Vaasan kaupunki - Vasa stad

Språkutbudet vid rådgivningsstället Welcome Office har blivit ännu mer mångsidigt

Dela

Welcome Office är ett informations- och rådgivningsställe med låg tröskel i Vasa, där man får information om sådant som rör invandring, det finländska samhället, offentliga tjänster, språkkurser och rekrytering på finska, svenska och engelska. Nu har rådgivningens språkutbud blivit ännu mer mångsidigt genom Arbets- och näringsministeriets projektfinansiering med rådgivning även på arabiska, somaliska, persiska, dari och urdu.

Rådgivningsstället finns i Vasas huvudbibliotek och har även under pandemin öppet normalt som Medborgarinfon från måndag till fredag under tjänstetid (må, on, to 10.00-16.15, ti 10.00-17.00, fr 10.00-15.00). Verksamheten utvecklas under året så att man mer omfattande och på ett bättre sätt kan betjäna även på andra språk om ett behov finns.

Servicerådgivare Petra Winberg berättar att man vid Welcome Office nu har börjat testa rådgivning på plats på somaliska och arabiska i samarbete med Somalinaisten kehitys ry och genom att köpa distansrådgivning på arabiska. I april blev språkutbudet ännu mer mångsidigt, då kunderna fått möjlighet till en rådgivare som talar persiska, dari och urdu. Jour på dessa nya rådgivningsspråk ordnas vid olika tidpunkter.

– Samhället öppnas upp på ett helt annat sätt när kunden kan få information på sitt eget språk. Hen förstår informationen och kan ta den till sig på ett helt annat sätt. Och vi får äntligen utvecklat Welcome Offices service så att den blir mer tillgänlig så att även personer i den mest sårbara ställningen kan få rådgivning med låg tröskel. På det här sättet kan vi påskynda integrationen och gör den mer smidig, säger Winberg glatt.

Distansrådgivning på olika språk även via hemdatorn

Vid Welcome Office testas distansrådgivning med en kundterminal som har en länk till en rådgivare som talar arabiska, så kunderna kan komma vid bestämda tider och få distansrådgivning. Om man inte vill göra ett besök på plats, kan kunden även få en tid för hjälp och råd på ett säkert sätt med fjärranslutning via hemdatorn eller telefonen.

– Förhoppningsvis hittar Vasaborna våra flerspråkiga servicerådgivare och detta således blir en bestående verksamhet, tillägger Winberg.

Alla tider till servicerådgivare som talar olika språk finns på Welcome Offices sidor www.vaasa.fi/welcomeoffice/sv.

Welcome Offices verksamhet började år 2012 som ett samarbetsprojekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (via Österbottens förbund) och Europeiska socialfonden samt administrerat av Vasa stad. Det nya Welcome Steps-projektet som finansieras av Arbets- och näringsministeriet utvecklar Welcome Offices tjänster så att de blir bl.a. mer flerspråkiga och ännu bättre betjänar den digitala tillgängligheten. Projektet möjliggör även en mer djupgående intitialintervju med invandrarna samt rådgivning i anslutning till karriären och sysselsättningsåtgärder.

Nyckelord

Kontakter

Servicerådgivare Petra Winberg, tfn 040 569 6046, petra.winberg@vasa.fi
Projektchef Jaana Oba, tfn 040 646 3391, jaana.oba@vasa.fi

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

För första gången i Vasa förbereds ett språkprogram för hela staden7.5.2021 14:24:42 EEST | Tiedote

Nästan 100 olika språk talas i Vasa, vilket visar att flerspråkighet är en viktig del av en internationell stad som vår. Flerspråkighet återspeglas starkt även i det pågående omfattande språkprogrammet i Vasa stad. I synnerhet finns det en önskan att ytterligare öka användningen av engelska inom stadens service. Nu har invånarna möjlighet att påverka språkprogrammet och att uttrycka sin åsikt om det preliminära språkprogrammet fram till den 16 maj 2021.

Vaasassa laaditaan ensimmäistä kertaa koko kaupungin kattava kieliohjelma7.5.2021 14:23:44 EEST | Tiedote

Vaasassa puhutaan lähes 100 kieltä, siksi monikielisyys on tärkeä osa kansainvälistä kaupunkia. Monikielisyys näkyy vahvasti myös tekeillä olevassa laajassa Vaasan kaupungin kieliohjelmassa. Etenkin englannin kielen käyttöä halutaan entisestään lisätä kaupungin palveluissa. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kieliohjelmaan ja kertoa mielipiteensä kieliohjelman luonnoksesta 16.5.2021 asti.

Villor som kulturellt fenomen – Österbottens museums utställning belyser sommarbosättningens historia6.5.2021 15:30:00 EEST | Tiedote

Österbottens museums sommarutställning är Villaliv, som presenterar villakulturens, sommarbosättningens och stuglivets historia i Vasaregionen och Österbotten från slutet av 1700-talet till nutid. Som ett övergripande kulturellt fenomen stäcker den sig utöver till temarelaterade föremål och konstruktioner även till fotografier och berättelser, även i digital form. Utställningen visas 7.5–29.8.2021.

Huvilat kulttuuri-ilmiönä – Pohjanmaan museon näyttely valottaa kesäasutuksen historiaa6.5.2021 15:30:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan museon kesänäyttelynä nähdään Huvilaelämää, joka esittelee Vaasan seudun ja Pohjanmaan huvilakulttuurin, kesäasutuksen ja mökkeilyn historiaa 1700-luvun lopulta nykypäivään saakka. Kokonaisvaltaisena kulttuuri-ilmiönä se ulottuu teemoittavan esineistön ja rakennelmien lisäksi valokuviin ja tarinoihin, myös digitaalisessa muodossa. Näyttely on esillä 7.5.–29.8.2021.

Närståendevårdarna kan i fortsättningen även köpa städhjälp med servicesedel6.5.2021 15:27:27 EEST | Tiedote

Användningen av servicesedeln inom närståendevården för personer som fyllt 18 år utvidgas till att även beröra städservice för att stöda välbefinnandet hos närståendevårdarna. Förslaget till förändringen kom från Vasanejdens närståendevårdare rf. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade om ärendet under sitt möte 20.4.2021. Förändringen träder ikraft fr.o.m. 18.5.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum