Kokkolan kaupunki

Stadsdirektörsvalet går vidare till stadsfullmäktige

Dela
Karleby stadsfullmäktige väljer stadsdirektör under sitt möte 22.5.2023.

Stadsstyrelsen lägger fram ett förslag att stadsfullmäktige väljer stadsdirektör. Fullmäktigegrupperna får tillfälle att höra sökandena före stadsfullmäktiges möte 22.5.

Utgående från intervjuerna går följande personer vidare till ledarbedömning: juris magister Marcus Henricson, ekonomie magister Stina Mattila och juris magister Maria Sorvisto.

Tjänsten som stadsdirektör tillsätts från 1.9.2023 för en period på sju år och en prövotid på sex månader tillämpas. Valet är villkorligt tills den som valts till tjänsten lämnar in ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Stadsdirektörstjänsten söktes av:

 • student Mikko Ahonen
 • juris magister Marcus Henricson
 • förvaltningsmagister Erkki Hirsimäki
 • student Juuso Kaitaluoma
 • student Samuel Lågland
 • ekonomie magister Stina Mattila
 • magister i militärvetenskaper Ilkka Pentikäinen
 • ekonomie magister Atte Rantanen
 • juris magister Maria Sorvisto
 • ekonomie licentiat Sirpa Soukka
 • förvaltningsmagister Markus Sjölund
 • student Verner Vähätalo

 

Kontakter

Mera information:


Stadsfullmäktiges ordförande Tiina Isotalus, 050 329 9987
Stadsstyrelsens ordförande Sari Innanen, 050 413 5258

Om

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

Plug Power och dess partner planerar tre anläggningar för produktion av grön vätgas i Karleby, Borgå och Kristinestad30.5.2023 14:49:21 EEST | Tiedote

Det amerikanska företaget Plug Power Inc. planerar att utveckla tre produktionsanläggningar för grön vätgas i Finland. Plug är en ledande aktör inom den gröna vätgasekonomin och är noterat på New York-börsen. Företaget levererar nyckelfärdiga vätgaslösningar för den globala gröna vätgasekonomin. Plugs planerade produktionsanläggningar för grön vätgas förväntas skapa cirka 1 000 direkta arbetstillfällen och över 3 000 indirekta arbetstillfällen i Finland.

Plug Power suunnittelee kumppaneidensa kanssa kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Kokkolaan, Porvooseen ja Kristiinankaupunkiin30.5.2023 14:40:37 EEST | Tiedote

Yhdysvaltalainen Plug Power Inc. suunnittelee rakentavansa Suomeen kolme vihreän vedyn tuotantolaitosta. Plug on johtava vihreän vetytalouden toimija, joka on noteerattu New Yorkin pörssissä. Yhtiö toimittaa vetyratkaisuja maailmanlaajuisesti avaimet käteen -periaatteella. Plugin suunnittelemien vihreän vedyn tuotantolaitosten odotetaan luovan Suomeen 1 000 suoraa työpaikkaa ja yli 3 000 välillistä työpaikkaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum