Aluehallintovirasto

Strukturen på klientplatserna vid Attendo Hopeahelmi i Villmanstrand ska återställas så att den överensstämmer med tillståndet – klienterna behöver inte flytta

Dela

Boendeenheten har ändrat strukturen på klientplatserna så att den inte motsvarar det beviljade tillståndet. Regionförvaltningsverket har tagit enheten under långvarig tillsyn.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ålagt Attendo Oy att återställa strukturen på klientplatserna i Attendo Hopeahelmi så att den motsvarar det beviljade tillståndet. Boendeenheten i Villmanstrand erbjuder serviceboende för äldre och mer krävande serviceboende med heldygnsomsorg. Enhetens platsstruktur har under de senaste åren ändrats så att den inte motsvarar det tillstånd som beviljats enheten. Väsentliga ändringar i verksamheten förutsätter emellertid alltid tillstånd av tillståndsmyndigheten.

I tillsynen har det framkommit att enheten har minskat antalet klientplatser med heldygnsomsorg och istället tagit in klienter till lättare serviceboende, trots att deras funktionsförmåga och servicebehov krävt omsorg och tillsyn dygnet runt. Också enhetens personal har minskats.

Regionförvaltningsverket har tagit boendeenheten under långvarig tillsyn. Syftet med tillsynen är att platsstrukturen återställs i enlighet med tillståndet och att det ska finnas så många anställda som klienternas servicebehov och omsorg förutsätter. Attendo Oy ska lämna in uppgifter om klient- och personalsituationen till regionförvaltningsverket under den övergångsperiod som getts företaget. Klienterna behöver inte flyttas från boendeenheten i och med regionförvaltningsverkets beslut.

Mer information:

Saija Lindström, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 581
Sari Husa, ledande överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 361
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Jokainen maahantulija ohjattava terveystarkastukseen Etelä-Suomen alueen rajanylityspaikoilla (26.2. julkaistun tiedotteen korjattu versio)28.2.2021 12:02:03 EETTiedote

**26.2. julkaistun tiedotteen korjattu versio. Tiedotteesta puuttui Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös.** Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain nojalla alueensa kuntia järjestämään terveystarkastuksen kaikille henkilöille, jotka tulevat maahan alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta.

Jokainen maahantulija ohjattava terveystarkastukseen Etelä-Suomen alueen rajanylityspaikoilla (TIEDOTETTA TÄYDENNETTY 26.2. KLO 23.08 JA 27.2. KLO 14.50)26.2.2021 21:11:42 EETTiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain nojalla alueensa kuntia järjestämään terveystarkastuksen kaikille henkilöille, jotka tulevat maahan alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta. **Tiedotteesta puuttui Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös. Päätös on lisätty tiedotteeseen 26.2. klo 23.08. Tiedotteeseen on lisätty täsmennys Imatran rajanylityspaikan liikenteen ohjaamisesta Nuijamaalle 27.2. klo 14.50.**

Raumo och Vittis - säkert avstånd ska garanteras i utrymmen som är avsedda för kunder och deltagare i verksamheten26.2.2021 18:16:29 EETTiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ålägger aktörerna inom de två kommunerna, exempelvis enskilda näringsidkare, att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och deltagare i verksamheten. Beslutet är baserat på den temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft 28.2-7.3.2021.

Jokainen maahantulija ohjattava terveystarkastukseen Lapin rajanylityspaikoilla26.2.2021 18:11:43 EETTiedote

Covid19-tartuntojen leviämisen estämiseksi Lapin aluehallintovirasto määrää Rovaniemen, Kemin, Tornion, Inarin, Kittilän, Kolarin, Pellon, Sallan, Ylitornion ja Utsjoen kunnat järjestämään terveystarkastuksen kaikille henkilöille, jotka tulevat maahan niiden alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta sekä Lapin sairaanhoitopiirin järjestämään terveystarkastuksen kaikille henkilöille, jotka tulevat maahan Enontekiön ja Muonion kuntien alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum