HUS

Styrelsens beslut 16.11: Styrelsen lägger fram renoveringen av Kvinnoklinikens A-hus för fullmäktige

Dela

Styrelsen fick information om läget för övergången till Apotti och diskuterade ingående det utmanande ekonomiska läget.

Renoveringen av Kvinnoklinikens A-hus går vidare till fullmäktige

Styrelsen godkände projektplanen för renoveringen av Kvinnoklinikens A-hus och föreslår för fullmäktige att renoveringen inleds våren 2022 till ett pris på högst 32 miljoner euro. Utöver fullmäktiges beslut kräver investeringen dispens av Social- och hälsovårdsministeriet. Ombyggnaden ska enligt planen slutföras 2024.

Kvinnokliniken som byggts 1934 har renoverats steg för steg genom åren.

För mera information: 

Investeringsdirektör Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi  

Övergången till Apotti har förlöpt som planerat 

Utvecklingsdirektör Visa Honkanen berättade för styrelsen om övergången till patient- och klientdatasystemet Apotti och hur den fortskridit. Apotti togs i bruk i slutet av oktober på Mejlans sjukhusområde, Tölö sjukhus och i flera av HUS andra sjukhus. 10 000 nya användare inkluderades vilket innebär att alla HUS sjukhus och vårdpersonal på över 20 000 använder samma Apotti-system.

Trots utmaningar har den sista omfattande och internationellt sett betydande övergången till Apotti framskridit som förväntat. Patientsäkerheten, som alltid prioriteras inom sjukvården, har noggrant följts under hela införandet. De tekniska utmaningarna har orsakat extra arbete på vissa ställen, men de har lösts på ett sätt som huvudsakligen fortskridit väl.

Det finns ännu ingen helhetsbild av användarupplevelsen på HUS-nivå. Att lära sig ett nytt system tar naturligtvis tid och inlärningskurvan varierar på enhets- och individnivå. Samtidigt övergick hela HUS till ett nytt sätt att hantera remisser endast i Apotti. Det finns mycket att lära sig om processerna för hantering av remisser och många utvecklingsområden har identifierats som behandlas en arbetsgrupp med experter.

Apotti är det största enskilda förändrings- och utvecklingsprojektet för verksamheten i HUS historia som syftar till betydande funktionell och kvalitativ nytta.

För mera information: 

Utvecklingsdirektör Visa Honkanen, visa.honkanen(at)hus.fi 

Budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2021-2023

Styrelsen granskade beredningen av budgeten för 2021 som presenterades av ekonomidirektör Jari Finnilä och diskuterade ingående det ekonomiska läget samt de kommande åren. Den egentliga behandlingen av budgeten kommer att äga rum vid nästa styrelsemöte 30.11.2020.

För mera information: 

Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab

Styrelsen lägger fram ett förslag för fullmäktige att fullmäktige beviljar en proprieborgen till Oy Apotti Ab på högst 25 938 000 euro som del av bolagets finansiella arrangemang, som i sin helhet uppgår till 60 miljoner euro.

Det finansiella arrangemanget genomförs med ett kommunalt företagscertifikatprogram. Ett kommunalt företagscertifikatprogram med säkerhet behövs på grund av utmaningarna med tillgången till finansiering till följd av coronaviruspandemin och för att säkra den kortfristiga finansieringen.

För mera information: 

Tf förvaltningsdirektör, Jaana Vento, jaana.vento(at)hus.fi  

Protokoll och alla beslut (uppdateras här lite senare)

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum