SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

SOSTE: Poikkeustilassa on huolehdittava perusturvasta ja arjen sujuvuudesta

Jaa

Koronakriisi on vaikuttanut ihmisten arkeen monin eri tavoin. Riskiryhmiin kuuluvien elämä rajoittuu kotiin, eikä kaikilla ole lähipiiriä, joka voisi tukea heitä. Lomautettujen ja irtisanottujen perheissä tulee taloudellisia huolia. Yksinäisyys ja pelot lisääntyvät sekä perhekriisit kärjistyvät.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tarttuneet haasteeseen kehittämällä esimerkiksi digitaalisen tuen saatavuutta ja uusia tapoja auttaa. SOSTE pitää tärkeänä, että Suomen hallitus päätti nyt lisätalousarviossaan myöntää järjestöille 5 miljoonaa euroa psykososiaalisen tuen antamiseen.

”Hienoa, että maan hallitus tarttui SOSTEn ehdotukseen ylimääräisesti panostuksesta, jotta järjestöt voivat tarjota haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille tarpeenmukaisen tuen”, korostaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. Tämä arvokas työ on huomattu, ja sille osoitetaan varoja.

Lisäksi hallitus lupasi, että koronakriisin aiheuttamat Veikkauksen rahapelituottojen alenemat kompensoidaan täysimääräisesti vuoden 2020 myöhemmissä lisätalousarvioesityksissä.

”On tärkeää, että budjetista tapahtuva kompensaatio koskettaa myös sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja toteutetaan kaikille edunsaajaryhmille yhtäläisin ehdoin”, jatkaa Kiukas.

Sote-uudistukselle erityinen tarve juuri nyt

SOSTE pitää kunnille suunnattua tukea erityisen tärkeänä, jotta koronakriisin ”jälkipyykki” saadaan hoidettua. On vaikea arvioida tuen riittävyyttä, koska vielä ei ole tiedossa, miten paljon kriisi tulee lisäämään esimerkiksi lastensuojelun ja muun sosiaalityön tarvetta, pitkäaikaissairaiden hoitamatta jättämisestä aiheutuvia kustannuksia tai päihdehoidon kuluja.

”On tärkeää seurata tilannetta ja päätettävä lisätoimista, jotta kunnat selviävät ja kuntalaiset eri puolilla Suomea saavat tarvitsemansa palvelun ja tuen”, toteaa SOSTEn edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti.

Jos palveluja ei turvata, hinta olisi myöhemmin kova sekä kansanterveyden että talouden näkökulmasta, kun hoitamattomat sairaudet pahenevat, aiheuttavat uusia liitännäissairauksia, toimintakyvyn heikentymistä ja työkyvyttömyyttä.

Sairaaloiden toimintaresursseihin, lääkkeisiin, laitteisiin ja suojavarusteisiin on välttämätöntä panostaa, jotta selvitään akuutista kriisistä ja jotta pystytään takaamaan myös muu tarpeenmukainen ja oikea-aikainen hoito kaikille hoidon tarpeessa oleville.

”Koronakriisi on osoittanut, että sote-uudistusta tarvitaan. Uudistusta ei pidä lykätä vaan pikemminkin nopeuttaa”, korostaa SOSTEn johtaja Anne Knaapi.

Toimeentulon tukemiseksi määräaikaisia laajennuksia etuuksiin

SOSTE pitää hallituksen esityksiä sosiaaliturvan vahvistamisesta koronaepidemian vuoksi erittäin tärkeinä.

Koronakriisi on kasvattanut huomattavasti työttömien ja lomautettujen määrää. Helpottaakseen toimeentuloa näissä tilanteissa, hallitus varaa lisärahoitusta työttömyysturvan määräaikaisiin laajennuksiin. Työttömyysturvan alkamista edeltävä omavastuuaika poistuu, työssäoloehtoa lyhennetään ja lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Myös yrittäjät saavat oikeuden työmarkkinatukeen.

Koronaepidemian vuoksi palkatta töistä poissa oleville vanhemmille annettava väliaikainen tuki on tervetullut kädenojennus perheille.

”Esimerkiksi erityislasten perheiden toimeentulo on vaikeutunut vanhempien jouduttua jäämään palkatta pois töistä, koska erityislapsi vaatii vanhemman kotona oloa”, kertoo SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Lisärahoitusta etuuksien käsittelyyn ja lisääntyneeseen tarpeeseen

Hallitus varaa perustoimeentulotukeen ja asumistukeen lisää rahoitusta etuuksien tarpeen kasvaessa lomautusten ja työttömyyden lisääntyessä. Lisääntyneiden hakemusten käsittelyyn ja muuhun siihen liittyvään työhön varataan Kelalle ja työttömyyskassoille lisärahoitusta.

”Pienituloisille tukien myöhästyminen aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita, kun rahat ruokaan ja vuokranmaksuun puuttuvat. Hakemusten käsittelyn sujumista ja käsittelyaikoja on seurattava ja tarvittaessa resursseja lisättävä, mikäli etuuskäsittely ja maksatus viivästyvät”, jatkaa Järvinen.

Nuorten syrjäytymisen estäminen vaatii aktiivisia toimia

On hyvä, että hallitus on tunnistanut tarpeen vahvistaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien palveluja. Ohjaamoiden psykososiaaliseen tukeen panostetaan 5 miljoonaa euroa vuosille 2021–2022. Uudenlaisen nuorten oppisopimusmallin pilotointiin varataan 400 000 €. Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön ohjataan 1,5 miljoonan euron lisämäärärahaa.

”Kolmannen sektorin rooli työllisyyden edistämisessä on ainakin puheissa tunnistettu, turvataan se myös jatkossa. Järjestöjen työ asettuu tärkeään rooliin, etenkin kun heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen vaikeutuu yleisen työttömyyden kasvaessa”, muistuttaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI

http://www.soste.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen noin 300 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimii 1,3 miljoonaa jäsentä, 0,5 miljoonaa vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa ja 50 000 ammattilaista.

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Sosiaalibarometri 2020: Korona vahvisti kolmannen sektorin roolia viranomaistoiminnan kumppanina3.7.2020 08:00:00 EESTTiedote

Tuore Sosiaalibarometri 2020 osoittaa, että muun muassa seurakuntien, järjestöjen ja kansalaisten omalla aktiivisuudella oli tärkeä rooli kevään koronaponnisteluissa. Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö toimi Sosiaalibarometrin mukaan erinomaisesti. Vastauksissa korostettiin erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden nopeutta, ketteryyttä ja aitoa auttamisen halua.

Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Kävelykokouksia ja perheiden kanssa ulkoilua – korona mullisti sosiaalityön asiakkaiden palvelua17.6.2020 08:30:00 EESTTiedote

Koronaepidemia näkyy sosiaalityön asiakkailla yksinäisyytenä sekä talouden- ja elämänhallinnan ongelmina. Tuoreen Sosiaalibarometrin mukaan eniten sosiaalityöntekijöitä huolettavat tukea tarvitsevat lapsiperheet, nuoret ja ihmiset, joiden elämäntilanteessa on monia ongelmia. Kasvokkaisten tapaamisten estyminen johti siihen, että asiakkaisiin on pidetty yhteyttä tavanomaisesta poikkeavilla tavoilla. Lisäksi käyttöön on otettu uusia ratkaisuja ruoka- ja asiointiapuun. Koronaepidemia vaikeuttaa sosiaalityön asiakkaiden asiointia, kun palveluita keskeytettiin ja siirrettiin esimerkiksi verkkoon. Moni sosiaalityössä asioiva jäi varsin neuvottomana kotiin. Sosiaalityöntekijöiden mukaan asiakkaiden keskeisin ongelma koronaepidemian aikana on yksinäisyys, jonka nosti esiin jopa 45 prosenttia vastaajista. Myös asiakkaiden taloudelliset ja elämänhallinnan ongelmat huolettavat vastaajia. Jäävätkö korona-ajan uudet tukitoimet pysyviksi? Sosiaalityössä tilanteeseen reagoitiin tehostamalla kotiin ta

Järjestöt tarvitsevat tarkempia ohjeita – Ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien lähitoiminta pysyy kiinni16.6.2020 09:10:46 EESTTiedote

SOSTE selvitti kesäkuun alussa, miten lähitoimintojen hallittu avaaminen on onnistunut järjestöissä 1.6. muutettujen koronarajoitusten jälkeen. Pääsääntöisesti vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä viranomaisten ohjeistuksiin. Peräti 71 prosenttia vastasi, että viranomaisten ohjeistukset olivat riittäviä. SOSTEssa ollaan kuitenkin hyvin huolestuneista ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien lähitoiminnan tulevaisuudesta. Suurin osa näistä lähitoiminnoista pysyy edelleen kiinni. Kiinni pysyvät myös toimintamuodot, joissa vapaaehtoisina toimivat yli 70-vuotiaat. ”Kyselyn perusteella yli 70-vuotiaille ja riskiryhmille suunnattua toimintaa ei ole juuri avattu. Järjestöjen on tällä hetkellä mahdoton edes harkita toiminnan avaamista, koska ei ole mitään tietoa, että millä ehdoilla lähitoiminnassa voidaan toimia riskiryhmiin kuuluvien kanssa”, sanoo SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä. ”Tilanne näyttää nyt siltä, että ikäihmisten yhteiset aktiviteetit on peruttu siihen saakka, kunnes korona

Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Koronaepidemia kärjistänyt toimeentulo-ongelmia8.6.2020 06:00:00 EESTTiedote

Taloudelliset ongelmat, kuten ruoka-avun tarve ja velkaongelmat, ovat sosiaalityöntekijöiden arvioiden mukaan lisääntyneet koronaepidemian aikana, selviää Sosiaalibarometri 2020 -julkaisusta. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä arvioi ruoka-avun tarpeen lisääntyneen ja reilut 40 prosenttia sanoo vuokrarästien ja muiden velkaongelmien yleistyneen poikkeustilan aikana.

SOSTE vaatii oikeuskansleria selvittämään, miksi Business Finland on rajannut säätiöt ja yhdistykset koronatukien ulkopuolelle7.5.2020 09:59:01 EESTTiedote

Suomessa on noin tuhat yhdistystä ja säätiötä, jotka tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluja liiketoiminnan muodossa. Tältä osin ne toimivat markkinoilla samalla tavoin kuin yhtiömuotoiset palveluntuottajat. Koronaepidemian vuoksi talousvaikeuksiin ajautuneet toimijat ovat tiedustelleet Business Finlandilta mahdollisuutta hakea liiketoiminnan kehitysrahoitusta koronaepidemian aiheuttamassa häiriötilanteessa. Järjestöjen saama yksiselitteinen vastaus on, että rahoitusta ei myönnetä yhdistyksille ja säätiöille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme