Valtiokonttori

Statskontoret har betalat bränslestöd för över 31 miljoner euro

Dela

Bränslestödet kunde ansökas från Statskontoret 1.–30.11.2022. Det kom in ungefär 10 900 ansökningar under ansökningstiden och alla ansökningar är behandlade.

Stödet kompenserade för de i februari 2022 plötsligt förhöjda bränslepriserna som började i anslutning till Rysslands attack mot Ukraina.

Bränslestödet bestod av bränslestödet som utbetalades till transportbolag och brännoljestödet som utbetalades till arbetsmaskinföretag. Stödet kunde erhållas för tre månader (februari-april 2022) och det täckte 5 procent av bränslekostnaderna för dessa månader.

90 procent av ansökningarna fick ett positivt beslut

Statskontoret tog emot totalt 10 857 bränslestödsansökningar under ansökningstiden.

Alla inlämnade stödansökningar har behandlats och stöd utbetalades totalt för ungefär 31,5 miljoner euro. Stödets beviljandeprocent är hög och 90 procent av de inlämnade ansökningarna fick ett positivt stödbeslut. Stöd utbetalades i genomsnitt för ungefär 3 200 euro per företag.

Mest stöd, ungefär 6 miljoner euro, utbetalades till Nyland. De branscher som fick mest stöd är verksamma inom vägtransporter, rörledningstransporter, specialiserad byggnadsverksamhet samt skogsbruk och skogsdrivning.

Statskontoret har ännu stödets omprövningsärenden under behandling och en del av de sökande har fortfarande tid kvar för att göra en eventuell begäran om omprövning, vilket betyder att de kan ske små justeringar i den slutliga summan av utbetalda stöd.

Statistik om alla inlämnade ansökningar och beviljade stöd finns tillgänglig på bränslestödets statistiksida.

Kontakter

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum