Aluehallintovirasto

Största delen av finländarna upplever samhället som rättvist och har tillit inför framtiden (Västra och Inre Finland)

Dela

Under en period på två veckor har nya bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar trätt i kraft, det har utlysts undantagsförhållanden och regeringen har informerat om nedstängning. Detta gör det nu möjligt att genom gemensamma åtgärder reagera också på de svåraste coronaförhållandena. Den viktigaste åtgärden för att bekämpa coronaviruset är dock fortfarande att undvika nära kontakter. Genom att noga följa restriktionerna och rekommendationerna och de hygienrutiner som redan blivit vardag kan vi få coronapandemin under kontroll.

Regionförvaltningsverken har under de två senaste veckorna runt om i Finland fattat många nya beslut om begränsningar av sammankomster och beslut enligt de nya paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar. Förståelsen av begränsningarnas betydelse spelar en avgörande roll.

Ordföranden för Västra och Inre Finlands beredskapskommitté, överdirektör Marko Pukkinen, konstaterar att ”det också för myndigheterna emellanåt har varit utmanande att finna en gemensam tolkningslinje för genomförandet av begränsningarna, så det är förståeligt att det inte heller för medborgarna är lätt att hålla sig insatta i alla nya begränsningar och rekommendationer”. Besluten kan också skilja sig åt mellan olika sjukvårdsdistrikt, eftersom ”exempelvis beslut om distansundervisning för årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen måste vara nödvändiga med tanke på det epidemiologiska läget i området. Det går inte att fatta några allmänna beslut”, fortsätter Pukkinen.

Finländarna är mer oroade över sina närstående än över sig själva

Att insjukna i corona och följdverkningarna av pandemin är något som oroar medborgarna. ”Finländarna är dock klart mer oroliga för att deras närstående insjuknar i corona än att de själva gör det”, berättar specialsakkunnig Juho Jyrkiäinen från strategiavdelningen vid statsrådets kansli.

Enkäten Medborgarpulsen kartlägger regelbundet medborgarnas åsikter under coronapandemin. Sett över en längre period har medborgarna i regel följt myndigheternas anvisningar väl. Majoriteten av respondenterna är nöjda med myndigheternas och regeringens verksamhet. I den senaste enkäten har medborgarnas tillfredsställelse med myndigheternas beredskap och kommunikation dock minskat klart.

”På basis av den senaste enkäten är det också anmärkningsvärt att åldersgruppen 15–29 åringar har den högsta stressupplevelsen och den har ökat redan under ett halvt års tid, jämfört med andra åldersgrupper hos vilka man inte kunnat konstatera en lika tydlig ökning”, säger Jyrkiäinen vidare.

Merparten upplever att de agerar ansvarsfullt i vardagen

Nästan hälften (47 %) av dem som besvarade Medborgarpulsenkäten berättade att de följer myndigheternas anvisningar väl under coronan och nästan andra hälften (45 %) ganska väl. När man frågade respondenterna om hur bra de anser att andra människor följer anvisningarna var motsvarande siffror 3 % (bra) och 52 % (ganska bra).

Enligt svaren klarar nästan nio av tio av att använda munskydd, hålla säkra avstånd och tvätta händerna. Den allra svåraste anvisningen att följa var enligt svaren att undvika att träffa andra människor.

Ytterligare information

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800

fornamn.efternamn@rfv.fi 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Länkar

Mer information om och resultaten av Medborgarpulsen finns på finska på statsrådets webbplats: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/kansalaispulssi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet13.4.2021 12:24:55 EEST | Tiedote

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar13.4.2021 09:11:10 EEST | Tiedote

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat tillstånd för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å i översvämningsskyddssyfte12.4.2021 16:46:04 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 12 april 2021 beviljat tillstånd enligt vattenlagen för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å. Projektet främjar översvämningsskydd på jordbrukslägenheter längs Lappfjärds ås nedre del och skyddar i extrema fall även bostadsfastigheter. Projektets påverkan på fiskebestånd och naturvärden kompenseras med restaurerings- och utsättningsåtgärder enligt tillståndsbestämmelserna. Beslutet finns tillgänglig via databasen över vatten- och miljötillstånd 12.4.2021 Anvisning: beslutet hittas med kommunsökning: Kristinestad Beslutets diarienummer: LSSAVI/419/2017, beslutets nummer 76/2021 Mer information: Miljööverinspektör Merja Mäensivu, tfn 0295 018 807 Miljoråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797 Miljöråd Stefan Nyman, tfn 0295 018 743 e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kristiinankaupungin kaupungille luvan Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen tulvasuojelutarkoituksessa12.4.2021 16:45:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2021 myöntänyt vesilain mukaisen luvan Kristiinankaupungin kaupungille Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen. Hanke edistää tulvasuojelua Lapväärtinjoen alaosan maataloudelle ja ääritapauksissa myös suojaa asuinrakennuksia. Hankkeen kalasto- ja luontovaikutuksia vähennetään lupamääräysten mukaisesti kunnostus- ja istutustoimilla. Päätös on saatavilla 12.4.2021 Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta Ohje: päätös löytyy esimerkiksi kuntahaulla: Kristiinankaupunki. Päätöksen diaarinumero: LSSAVI/419/2017, päätöksen numero: 76/2021. Lisätietoja: Ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu, puh. 0295 018 807 Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797 Ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743 sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum