Säteilyturvakeskus (STUK)

Strålningsövervakning i Östersjöområdet är internationellt samarbete

Dela

Strålsäkerhetsmyndigheter, polis- och räddningsmyndigheter med ansvar för strål- och kärnsäkerhetsfrågor och representanter för olika ministerier träffas i STUK den 22–23 november för att diskutera beredskap inför de hot som strålning och kärnmaterial orsakar i Östersjöområdet.

Utöver Finland deltar myndigheter och experter från Sverige, Norge, Danmark, Estland, Litauen, Lettland, Tyskland och Polen i en workshop som ordnas gemensamt av Strålsäkerhetscentralen och inrikesministeriet. Representanter för Ukrainas strålsäkerhetsmyndighet är också närvarande för att berätta om sina erfarenheter gällande beredskapen mot radiologiska hot under kriget.

Workshoppen presenterar Finlands första nationella strategi för strålningsmätning som slutfördes i somras. Målet med strategin är att Finland är beredd att hantera olika typer av nödsituationer med strålrisk och att beredskapen gällande strålningsmätning förbättras ytterligare.

Direktör för Strålsäkerhetscentralens avdelning för övervakning av strålning i miljön Pia Keski-Jaskari konstaterar att nationella strategier är nödvändiga. Strålningssituationer respekterar inte nationella gränser. I Östersjöområdet förutsätter beredskap för strålningssituationer och hantering av eventuella farliga situationer ett smidigt samarbete även mellan olika länder och kunskap om andra länders strategier och verksamhet.

”Denna workshop är ett exempel på samarbete som siktar på en gemensam uppfattning och en smidig verksamhet”, konstaterar direktör Pia Keski-Jaskari. Hon påminner dock att motsvarande internationellt samarbete pågår ständigt i många forum.

Nyckelord

Kontakter

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUKissa oli vuoden 2022 alussa yhteensä 336 työntekijää.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser. I början av 2022 hade STUK sammanlagt 336 anställda.

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation. At the beginning of 2022 STUK had 336 employees.

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

Giving a green light to the continued operation of the Loviisa nuclear power plant26.1.2023 10:15:00 EET | Press release

In its statement submitted to the Ministry of Economic Affairs and Employment, the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) states that the licence-holder of the Loviisa nuclear power plant, Fortum Power and Heat Oy, has demonstrated that it is able to continue operating both units of the Loviisa nuclear power plant safely even after the expiry of the current licence period.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum