Valtiokonttori

Statskontoret ordnar en auktion för statens referenslån den 18 januari

Dela

Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maximala beloppet för auktionen är 1 000 miljoner euro.

Låneuppgifter

Lånet som förfaller till betalning den 15 september 2026:
Kupongränta: 0,000 %
Maximal volym: 1 000 miljoner euro

Vid auktioner emitterar Statskontoret tilläggsposter i serieobligationer som emitterats tidigare. Endast banker som är primära marknadsgaranter får delta i auktionerna.

Statskontoret meddelar auktionens resultat omkring 15 minuter efter att budgivningstiden löpt ut. Auktionsresultatet kommer också att publiceras på statsskuld.fi.

Statens upplåningsstrategi i 2022

Statens budgetförslag för 2022 innehåller ett nettoupplåningskrav på 6,9 miljarder euro. Då amorteringarna på statsskulden uppgår till 21,6 miljarder euro, är bruttoupplåningsbehovet 28,5 miljarder euro. I och med likheten i upplåningsbeloppen, förblir Finlands upplåningsstrategi densamma som 2021.

Ungefär 60 procent av bruttoupplåningen finansieras med lån med långfristiga löptider, resten med kortfristiga skuldförbindelser. Tre nya referenslån i euro är att vänta 2022. Den första syndikeringen av referenslån i euro förväntas äga rum under årets första kvartal.

Läs mer om statens upplåning i 2022 på statsskuld.fi

Nyckelord

Kontakter

biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575, forenamn.efternamn(at)statskontoret.fi

finansieringschef Mika Tasa, tfn 0295 50 2552, forenamn.efternamn(at)statskontoret.fi

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden. Läs mer: statsskuld.fi

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

Det blir Statskontorets uppgift att administrera och övervaka verkställandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens10.1.2022 12:20:00 EET | Tiedote

Finansministeriet har ålagt Statskontoret att som ny uppgift bereda och administrera verkställandet samt bereda övervakningen av Finlands plan för återhämtning och resiliens, dvs. RRP (Recovery and Resilience Plan). Statskontoret ansvarar för den datasystemhelhet som kommer att användas av de ministerier och ämbetsverk som kanaliserar EU-finansieringen. Statskontorets uppgift är även att styra över och övervaka dessa ministerier och ämbetsverk samt att rapportera till finansministeriet.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon hallinnointi ja valvonta Valtiokonttorin tehtäväksi10.1.2022 12:20:00 EET | Tiedote

Valtiovarainministeriö on määrännyt Valtiokonttorin uudeksi tehtäväksi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman eli RRP:n (Recovery and Resilience Plan) toimeenpanon hallinnoinnin ja valvonnan valmistelun. Valtiokonttori vastaa EU:n rahoitusta kanavoivien ministeriöiden ja virastojen käyttöön tulevasta tietojärjestelmäkokonaisuudesta, ohjaa ja valvoo ministeriöitä ja virastoja sekä raportoi valtiovarainministeriölle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum