Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Stigande kostnader och osäkerhet till följd av kriget i Ukraina försvårar verksamheten för små och medelstora företag i Österbotten och Mellersta Österbotten

Dela

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Hösten 2022 bedömde de företag som på Österbotten NTM-centrals område besvarade barometern att konjunkturutsikterna försämras något (saldotal -6) under den närmaste året.

På Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) besvarades barometern av drygt 200 företag.
På Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) besvarades barometern av drygt 200 företag.

Trots de svaga konjunkturutsikterna syns ingen passivitet inom den österbottniska SMF-företagssektorn, för enligt de företag som besvarade barometern förväntas omsättningen och antalet anställda öka.I företagens förväntningar gäller den närmaste framtidens utmaningar i stället särskilt kostnadsökningen och minskade investeringar och försvagad export.De flesta räknade med att priset på material ökar (saldotal 82) och även lönekostnaderna förutspås öka under det kommande året.Värdet på investeringar, internationaliseringssatsningar samt värdet på exporten förväntas minska.Denna utveckling kommer enligt en mycket stor del av respondenterna att leda till högre priser på slutprodukterna.Trots det tror många av de företag som besvarade barometern att företagets lönsamhet kommer att minska (saldotal -17).

Kriget i Ukraina har höjt kostnaderna för företagen

I SMF-företagsbarometern ombads företagen också bedöma hur kriget i Ukraina har påverkat företagens affärsverksamhet och produktion.Ca hälften av respondenterna uppgav att kriget haft en negativ inverkan på företagets verksamhet, något under hälften hade varken lagt märke till negativa eller positiva effekter och endast fem procent av respondenterna hade noterat en positiv inverkan.De största negativa effekterna gällde företagens produktionskostnader (58 % av respondenterna).Den allmänna osäkerheten hade också minskat intresset för investeringar och försvagat efterfrågan på marknaden.

Långsammare investeringstakt

Förväntningarna på värdet av investeringarna för nästa år är pessimistiska med ett saldotal på -13. Saldotalet är samma för hela landet.Däremot ser företagen optimistiskt på utvecklingen av innovationer, produktion och produkter (saldotal +8, hela landet +3). Fortsättningsvis behövs finansiering oftast för investeringar i maskiner och anordningar och i Österbotten och Mellersta Österbotten är den andelen större än i hela landet.

På Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) besvarades barometern av drygt 200 företag.De finns inom följande branscher: service 60 %, handel 16 %, byggnad 15 %, industri 9 %.

Saldotalet erhålls genom att subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.Saldotalet kan variera mellan +100 och -100.Ett positivt tal innebär en optimistisk syn och ett negativt tal en pessimistisk syn på ekonomin.

Nyckelord

Kontakter

Kust-Österbottens Företagare, verkställande direktör Hippi Hovi, tfn 050 551 3995
Mellersta Österbottens Företagare, verkställande direktör Mervi Järkkälä, tfn 0500 561 145
Finnvera, regionchef Päivi Kinnunen, tfn 029 460 2631
NTM-centralen i Österbotten, planerare Meeri Koski, tfn 0295 028 686

Bilder

På Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) besvarades barometern av drygt 200 företag.
På Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) besvarades barometern av drygt 200 företag.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för augusti månad: Arbetslösheten minskar i alla åldersgrupper och ekonomiska regioner (Österbotten, Mellersta Österbotten)20.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av augusti sammanlagt 6 363 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 027 (- 13,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti 1 727 färre än i juli. Arbetslösheten minskade med 13,9 % inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med situationen året innan. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 14,9 %, mest i Nyland (-19,8 %). Antalet nya lediga arbetsplatser i augusti var 213 (+7,9 %) fler än ett år tidigare. Under augusti fanns det totalt 7 361 lediga arbetsplatser, vilket var 2 565 (+ 53,5 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 617 personer (- 24,1 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik

Työllisyyskatsaus elokuu: Työttömyys pienenee kaikissa ikäluokissa ja seutukunnissa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)20.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli elokuun lopussa yhteensä 6 363 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 027 (- 13,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli elokuussa 1 727 vähemmän kuin heinäkuussa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys pienentyi 13,9 % vuodentakaisesta. Koko maassa työttömyys pienentyi keskimäärin 14,9 %, eniten Uudellamaalla (-19,8 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena elokuussa 213 (+7,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 7 361 työpaikkaa, mikä oli 2 565 (+ 53,5 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 617 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 24,1 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Kohoavat kustannukset ja Ukrainan sodan tuoma epävarmuus vaikeuttavat pk-yritysten toimintaa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla7.9.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Syksyllä 2022 Pohjanmaan ELY-keskusalueella Pk-yritysbarometriin vastanneet yritykset arvioivat suhdannenäkymien heikkenevän jonkin verran (saldoluku -6) lähimmän vuoden aikana.

Företagen inom området för NTM-centralen i Österbotten har under det gångna året investerat i energieffektiva lösningar samt satsat på utvecklandet av kompetens och arbetskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)5.9.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Företagen inom området för NTM-centralen i Österbotten har satsat på att förbättra konkurrenskraften och på energieffektiva lösningar under årets första halvår. Sysselsättningsläget inom området för NTM-centralen i Österbotten är bland de bästa i landet och det har funnits efterfrågan på tjänster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum