HUS

Studie: Helhetssymtomen hos psykiatriskt multisymtomatiska barn minskade betydligt tack vare intensiva gruppbehandlingsperioder

Dela

En studie som baserade sig på kognitiv beteendeterapi visade att intensiva gruppbehandlingsperioder hjälper psykiatriskt multisymtomatiska barn. Nästan hälften av barnen kunde skrivas ut från den barnpsykiatriska specialiserade sjukvården under uppföljningsfasen. Resultaten har betydelse för den ökade efterfrågan på barnpsykiatrisk specialistvård.

Studie: Helhetssymtomen hos psykiatriskt multisymtomatiska barn minskade betydligt tack vare intensiva gruppbehandlingsperioder
Studie: Helhetssymtomen hos psykiatriskt multisymtomatiska barn minskade betydligt tack vare intensiva gruppbehandlingsperioder

Studien är den första vetenskapliga studien i klinisk miljö där effekten av kognitiv beteendeterapi i gruppform undersökts hos psykiatriskt multisymtomatiska barn.

I studien deltog 103 barnpsykiatriska öppenvårdspatienter inom HUS som var psykiatriskt multisymtomatiska. Över 70 procent av barnen hade fler än en psykiatrisk diagnos. Barnen var i åldern 6–12 år. I studien utreddes de direkta och långvariga effekterna av en gruppbehandlingsperiod som baserade sig på kognitiv beteendeterapi (CBT).

52 barn hänvisades direkt till en gruppbehandlingsperiod vid HUS barnpsykiatri. Den bestod av tolv träffar; 10 veckoträffar och två uppföljande träffar med en månads mellanrum. Varje behandlingsgrupp hade fyra till sex barn och två arbetstagare. 51 barn fick sedvanlig vård (TAU) inom HUS barnpsykiatriska specialiserade sjukvård i cirka tre månaders tid när de köade till gruppen, varefter de deltog i grupperioden.

Resultaten visade att barnens totala symtom samt både inåt- och utåtriktade symtom minskade statistiskt signifikant under tiden studien pågick.Nästan 45 procent av barnen kunde skrivas ut från den barnpsykiatriska specialiserade sjukvården under uppföljningsfasen.

"Psykiatriskt multisymtomatiska barn hade nytta av kortvariga, intensiva gruppbehandlingsperioder. Resultaten väcker förhoppningar om att psykiskt multisymtomatiska barn i fortsättningen kan hänvisas till förebyggande och terapeutiska grupperioder redan i ett tidigare skede", berättar neuropsykolog Sarianna Barron-Linnankoski vid HUS barnpsykiatri.

På basis av forskningsresultaten uppnåddes ett lika bra behandlingsresultat under grupperioden som med TAU-behandling, som bestod av mindre frekventa men individuellt skräddarsydda tjänster inom den specialiserade sjukvårdens öppenvård.

Under vårdperioden i gruppform lindrades barnens helhetssymtom enligt föräldrarnas bedömning från symtom som överskrider det kliniska gränsvärdet till normal nivå. I studien observerades omedelbar lindring i inåtriktade beteendesymtom som bedömts av föräldrar och lärare. Dessutom konstaterades både omedelbar och långvarig lindring av utåtriktade symtom som bedömts av föräldrarna. På motsvarande sätt minskade barnens totala symtom och både inåt- och utåtriktade symtom under TAU-behandlingen.

”Resultaten har betydelse för den ökade efterfrågan på barnpsykiatrisk specialistvård. Gruppvård förutsätter mindre personalresurser per barn. Att utvidga mentalvårdstjänsterna och förbättra tillgången till gruppvård på basnivå kunde bidra till att tillgodose barnens ökade behov av psykiatrisk vård, i synnerhet vid lindriga symtom. De begränsade expertresurserna inom barnpsykiatrin på specialnivå kunde allokeras effektivare till dem som behöver dem mest", säger Barron-Linnankoski.

För att TAU-behandlingen ska kunna genomföras i vården av psykiatriskt multisymtomatiska barn krävs omfattande utbildning, sakkunskap och erfarenhet. CBT-grupperioderna är också möjliga att genomföra inom primärvården. Metodutbildningar finns tillgängliga för yrkesutbildade inom hälso-, social- och pedagogiska området.

För mera information:
neuropsykolog Sarianna Barron-Linnankoski, HUS Sjukvård för barn och unga, sarianna.barron-linnankoski@hus.fi tfn 050 3875783  

Forskningsartikel: https://www.mdpi.com/2227-9067/9/11/1602

Nyckelord

Bilder

Studie: Helhetssymtomen hos psykiatriskt multisymtomatiska barn minskade betydligt tack vare intensiva gruppbehandlingsperioder
Studie: Helhetssymtomen hos psykiatriskt multisymtomatiska barn minskade betydligt tack vare intensiva gruppbehandlingsperioder
Ladda ned bild

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum