Suomen Akatemia

Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi hankkeet uusiin tutkimusohjelmiin

Jaa

Tutkimuskokonaisuudet kolmeen uuteen strategisen tutkimuksen ohjelmaan on valittu. Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus, Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ja Kestävän kasvun avaimet -ohjelmissa aloittaa kolmetoista tutkimuskonsortiota. Rahoitettavat tutkimushankkeet valittiin ohjelmiin hakemusten yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksellisen laadun perusteella. Strategisen tutkimuksen neuvosto teki päätökset ohjelmissa rahoitettavista konsortioista kokouksessaan 11.9.2017.

Kansalaiset osallistava päätöksenteko uuden ohjelman keskiössä

Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus -ohjelmassa aloittaa kolme konsortioita, joissa on yhteistyökumppaneita viidestätoista eri organisaatiosta. Ohjelman kokonaisrahoitus on 13,6 miljoonaa euroa.  

Professori Maija Setälä (TY) johtaa konsortiota Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO), joka käsittelee lyhytjänteisyyden ongelmaa ja inhimillisen toiminnan vaikutuksia julkisessa päätöksenteossa ja hallinnossa: yhteiskunta tarvitsee pitkän aikavälin ja kansalaiskeskustelun huomioivia osallistumiskäytäntöjä.

Professori Anu Kantolan (HY) johtama konsortio Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) tarttuu erityisesti kansalaisten mahdollisuuksiin ja tapoihin osallistua poliittisen päätöksentekoon globaaleja muutoksia kohtaavassa yhteiskunnassamme.

Konsortio Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin käsittelee yhteishallinta- ja osallistumiskäytäntöjä, lisäten kansalaisten ja päätöksenteon välisen toiminnan ja vaikuttamisen piiriin myös erityisesti yritysten, mutta myös järjestöjen ja tutkijoiden roolit ja toimet nimenomaan ympäristönsuunnittelun ja päätöksenteon prosesseissa. Konsortioita johtaa professori Lasse Peltonen Itä-Suomen yliopista (UEF).

Kaksi ohjelmaa etsii avaimia kestävän kasvuun

”Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ja Kestävän kasvun avaimet -ohjelmat ovat saman kolikon kaksi puolta”, toteaa Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Per Mickwitz. Nämä kaksi uutta ohjelmaa tarkastelevat kestävää kasvua toisaalta sopeutumisena maailmanlaajuisiin muutosilmiöihin, toisaalta näiden muutosilmiöiden mahdollistamina uusina avauksina ja markkinoina.

Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä -ohjelmaan valittiin kahdeksan tutkimuskonsortiota. Johtavan tutkijan Raisa Mäkipään (LUKE) konsortio Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja hoitomenetelmät - avain kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään (SOMPA) kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä ilmastonmuutoksen hillinnän keinoja. Tarkastelua tehdään metsä- ja viljelysmailla sekä erityisesti paljon päästöjä aiheuttavilla turvemailla yhdessä maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Suomalaiset joet, järvet ja meri tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun, mutta niitä uhkaa liiketoiminta, kuten maatalous, turve- ja vesivoimatuotanto sekä ilmastonmuutos. Professori Anna-Stiina Heiskasen (SYKE) johtama konsortio Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena (BlueAdapt) edistää tutkimustiedon käyttöä politiikassa yhdistämällä ekologista mallinnusta talouden, politiikan ja säätelyn tutkimukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi tarvitaan tietoa palvelujen rakenteesta, niiden toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Professori Tiina Laatikaisen (UEF) johtaman konsortion Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tueksi (IMPRO) tavoitteena on kehittää analyysimenetelmiä ja malleja tukemaan tasa-arvoisempien ja kustannustehokkaampien palvelujen kehittämistä.

Luettelo kaikista ohjelmaan valituista konsortioista löytyy Strategisen tutkimuksen verkkosivuilta.

Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan valittiin kaksi konsortiota - täydentävä haku ensi keväänä

Kestävän kasvun avaimet -ohjelmassa tutkitaan miten suomalainen yhteiskunta kykenisi paremmin hyödyntämään globaalien muutosten tuomia mahdollisuuksia. Professori Kai Hakkaraisen (HY) johtama konsortion Kasvava mieli: Koulutukselliset transformaatiot kestävän yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tueksi (GrowingMind) tarkoituksena on tukea suomalaisten koulujen ja opettajien uudistumista korkeatasoisen akateemisen tutkimuksen tuella.

Vanhemman yliopistolehtorin Reetta Toivasen (HY) konsortio Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (ALL-YOUTH) konsortio tutkii nuorten omia kestävän tulevaisuuden, kasvun ja hyvinvoinnin visioita.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti, että Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan avataan täydentävä haku. Hakuilmoitus pyritään julkistamaan alkuvuodesta ja haku aukeaa todennäköisesti huhtikuussa 2018.

”Saimme tässä haussa erinomaisen joukon hankkeita, joissa tarkastellaan erityisesti julkisen vallan roolia kestävän kasvun edellytysten luojana, takaajana ja kehittäjänä. Vähemmälle huomiolle jäivät kaupallisten palvelujen ja teollisuuden uudistuminen, ja ne nostetaan nyt keskiöön täydentävässä haussa”, sanoo Mickwitz.

Valintaperusteina laatu ja vaikuttavuus

Strategisen tutkimuksen neuvoston valintapäätökset perustuvat hakemusten yhteiskunnalliseen merkitykseen, vaikuttavuuteen ja tutkimukselliseen laatuun. Näitä tekijöitä arvioitiin asiantuntijapaneeleissa, joihin kutsuttiin pääosin ulkomaisia tutkimuksen ja yhteiskunnallisen relevanssin asiantuntijoita.

Valintaprosessi oli kaksivaiheinen. Aiehakemuksia kolmeen ohjelmaan oli 93, joista toiselle kierrokselle kutsuttiin 32 hakijakonsortiota.  Varsinaisen haun hakemukset arvioitiin kahdessa eri paneelissa, joista toinen keskittyi hakemusten tieteelliseen laatuun ja toinen niiden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen suhteessa ohjelman tavoitteisiin. Aktiivinen kansalaisuus ja muuttuvat hallinnan tavat -ohjelmassa osa hakijoista haastateltiin paneeliarviointien jälkeen. Muilta osin arviointimenettely oli samanlainen kuin aiemmissa Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmahauissa.

Päätöksen tukena myös haastattelut

Aktiviinen kansalaisuus ja muuttuvat hallinnan tavat -ohjelmassa osa hakijoista haastateltiin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Strategisen tutkimuksen neuvoston päätöksenteon tukena käytettiin myös haastatteluja. Haastattelujen tavoitteena oli selventää joitakin asiantuntijapaneelien mahdollisina riskeinä esille nostamia piirteitä hakemuksissa ja siten saada lisätietoa valintapäätösten tueksi.

”Rahoituspäätökset tehdään paneelilausuntojen ja hakemusten perusteella. Haastatteluilla voidaan kuitenkin paremmin arvioida, miten merkittäviä paneelin tunnistamat hankkeen heikkoudet ja vahvuudet ovat”, sanoo strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Per Mickwitz.

”Kaikki ohjelmiin nyt valitut hankkeet menestyivät arvioinnissa sekä tutkimuksen laadun, että merkityksen ja vaikuttavuuden ulottuvuuksilla”, Mickwitz korostaa.

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt

Aino Laine
viestintäsuunnittelija
Suomen Akatemian viestintä
p. 0295 33 5007
etunimi.sukunimi@aka.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Suomen Akatemia - Tietoa Akatemiasta Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Akatemia

Rådet för strategisk forskning valde 13 projekt till sina nya forskningsprogram11.9.2017 16:24Tiedote

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har idag valt ut de forskningskonsortier som ska finansieras inom RSF:s tre nya program. I programmen Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt och Nycklar till hållbar tillväxt ingår totalt 13 konsortier. Konsortierna utplockades på basis av samhällelig relevans, genomslag och forskningskvalitet.

Tutkijat selvittävät Itämeren ravintoverkkojen muutosten vaikutusta meren kestävään käyttöön15.8.2017 10:02Tiedote

BONUS BLUEWEBS -hankkeessa uusilla, innovatiivisilla tutkimusmenetelmillä kuten Big Data -analytiikalla saadaan entistä tarkempaa tietoa Itämeren ekosysteemin muuttuvista ravintoverkoista. Tämä tieto on välttämätöntä, jotta mereen perustuva taloudellinen kasvu, niin sanottu sininen kasvu, olisi kestävällä pohjalla. Hanke on osa monikansallista BONUS-ohjelmaa, jota Suomessa rahoittaa Suomen Akatemia.

Kutsu/Vielä ehdit mukaan 15.8: Miten ravintoverkkojen muutokset vaikuttavat Itämeren kestävään käyttöön?11.8.2017 12:05Kutsu

”Ilmastonmuutos, rehevöityminen ja vieraslajit voivat muokata Itämeren ravintoverkkoja nopeastikin. Sillä on merkittäviä vaikutuksia meren hyödyntämiseen”, kertoo hankekoordinaattori Laura Uusitalo Suomen ympäristökeskuksesta. Big Data -analytiikka ja muut innovatiiviset tutkimusmenetelmät tarjoavat uudenlaisen, entistä tarkemman kuvan meren ekosysteemistä.

Suomen Akatemia myönsi tutkijatohtori-, akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoitukseen vuoden 2016 hausta 183 miljoonaa euroa29.6.2017 13:23Tiedote

Suomen Akatemian vuoden 2016 syyskuun haun perusteella myönnettiin neljän toimikunnan päätöksestä yhteensä 183 miljoonaa euroa tutkijatohtori-, akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksiin. Hakemuksia jätettiin yhteensä 3124 ja myönteisen rahoituspäätöksen sai 485 tutkijaa tai ryhmää. Luvuissa on konsortioiden osahankkeet erillisinä hakemuksina.

Myom är till stor skada för samhället21.6.2017 16:09Tiedote

Godartade muskeltumörer i livmodern, dvs. myom, är mycket vanliga. Trots att de är godartade orsakar de hos många kvinnor symptom som till exempel mycket rikliga och smärtsamma menstruationer, smärta och tryck i den nedre delen av buken, problem under graviditeten och till och med infertilitet. Vården av dessa blir mycket dyr för samhället, berättar akademiforskare Pia Vahteristo, som har utrett molekylärbiologin hos myom. Forskningen inom godartade tumörer har i stor utsträckning hamnat i skuggan av cancerforskningen. Myom är dock sällan ärftliga.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme