noin 550 muistutusta, kantelua ja viranomaisten selvityspyyntöä, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Sosiaaliasiamiesten selvitys vahvistaa vuoden 2017 sosiaalisessa raportoinnissa tehtyjä havaintoja. Asumiseen ja toimeentuloon liittyvät kysymykset sekä palvelujärjestelmän pirstaleisuus aiheuttavat vaikeuksia erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville.

Vastauksena näihin haasteisiin Helsinki uudistaa määrätietoisesti helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja nivoo niitä yhteen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Ensimmäinen perhekeskus avattiin viime kesänä Itäkeskukseen ja terveys- ja hyvinvointikeskus Kalasatamaan tänä vuonna. Ikääntyneiden ohjaus ja palveluneuvonta keskitettiin Seniori-infoon. Myös perheiden palveluneuvonnan ja ohjauksen keskittämisen valmistelu on aloitettu.

Kunnilla on lain mukainen velvollisuus nimittää sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on seurata sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä sekä antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle. Helsingissä toimi vuonna 2017 kaksi sosiaaliasiamiestä.

Lisätietoja johtava erityissuunnittelija Kaisa Pasanen, p. 09 310 24222, kaisa.pasenen@hel.fi

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimen verkkosivuilla. Päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.

Lähettäjä: Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, p. 050 380 9738, jaana.juutilainen-saari@hel.fi

Yhteyshenkilöt

Jaana Juutilainen-Saari
viestintäpäällikkö
jaana.juutilainen-saari@hel.fi
p. 09 310 42240

Markus Snellman
tiedottaja
markus.snellman@hel.fi
p. 09 310 42619

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala


09 310 5015 (vaihde)http://www.hel.fi/sote

Sosiaali- ja terveystoimi - hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Helsinki jatkaa aktiivista kotihoidon kehittämistä9.7.2018 12:09Tiedote

Aluehallintovirasto (AVI) kehottaa Helsinkiä 5.7.2018 antamassaan, vuotta 2017 koskevassa valvontapäätöksessä kiinnittämään huomiota asiakasturvallisuuden varmistamiseen kotihoidossa riittävällä henkilöstömäärällä ja oman toiminnan valvonnalla. Nämä ovatkin tärkeitä ja keskeisiä edellytyksiä turvalliselle ja korkeatasoiselle kotihoidolle. Jatkamme tiivistä vuoropuhelua AVI:n kanssa. Olemme jo tehneet paljon näiden asioiden hyväksi viime vuodesta ja tulemme vielä tekemään lisää yhdessä asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa. Ikääntyneiden turvallinen kotona asuminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite. - Jatkamme pitkäjänteistä kotihoidon kehittämistyötä. Haluamme, että kotihoidon asiakkaat ja heidän läheisensä voivat luottaa siihen, että he saavat meiltä apua silloin, kun he tarvitsevat, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kuvaa tilannetta. Mitä olemme jo tehneet Kotihoitoon on palkattu lisää työntekijöitä. Yhteensä tänä vuonna palkataan lisää 40 hoita

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedote 19.9.19.6.2018 22:19Tiedote

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 19.6. kokouksen päätötiedote on verkossa. Lautakunta hyväksyi tässä kokouksessa muun muassa kaupunginhallitukselle annettavan lausunnon huumeriippuvaisten turvallisista käyttötiloista. Lautakunta jätti pöydälle tiedoksi saamansa selvitystyön tulokset, jotka koskivat vaihtoehtoisien keinojen löytämistä leipäjonoille. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä kesätauon jälkeen elokuussa. Lautakunnan syyskauden ensimmäinen kokous on tiistaina 14. elokuuta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme