Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Specialunderstöd till kommuner och avtalsbrandkårer för byggprojekt 2023 kan nu sökas

Dela

Brandskyddsfondens styrelse har beslutat att specialunderstöd för byggprojekt för 2023 för kommuner och avtalsbrandkårer (över 20 000 euro per enhet, inkl. moms) finns att sökas.

Enligt 14 § i lagen om Brandskyddsfonden (306/2003) kan ur Brandskyddsfonden för att uppnå lagens syfte inom ramen för fondens medel och den årliga dispositionsplanen beviljas allmänt understöd och specialunderstöd till organisationer inom räddningsbranschen och andra motsvarande sammanslutningar samt specialunderstöd till kommuner, välfärdsområden och avtalsbrandkårer.

Alla ansökningar om understöd för byggprojekt ska göras med ansökningsblanketten för byggprojekt. Ansökningsanvisningar, ansökningsblankett och räddningsverkens utlåtandeblankett finns på Brandskyddsfondens webbplats.

Vi ber att ansökningarna skickas till registratorskontoret vid det egna regionförvaltningsverket senast den 20 januari 2023.

Regionförvaltningsverket ber er observera att i enlighet med Brandskyddsfondens brev uppmanas välfärdsområdena att ge avtalsbrandkårerna inom sitt område anvisningar om ansökningsförfarandet och ansökningstidtabellen.

Regionförvaltningsverken samordnar områdenas bygg- och materialanskaffningar och sätter understödsansökningarna i prioritetsordning enligt grunderna för understödet. Brandskyddsfonden fattar understödsbesluten. Läs mer om understöden på Brandskyddsfondens webbplats.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi alkoi 2.2.2023 Oulussa – päivitykset tarpeen yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta2.2.2023 14:27:12 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Kainuun prikaati järjestävät alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssin kuntien, viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median avainhenkilöille. Osallistujat jatkokurssille tulevat peruskurssit 72 - 75 vuosina 2013 - 2016 suorittaneille henkilöille Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista.

Ilman putoamissuojausta työskennellyt työntekijä putosi ja loukkasi itsensä – päätoteuttajan vastaavalle työjohtajalle ja aliurakoitsijan työnjohtajalle tuomiot työturvallisuusrikoksesta1.2.2023 15:27:38 EET | Tiedote

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Helsingissä rakennustyötä päätoteuttajana suorittaneen yhtiön vastaavalle työnjohtajalle työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 30 päiväsakkoa ja aliurakoitsijan työnjohtajalle 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 27.1.2023.

EU-omfattande tillsynskampanj för arbetarskyddet: I Finland förebyggs sjukdomar i stöd- och rörelseorganen för arbetstagare i social- och hälsovårdsbranschen mycket väl1.2.2023 07:58:19 EET | Tiedote

Europeiska unionens medlemsländer genomförde förra sommaren en tillsynskampanj för arbetarskyddet som främjade förebyggandet av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Inom hela EU genomfördes drygt 2 600 inspektioner av kampanjer, i vilka 27 länder deltog. I Finland gjordes 103 inspektioner.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kävi läpi suunnitelman alkaneelle vuodelle31.1.2023 13:04:14 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen uudessa kokoonpanossa. Valmiustoimikunta on oman toimialueensa kokonaisturvallisuuteen liittyvän yhteistoiminnan edistämiseksi perustettu alueellinen toimielin, jollainen toimii jokaisen aluehallintoviraston alueella. Tänä keväänä Pohjois- Suomen valmiustoimikunta keskittyy kokouksissaan erityisesti alueellisiin riskiarvioihin ja niihin liittyviin tilannekatsauksiin sekä varautumisen yhteensovittamiseen ja alueelliseen huoltovarmuuteen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum