Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Statsunderstöd för att stärka de allmänna bibliotekens läskunnighetsarbete – ansökan öppnar 26 april 2022

Dela

Regionförvaltningsverken beviljar specialunderstöd för att stärka de allmänna bibliotekens läskunnighetsarbete. Målet är att utveckla tjänster och verksamhetsformer i de allmänna biblioteken som främjar läsning och läskunnighet.

Understöd kan sökas under tiden 26.4–31.5.2022. Regionförvaltningsverken fattar understödsbesluten i augusti.

Målet med understödet är att stödja de allmänna biblioteken i en av deras viktigaste grundläggande uppgifter, nämligen arbetet med att främja läsning och mångsidig läskunnighet hos hela befolkningen. Grunden för utvecklingsarbetet är särskilt Nationella läskunnighetsstrategin 2030 som publicerades i fjol.

Målet är också att stärka bibliotekens roll samt öka deras synlighet, betydelse och genomslag i det läskunnighetsfrämjande arbetet. Förhoppningen är att biblioteken sinsemellan och tillsammans med helt nya samarbetsparter ska utveckla fördomsfria försök med att främja läskunnigheten.

Multilitteracitet ger förmåga att fungera i dagens samhälle och förebygger marginalisering

Enligt Nationella läskunnighetsstrategin 2030 är en läsande livsstil grunden för jämlikhet, bildning och välfärd. Läskunnighetsstrategins värden är bildning, likabehandling, jämlikhet och välfärd. Läsning och läskunnighet främjar delaktighet i kultur och samhälle, skapar trygghet och stärker demokratin.

Utvecklingen av läskunnigheten kräver åtgärder från barndomen till det vuxna livet. Läskunnighet är livslångt lärande som kräver kontinuerlig övning, men utan att glömma läsglädjen.

Delaktighet i samhället förutsätter god läs- och skrivförmåga. Förmågan att läsa långa texter och litteratur har ett samband med det individuella välbefinnandet. Mångsidig och riklig läsning på fritiden har en positiv koppling till läskunnigheten. I multilitteraciteten ingår förmågan att kritiskt granska texters innehåll, det vill säga bedöma deras tillförlitlighet, ursprung och uttryckssätt.

Instruktioner och information för sökande:

Mer information:

Södra Finland:

Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
Marko Ojala, tfn 0295 016 175

Östra Finland:

Virpi Launonen, tfn 0295 016 845

Lappland:

Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395

Sydvästra Finland:

Päivi Almgren, tfn 0295 018 300
Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302

Västra och Inre Finland:

Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843
Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222

Norra Finland:

Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

Projekt på svenska och tvåspråkiga projekt:

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum