Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Stora regnmängder försämrar grusvägarnas ytskikt

Dela

Oktober har fört med sig stora nederbördsmängder i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Sammanhängande regn skapar pro-blem på ytan av grusvägarna, vilka är till besvär för väganvändarna, såsom bland annat serier med hål som följer efter varandra och sämre bärkraft i vägytan, dvs. ytmenföre.

Sammanhängande regn skapar problem på ytan av grusvägarna, vilka är till besvär för väganvändarna, såsom bland annat serier med hål som följer ef-ter varandra och sämre bärkraft i vägytan, dvs. ytmenföre.
Sammanhängande regn skapar problem på ytan av grusvägarna, vilka är till besvär för väganvändarna, såsom bland annat serier med hål som följer ef-ter varandra och sämre bärkraft i vägytan, dvs. ytmenföre.

Långa regnperioder medför utmaningar för underhållet av grusvägarna, eftersom vägens yta inte kan jämnas ut med en väghyvel förrän det blir uppehållsväder och vägytan torkar upp.I underhållsentreprenaderna för landsvägarna utförs vid behov omedelbara underhållsåtgärder genom att sprida ut krossgrus på problemplatser och göra en lätt utjämning i syfte att trygga trafiken.

I underhållsentreprenaderna för landsvägarna jämnas ytan på grusvägarna ut på hösten före ytan fryser till. Samtidigt kan krossgrus tillföras i vägens slitlager, dvs. vägen grusbeläggs.Med dessa åtgärder försöker man göra vägarna jämna före vintern kommer.I år har nederbörden avbrutit utjämningsarbetet i en del av våra områden och enligt väderleksprognosen just nu kan arbetet fortsätta i slutet av veckan eller början av nästa vecka.Ibland måste grusvägarna jämnas ut på nytt på grund av återkommande regn.

Grusvägarna har delats in i olika underhållsklasser på basis av trafikmängd och olika aspekter i vägens omgivning. I underhållsklasserna fastställs tillåtna värden för vägens jämnhet, dammspridning och stabilitet.Undantaget är dock menförestiden under våren och hösten när kravet är att vägen hålls i trafikerbart skick.

Sämre skick i grusvägarnas yta medför viktbegränsningar

För tillfället har viktbegränsningar utfärdats främst för vägar i underhållsentreprenaden för Jakobstad samt på enskilda vägar på andra håll i de österbottniska landskapen på en sammanlagd vägsträcka av cirka 130 kilometer.

På mjuka och gyttjiga avsnitt av grusvägarna är det skäl att genomföra tunga transporter under torrare perioder och att väganvändarna anpassar sin körhastighet till den nivå som förhållandena kräver.

På viktbegränsade vägar tillåts dock viss trafik som överskrider begränsningarna, vilka är bland annat utrycknings- och vägunderhållsfordon, bussar i linjetrafik, transporter inom livsmedelsproduktion, hushållsavfallstransporter, energiförsörjningstransporter, butikbilstrafik och affärernas dagligvarutransporter.

Trafikens Kundservice (palautevayla.fi) är den primära responskanalen i frågorsom gäller vägarnas skick.

Meddela om trafikfarliga problem direkt till Vägtrafikcentralens Vägtrafikantlinje på nummer 0200 2100 (24/7).

Mer information om underhåll av grusvägar och viktbegränsningar:

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ville-Petteri Luomanen
Väghållningsexpert, Väghållningsplanering
NTM-centralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruk-tur
tfn: 050 380 7254
Ville-Petteri-Luomanen@ely-keskus.fi

Bilder

Sammanhängande regn skapar problem på ytan av grusvägarna, vilka är till besvär för väganvändarna, såsom bland annat serier med hål som följer ef-ter varandra och sämre bärkraft i vägytan, dvs. ytmenföre.
Sammanhängande regn skapar problem på ytan av grusvägarna, vilka är till besvär för väganvändarna, såsom bland annat serier med hål som följer ef-ter varandra och sämre bärkraft i vägytan, dvs. ytmenföre.
Ladda ned bild
I underhållsentreprenaderna för landsvägarna utförs vid behov omedelbara underhållsåtgärder genom att sprida ut krossgrus på problemplatser och göra en lätt utjämning i syfte att trygga trafiken.
I underhållsentreprenaderna för landsvägarna utförs vid behov omedelbara underhållsåtgärder genom att sprida ut krossgrus på problemplatser och göra en lätt utjämning i syfte att trygga trafiken.
Ladda ned bild
Långa regnperioder medför utmaningar för underhållet av grusvägarna, ef-tersom vägens yta inte kan jämnas ut med en väghyvel förrän det blir uppe-hållsväder och vägytan torkar upp.
Långa regnperioder medför utmaningar för underhållet av grusvägarna, ef-tersom vägens yta inte kan jämnas ut med en väghyvel förrän det blir uppe-hållsväder och vägytan torkar upp.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å (Landskapen i Österbotten)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Längs Esse å pågår förberedelser inför eventuella översvämningar som kan uppstå på grund av kravis efter att temperaturen sjunkit ordentligt under noll grader. NTM-centralen har vidtagit förhandsåtgärder genom att minska avtappningen och lägga ut kravisbommar och viltkameror. Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis. Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför forsen. Att minska avtappningen minskar risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas.

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Pohjalaismaakunnat)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Ähtävänjoella varauduttaan hyydetulvien syntymiseen lämpötilan laskettua reilusti pakkaselle. ELY-keskus on varautunut hyydetulviin vähentämällä veden juoksutusta sekä asentamalla hyydeköysiä ja riistakameroita. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää jääkannen muodostumista.

Planeringen av den nya landsvägen Vikby-Martois har börjat23.11.2021 08:52:45 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har börjat utarbeta en vägplan för avsnittet Vikby–Martois i syfte att bygga en ny vägförbindelse. Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilome-ter långt och ligger i sin helhet i Korsholms kommuns område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum