Finanssivalvonta

Stresstestresultaten för europeiska banker: den finländska banksektorns kapitaltäckning skulle klara en kraftig konjunkturnedgång i omvärlden

Dela

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 30 juli 2021 kl. 19 finsk tid resultaten av det EU-omfattande stresstestet, som mäter betydande bankers motståndskraft vid eventuella omvärldsförändringar. I stresstestet prövades hur en osannolik men möjlig kraftig konjunkturnedgång i omvärlden skulle påverka stora europeiska bankers resultatförmåga och kapitaltäckning. Bankerna analyserade i stresstestet effekterna på resultat- och kapitalutvecklingen i enlighet med gemensamma anvisningar och metoder på basis av siffrorna för utgången av 2020.

Av de finländska bankerna under Europeiska centralbankens (ECB) tillsyn deltog OP Gruppen och Nordea i EBAs stresstest. I det svaga makroekonomiska scenariot sjönk kärnprimärkapitalrelationen för Nordea med 3,7 procentenheter till 13,4 % och för OP Gruppen med 6,2 procentenheter till 12,7 %. Enligt resultaten skulle båda bankerna fortfarande uppfylla kapitalkraven trots en kraftig konjunkturnedgång i omvärlden.

Samtidigt med EBAs stresstest utförde ECB ett eget stresstest på de banker under ECB:s direkta tillsyn som inte var med i EBAs stresstest. Av de finländska kreditinstituten deltog i detta stresstest Kommunfinans.

De publicerade resultaten av ECB:s stresstest innehåller inte lika omfattande bankspecifika data som resultaten av EBAs stresstest. Av de publicerade resultaten kan dock dras slutsatsen att även Kommunfinans uppfyller kapitalkraven i det svaga makroekonomiska scenariot.

Tillsynsmyndigheterna utnyttjar stresstestresultaten i den samlade kapitalbedömningsprocessen (den s.k. SREP-processen). Syftet är att säkerställa att instituten har en tillräckligt stark kapitalbas för att täcka väsentliga risker.

Kapitaltäckningen för de mindre bankerna i Finland fortsatt god

Finansinspektionen utförde stresstest på de sju banker och bankgrupper i Finland som på grund av sin mindre storlek står under Finansinspektionens direkta tillsyn. Dessa banker och bankgrupper är Aktia, Oma Sparbank, POP Bankgruppen , S-Banken, Finlands Hypoteksförening, Sparbanksgruppen och Ålandsbanken.

Testet grundade sig på de anvisningar och scenarier som användes i EBAs stresstest. Av resultaten framgår att de mindre finländska bankernas genomsnittliga kapitaltäckning ligger kvar på en god nivå också i ett svagt makroekonomiskt scenario, men effekterna varierade betydligt mellan bankerna. Alla banker uppfyllde kapitaltäckningskraven också i det svaga makroekonomiskt scenariot.

I det negativa scenariot minskade den genomsnittliga kärnprimärkapitalrelationen (CET 1) för små banker i Finland med 2,5 procentenheter till 14,0 %.

Se också

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av biträdande direktör Jyri Helenius. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16. Fredagen den 30 juli 2021 exceptionellt fram till kl. 21.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Finnish financial sector is stable - economy is recovering but risks remain high14.9.2021 10:00:00 EEST | Press release

The Finnish financial sector remained stable in the first half of 2021. Economic recovery and investment market developments supported the profitability of the Finnish financial sector. The pandemic continues to perpetuate uncertainty in the economy and financial markets. For this reason, it is important that the capital position and liquidity of the financial sector remain strong.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum