Vasa Elektriska Ab

Starkt resultat av energibolaget

Dela

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 107,7 M€ under de tre första kvartalen 2019. Rörelsevinsten var 18,5 M€. Omsättningen steg med 4 procent och rörelsevinsten med så mycket som 54 procent i jämförelse med motsvarande period året innan. Soliditetsgraden hölls på god nivå och var 56,4 procent.

Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen

Energiförsäljning

Försäljningen av elenergi uppgick i januari–september till sammanlagt 1 359 GWh, vilket är lite under 4 procent mindre än året innan. Försäljningen av fjärrvärme uppgick under årets nio första månader till 462 GWh och motsvarar fjolårets nivå.

Elöverföring

I januari–september uppgick elöverföringen till 716 GWh, vilket är lite mer än 1 procent mindre än året innan. Stormen Aapeli härjade vid årsskiftet och hade en tydlig negativ effekt på såväl resultat som leveranssäkerhet.

I jämförelse med samma period i fjol har antalet kunder ökat märkbart. I slutet av september var kundkretsen 16,5 procent större än året innan.

- Vi har lyckats göra bra resultat och samtidigt hålla priserna på en konkurrenskraftig nivå, konstaterar en nöjd verkställande direktör Stefan Damlin.

Hållbar utveckling är en viktig del av bolagets strategi, och således sätter koncernen härnäst stor fokus speciellt på hållbara lösningar inom energiproduktion. Bland dem det massiva värmelager som nästa sommar tas i bruk i Vasklot.

- Just nu tar vi många steg framåt inom fjärrvärmen. Vi söker också nya partnerskap för att kunna dra nytta av produktionsanläggningars och andra fastigheters spillvärme. Sådana lösningar är mycket viktiga på vägen mot en fossilfri energiproduktion, fortsätter Damlin.

Koncernen Vasa Elektriska

1–9/2019

1–9/2018

Omsättning M€

107,7

103,5

Förändring i omsättningen %

4,0

11,5

Rörelsevinst M€

18,5

12,1

Rörelsevinst %

17,2

11,6

Investeringar M€

11,0

10,2

Soliditetsgrad %

56,4

56,0

 

   

Försäljning av el GWh

1 359

1 411

Försäljning av fjärrvärme GWh

462

464

Elöverföring GWh

716

725

Resultatet år 2018 belastades av en elanskaffningskostnad av engångskaraktär på fem miljoner euro som uppstod i samband med Seinäjoki kraftverks ägararrangemang.

Nyckelord

Bilder

Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 140 personer och omsättningen år 2018 utgjorde ca 143 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo1.8.2019 08:15:00 EESTTiedote

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt sig under de senaste åren. För bobygget ansvarade föreningen Havsörnar i Österbotten.

Hushåll med eluppvärmning sökes till pilotprojekt – system för smart energistyrning ingår!20.6.2019 08:15:00 EESTTiedote

Vasa Elektriska söker nu personer som bor i egnahemshus eller parhus med eluppvärmning till ett ettårigt pilotprojekt, som ska undersöka konsumenters möjligheter att utgöra en del av energisystemet och inverka på förbrukningstoppar. De konsumenter som väljs med i projektet får under ett års tid använda sig av ett smart system för hemmets energistyrning helt gratis. Samtidigt kan de som medverkar minska på sin egen förbrukning och sitt koldioxidfotavtryck.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum