Stationen och närliggande miljön i centrum för utveckling i Sjundeå

Dela
I den förhandsgranskning som Trafikledsverket påbörjat kartlägger man lösningar för att utveckla Sjundeås stationsområde. Bygget av ett övernattningsspår skulle vara en betydande hjälp till att öka närtågstrafikens turer.
I den förhandsgranskning som Trafikledsverket påbörjat kartlägger man lösningar för att utveckla Sjundeås stationsområde. Bygget av ett övernattningsspår skulle vara en betydande hjälp till att öka närtågstrafikens turer.

Sjundeå kommun ligger passligt nära i väst och har som HRT-kommun goda trafikförbindelser till huvudstadsregionen. Vardagens närtågstrafik betjänar för tillfället arbetspendling och i kommunen satsar man avsevärt på att utveckla spårtrafiken.

Kustbanan har en stor betydelse för Sjundeå och en förbättring av den är ett viktigt ärende för utveckling i kommunen. För att främja ärendet har kommunen reserverat anslag till planeringsarbetet i budgeterna för i år och nästa år. Sjundeå kommer i framtiden att vara en del av ännu bättre tågförbindelser!

Trafikledsverket har påbörjat ett förhandsgranskningsskede för förbättringen av Sjundeå station. Den innehåller förhandsgranskningar för väg-, parkerings- och banarrangemang vid sidan av att stationen förbättras. Genom utredningen kartläggs med vilka åtgärder stationsområdet kan förbättras för att uppfylla dagens krav.

I förhandsgranskningsskedet uppdateras stationsperrongens säkerhet samtidigt som den förlängs. För säkerhetens del beaktas även fjärrtågens möjlighet att stanna vid Sjundeå station.

Dessutom granskas i utredningen bl.a. järnvägs- och vägområdenas tillräcklighet för att utföra förbättringsåtgärder, preliminära förbättringsåtgärder för de nuvarande perrongerna i dåligt skick, samt parkeringsområdenas, banans och banstrukturernas samt stationsområdets trafikförbindelsers renoverings- och förbättringsmöjligheter. I projektet granskas även förbättringen av andra strukturer och apparater på stationsområdet samt möjligheten att placera ett övernattningsspår för närtågstrafiken i samband med Sjundeå station. Övernattningsspåret skulle underlätta att tilläggsturer fås och skulle även förbättra möjligheterna att öka veckoslutstrafiken.

Placeringen är en av många styrkor i Sjundeå. Alla huvudstadsregionens tjänster finns inom en resetid på en timme. Arbetspendling till huvudstadsregionen görs smidig utöver HRT-förbindelserna även av den flexibla trafikeringen på stamväg 51 och via vägen är västra delen av huvudstadsregionen en halv timme ifrån.

I Sjundeå finns goda förutsättningar för att bygga det egna livets berättelse.

Kontakter

Juha-Pekka Isotupa, Kommundirektör, Sjundeå kommun

Kalle Stenbäck, Livskraftschef, Sjundeå kommun
tfn 044 386 1100

Bilder

I den förhandsgranskning som Trafikledsverket påbörjat kartlägger man lösningar för att utveckla Sjundeås stationsområde. Bygget av ett övernattningsspår skulle vara en betydande hjälp till att öka närtågstrafikens turer.
I den förhandsgranskning som Trafikledsverket påbörjat kartlägger man lösningar för att utveckla Sjundeås stationsområde. Bygget av ett övernattningsspår skulle vara en betydande hjälp till att öka närtågstrafikens turer.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Rantarata-hankeWebbsidan www.rantarata.info upprätthålls av
Hangö, Ingå, Kyrkslätts, Raseborgs och Sjundeå kommuners
gemensamma kustbanearbetsgrupp. Arbetsgruppens mål är att förmedla
information om de nyttor som kustbanans iståndsättning medför samt
nyheter om aktuella frågor i anslutning till kustbanan.

Mer information om kustbanegruppen: 

Ragnar Lundqvist (at) raseborg.fi, stadsledare Raseborg

Jan Gröndahl (at) raseborg.fi, teknisk direktör Raseborg

Följ Rantarata-hanke

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rantarata-hanke

Raasepori panostaa sujuviin juna–linja-auto–vaihtoyhteyksiin11.12.2020 14:33:29 EETTiedote

Raaseporin sisäiset linja-autoaikataulut muuttuvat 1.2.2021 lähtien. Uudessa liikennöintimallissa ostoliikenteen vuorot (linja-autovuorot, jotka Raaseporin kaupunki ostaa liikennöitsijöiltä) on sovitettu yhteen juna-aikataulujen kanssa Karjaalla, jotta bussista voi vaihtaa sujuvasti junaan ja päinvastoin. Muutoksilla tavoitellaan vaihtoyhteyksien sujuvoittamista, joista on esitetty runsaasti toiveita varsinkin Pohjan ja Fiskarsin suunnalta

Raseborg satsar på smidiga bytesförbindelser mellan buss och tåg11.12.2020 14:28:22 EETTiedote

Tidtabellerna för Raseborgs interna busstrafik ändras från och med 1.2.2021. I den nya trafikmodellen har avgångarna inom köptrafiken (busstrafiken som Raseborgs stad köper av trafikföretag) samordnats med tågtidtabellerna i Karis för att resenärerna smidigt ska kunna byta från buss till tåg och tvärtom. Syftet med ändringarna är att göra bytesförbindelserna smidigare, vilket har också önskats särskilt från Pojo- och Fiskarshållet.

Asema ympäristöineen kehityksen keskiössä Siuntiossa26.11.2020 16:47:54 EETTiedote

Siuntion kunta sijaitsee sopivan lähellä lännessä ja on HSL-kuntana hyvien liikenneyhteyksien päässä pääkaupunkiseudulta. Arjen lähijunaliikenne palvelee tällä hetkellä työmatkapendelöintiä ja kunnassa panostetaan merkittävästi raideliikenteen kehittämiseen. Rantaradalla on iso merkitys Siuntiolle ja sen parantaminen onkin tärkeänä kehittämisasiana kunnassa. Asian edistämiseksi kunta on varannut määrärahoja suunnittelutyöhön kuluvan ja ensi vuoden talousarvioihin. Siuntiossa ollaan tulevaisuudessa entistä parempien junayhteyksien piirissä! Väylävirasto on käynnistänyt Siuntion aseman parantamisen esiselvitysvaiheen, joka sisältää aseman parantamisen ohella siihen liittyvien katu-, pysäköinti- ja ratajärjestelyjen esiselvitykset. Selvityksellä kartoitetaan, millä toimenpiteillä asema-aluetta voidaan parantaa nykyvaatimuksien mukaiseksi. Esiselvitysvaiheessa päivitetään asemalaiturin turvallisuus samalla kun sitä pidennetään. Turvallisuuden osalta huomioidaan myös kaukojunien pysähtymise

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum