SDP EDUSKUNTA

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro julkisen talouden suunnitelman keskustelussa

Jaa

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 21.4.2020

Kansanedustaja Johannes Koskinen

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisa puhemies,

Lähikuukausien ratkaisuistamme riippuu, miten ison loven kansantalouteemme koronakriisi seurausvaikutuksineen aiheuttaa: onko aukko 13 vai 30 miljardia euroa. Julkisen talouden suunnitelma pohjautuu väkisinkin epävarmuudelle ennen kokemattomassa maailmantalouden kurimuksessa.

Hallituksen otteet pandemian hillitsemiseksi, rajaamiseksi ja tukahduttamiseksi ovat olleet varmoja ja ripeitä. Valmiuslain poikkeusvaltuuksia on otettu käyttöön riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kapasiteetin turvaamiseksi. Samalla määrätietoisuudella on huolehdittava myös siitä, että tilanne ei johda konkurssiaaltoon ja työttömyyden rajuun kasvuun.

Meidän pitää yhdessä toimia niin, että taantuma jää varovaisempien arvioiden - ei kauhuskenaarioiden mukaiseksi. Nyt on tärkeää minimoida terveydelliset ja sosiaaliset vauriot, joita koronaviruspandemia aiheuttaa sekä tehdä toimenpiteitä, joiden avulla taloudelliset iskut ja menetykset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Hallitus on antanut tähän mennessä kaksi lisätalousarviota, joiden avulla tuetaan työpaikkojen säilymistä ja yrityksiä, parannetaan sosiaaliturvaverkkoja ja terveydenhuollon resursseja. Yritystukien jaossa julkisuuteen on noussut esimerkkejä huolettomasta rahanjaosta samaan aikaan kun työttömät ja lomautetut odottavat päivärahojaan ja pienyrittäjät pelastustoimia. Business Finlandin jakoperusteet on oikaistava pikaisesti työllisyyttä korostaviksi.

JTS-käsittelyssä sekä hallituksen seuraavassa lisäbudjetissa on tarpeen linjata niitä elvyttäviä toimenpiteitä, joilla Suomi pääsee välittömästä kriisistä takaisin nousuun ja joilla luomme kestävää kehitystä ja kasvua.

Maailma on erilainen pandemiasta selvittyä. On rakennettava entistäkin vahvemmin osaamisen, yhteisöllisyyden, sosiaalisen turvallisuuden, korkean työllisyyden ja oikeudenmukaisen tulonjaon varaan.

Kun valitsemme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän polun, jatkamme menestystarinaamme eurooppalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kärkimaana. Tämän hallitusyhteistyön suurena päämääränä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan hyvinvoinnin lisääminen ja eriarvoisuuden vähentäminen.

Arvoisa puhemies,

elämme tilanteessa, jossa kaikki muutkin Euroopan maat velkaantuvat. Suomen tilanne on olennaisesti helpompi kuin 90-luvun lamassa. Korot ovat alhaalla ja velan ottaminen julkiseen talouteen ja investointeihin edullista. Nyt rakennetaan pohjaa tulevalle kasvulle: viisaalla politiikalla suomalainen yhteiskunta nousee entistä turvallisempana, tuottavampana ja työteliäämpänä.

1990-luvun syvän ja pitkän laman opit on otettava varteen. Moni yrittäjä jäi tuolloin velkaloukkuun ja ongelmat kotitalouksissa siirtyivät sukupolvelta seuraavalle. Nyt valtio tukee vahvasti yrityksiä ja kotitalouksia. Myöhemmin tarvitsemme myös elvyttävää talouspolitiikkaa, tarkoin kohdennettuja toimia työllisyyden ja kasvun vauhdittamiseksi - esimerkiksi korjausrakentamista ja väyläinvestointeja.

Tunnetusti kunnat huolehtivat suurimmasta osasta hyvinvointivaltiomme palveluista, kuten terveydenhuollosta, koulutuksesta ja vanhusten hoivasta. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että voimme tukea niitä nyt tämän akuutin kriisin keskellä. Verotulojen heikkeneminen ja lisämenot ovat ajaneet jo ennestään heikossa asemassa olevan kuntatalouden entistä ahtaammalle. Niiden korvaamiseksi on järjestettävä kestävät ratkaisut.

Käsillä olevan kriisin kaikkia vaikutuksia yhteiskuntaamme on mahdotonta ennustaa. Me kaikki elämme epätietoisuudessa ja toivomme parempaa huomista. Tarvitsemme vahvaa yhteishenkeä ja yhteistä otetta kriisistä selviämiseen. Suomalaiset ovat sitä kiitettävästi osoittaneet.

Poliittinen oppositio on rientänyt ilmoittamaan innokkuutensa kirjoittaa Marinin hallituksen ohjelma uusiksi. Hallitusryhmille tällainen ulkoistaminen ei sentään käy. Hallitusohjelman toteuttaminen ja tulevaisuusinvestoinnit ovat edelleen tämän hallituksen prioriteetteja. Otetaan esimerkiksi parjattu oppivelvollisuuden laajentaminen. Jokaisen nuoren kouluttaminen valmiiksi asti on välttämätöntä, jotta kriisistä nousee entistä suorituskykyisempi Suomi.

Nyt keskitymme täysillä käsillä olevan kriisin hoitamiseen katsoen kuitenkin vahvasti tulevaisuuteen, siihen, miten tämän jälkeen turvaamme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja talouden kestävyyden. Työ jatkuu!

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Eloranta: Alle 18-vuotiaiden rikosten uhrien esitutkinta tulee tehdä kiireellisesti29.5.2020 10:40:26 EESTTiedote

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien alaikäisten rikosten uhrien esitutkintaa. Nykyisessä esitutkintalaissa velvoitetaan poliisia suorittamaan esitutkinta kiireellisesti, kun rikoksesta epäilty on alaikäinen. Kiireellisyyttä ei kuitenkaan velvoiteta silloin, kun rikoksen uhri on alaikäinen. Tähän olisi Elorannan mielestä syytä saada korjaus. - Lain mukaan tulee esitutkinta suorittaa aina ilman tarpeetonta viivästystä. Rikoksesta epäillyn ollessa alaikäinen velvoitetaan kiireellisyyteen. Kun rikoksen uhri on alaikäinen ei laki sen sijaan velvoita kiireellisyyteen. Tämä olisi kuitenkin tärkeää alaikäisen uhrin suojelun näkökulmasta, jotta traumaattinen asia saadaan nopeasti käsiteltyä ja syntyneitä haittoja voidaan hoitaa eikä elinikäisiä vaurioita pääsisi syntymään. Aikainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy antaisi paremmat mahdollisuudet selvitä traumaattisesta kokemuksesta, Eloranta toteaa. - Trauman käsittely on helpompaa, kun se on saatu

SDP:n Tuula Väätäinen: Parhaiten tuemme ravintoloita käyttämällä niiden palveluita29.5.2020 10:26:55 EESTTiedote

Suomen hallitus on keventämässä koronarajoituksia asteittain siten, että ravintoloiden avaaminen asiakkaille 1.6.2020 alkaen sallitaan. Asetetut rajoitustoimet ovat olleet välttämättömiä koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Rajoitustoimilla on onnistuttu hillitsemään tehokkaasti epidemian etenemistä. Nyt Suomessa on mahdollista siirtyä vaiheeseen, jossa laajamittaisista rajoitustoimista luovutaan hallitusti. Ravintolatoiminnassa tulee edelleen noudattaa toimia, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä. - Koronaviruksen leviämisen estämistoimien vaikutukset ovat kohdistuneet erityisen voimakkaasti ravitsemisliikkeisiin. Ravintolat ovat olleet poikkeuslain nojalla suljettuna asiakkailta liki kaksi kuukautta. Nyt rajoituksia ollaan asteittain purkamassa. Hallitus auttaa ravintoloita tukemalla uudelleentyöllistämistä ja hyvittämällä liiketoiminnan rajoittamisesta aiheutuneita menetyksiä, kertoo Väätäinen. - Sulkemisen vaikutukset ravintoloiden omistajien ja työntekijöiden arke

SDP:n Niina Malm: Työelämän eriarvoistuminen on pysäytettävä26.5.2020 14:52:00 EESTTiedote

Vuoden 2019 työolobarometrin ennakkotietojen mukaan sosioekonomisten ryhmien väliset erot näkyivät erityisesti etätyöskentelyn mahdollisuuksissa. Barometrin mukaan ylemmistä toimihenkilöistä lähes kolmasosa oli tehnyt etätyötä viikoittain tai useammin viimeisen vuoden aikana, kun taas työntekijöistä vastaava osuus oli vain kaksi prosenttia. Kansanedustaja Niina Malm (sd.) huomauttaa, että erityisesti koronakriisin aikana työelämän eriarvoisuus on nostanut päätään. - Vaikka etätyö onkin yleistynyt viime vuosina yhä enemmän, on kuitenkin koronakriisin aikana korostunut, että kaikkea työtä ei edes pystytä muuttamaan etätyöksi. Siitä huolimatta on olemassa paljon muita kohtia, joihin panostamalla voidaan pitää huoli siitä, ettei eriarvoisuus työelämässä pääse kasvamaan. Esimerkiksi työntekijöiden kouluttaminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen työelämässä ovat tärkeä osa eriarvoisuuden torjuntaa, Malm toteaa. Sosioekonomiset erot näyttäytyvät tällä hetkellä myös koulutusmahdollisuuk

SDP:n Kim Berg: Pohjanmaa pääsi mukaan EU-kaupunkikehittämiseen20.5.2020 16:54:19 EESTTiedote

Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola on otettu mukaan kestävän kaupunkikehittämisen hankkeeseen, jolla mahdollistetaan kaupunkien ja valtion tiiviimpi yhteistyö tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi. Kansanedustaja Kim Berg (sd) pitää pohjalaisten kaupunkien mukaan ottamista EU-taustaiseen hankkeeseen hienona uutisena. - Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä ja lisätään vaikuttavuutta. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, Kim Berg iloitsee. Sopimukset solmitaan pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kesken. Pohjalaisten mukaan tulon myötä ekosysteemissä on nyt 18 kaupunkia. Mukana on erilaisia suomalaisia alueita ja kaupunkeja, joissa jokaisessa on erilaista osaamispotentiaalia. Ekosysteemisopimukset toteutetaan osana uutta EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-27 ohjelmaa, joka toteuttaa EU:n kestävän kaupun

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme