Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK observerade ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet vid strålningsövervakningen av miljön år 2020

Dela

Strålsäkerhetscentralen (STUK)) övervakar strålningen i miljön på många sätt. Föremål för övervakningen är konstgjorda radioaktiva ämnen, såsom cesium-137, som härstammar från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och som finns kvar i små mängder i den finländska naturen ännu under årtionden. Därtill övervakar STUK naturliga strålkällor, såsom radon. Resultaten från strålningsövervakningen av miljön finns i årsrapporten Strålningsövervakning av miljön i Finland 2020.

STUK:s årsrapport om strålningsövervakningen av miljön innehåller en sammanfattning av resultaten från strålningsövervakningen 2020 samt jämförelser med resultat från tidigare år.

”Vid strålningsövervakningen av miljön har ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet observerats år 2020, men små mängder av konstgjorda radioaktiva ämnen observerades i vissa miljöprov. Dessa radioaktiva ämnen har dock ingen inverkan på människors hälsa”, berättar laboratoriedirektör Aleksi Mattila från Strålsäkerhetscentralen.

I rapporten finns också ett sammandrag över övervakningen av Östersjöns radioaktivitet. Det är viktigt att övervaka radioaktiva ämnen som uppstår i Östersjön på grund av människor, så att de risker ämnena orsakar naturen och människor kan minimeras.

”Aktivitetskoncentrationerna i Östersjön fortsätter att minska och är snart på den nivå de var före olyckan i Tjernobyl 1986”, konstaterar Mattila.

I och med att mätnings- och analysmetoderna utvecklas vidare intresserar övervakningen av radioaktiviteten i Östersjön även internationellt, och STUK deltar i internationellt forskningssamarbete.

Övervakningsprogram för strålning i miljön

Till STUK:s övervakningsprogram för strålning i miljön hör övervakning av konstgjorda radioaktiva ämnen i miljön. Till programmet hör också bestämning av naturliga radioaktiva ämnen. I övervakningsprogrammet mäts strålningens externa doshastighet samt radioaktiviteten i utomhusluftens radioaktiva ämnen, radioaktivt nedfall, yt- och dricksvatten, avloppsslam, mjölk och livsmedel. Programmet inkluderar också radioaktiva ämnen i människokroppen samt radon i inomhusluft.

Övervakningen av strålningen i miljön i Finland. Årsrapport 2020. (Julkari.fi, länken öppnas i en ny flik)

(rapporten har utarbetats på tre språk, finska, svenska och engelska)

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa. Vuosiraportti 2020. (Julkari.fi)

Environmental Radiation Monitoring in Finland. Annual report 2020. (Julkari.fi)

Strålningsövervakningens resultat på Stuk.fi

STUK sammanfattar resultaten från sin övervakning i årsrapporter, men de nyaste uppgifterna om strålning i miljön finns på STUK:s webbplats. Mätningsresultaten publiceras i webbtjänsten Stuk.fi allt eftersom de blir färdiga. En del av resultaten flyttas automatiskt från STUK:s egna system till webbplatsen.

Mer information om strålningsövervakning av miljön

Mer information om radioaktiva ämnen i människan

Mätningsresultat

STUK erbjuder också mätresultaten för extern strålning samt radioaktivitet i utomhusluften som öppna data, dvs. kostnadsfritt och i maskinläsbar form. (på finska sidor)

Nyckelord

Kontakter

Medietjänst, tfn 010 850 4761

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK ei havainnut ympäristön säteilyvalvonnassa merkittävää poikkeavaa radioaktiivisuutta vuonna 20201.7.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilyä ympäristössä monin tavoin. Valvonnan kohteena ovat keinotekoiset radioaktiiviset aineet, kuten Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta peräisin oleva cesium-137, jota on pieninä määrinä jäljellä vielä vuosikymmenten ajan Suomen luonnossa. Lisäksi STUK valvoo luonnollista alkuperää olevia säteilyn lähteitä, kuten radonia. Ympäristön säteilyvalvonnan tulokset löytyvät Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2020 -vuosiraportista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum