HUS

Styrelsens beslut 17.8: HUS svarar på den ökande efterfrågan på coronavirustestning

Jaa

HUS är redo att öka sin testningskapacitet och förutsätter att statsmakten ersätter dessa kostnader i sin helhet. HUS förväntar sig också att statsmakten strävar efter att aktivt bygga en riksomfattande lösning för höjningen av testningskapaciteten, i synnerhet frågan om resurserna för provtagning.

Översikt av coronavirusläget

Styrelsen fick en översikt av sommarens sjukvårds- och coronavirussituation. Antalet personer som stått i vårdkö i över sex månader har fyrdubblats efter våren, då den elektiva vården skars ned för att möjliggöra vården av coronaviruspatienter. För att kösituationen inte förvärras ytterligare i höst är målet att hålla den övriga verksamheten inom den specialiserade sjukvården på normal nivå så länge som möjligt med beaktande av coronavirusläget.

Ifråga om höjningen av testningskapaciteten har HUS agerat i enlighet med de riksomfattande riktlinjerna. Social- och hälsovårdsministeriet ställde i våras ett riksomfattande mål på 10 000 tester/dygn, av vilken den offentliga hälso- och sjukvårdens andel uppskattades vara 7 000 tester/dygn. Utifrån det ställde HUS som sitt eget mål 4000 tester/dygn. Betydande investeringar för att kunna höja kapaciteten har godkänts både av HUS styrelse och som tjänstemannabeslut. Från och med juni har HUS haft möjlighet att analysera 4 000 prover per dygn.

För närvarande utgör provtagningen den största flaskhalsen inom testningen. Enligt överenskommelse håller helhetsansvaret också för kommunernas provtagning som bäst på att överföras till HUSLAB utöver analysen, som hör till HUSLAB sedan tidigare. HUSLAB har nu ingått ett avtal med fyra serviceproducenter på den privata sidan och utnyttjat all den kapacitet som kunnat fås där. För att höja den nuvarande provtagningskapaciteten på 4 000 tester till 10 000 tester/dygn förutsätts för den här verksamheten däremot en ökning på minst 600 yrkespersoner inom hälso- och sjukvården.

På grund av den kritiska situationen med vårdköer är det inte möjligt att utöver nya rekryteringar överföra all personal som krävs för provtagning av coronavirus från HUS andra funktioner. För provtagning behövs också insatser från kommunerna och för tryggande av personalresurser riksomfattande riktlinjer och lösningar.

HUS är redo att öka sin testningskapacitet och bereder som bäst behövliga investeringar för detta. HUS styrelse förutsätter att statsmakten i enlighet med sitt löfte ersätter dessa utgifter i sin helhet. HUS förväntar sig också att statsmakten strävar efter att aktivt bygga en riksomfattande lösning för höjningen av testningskapaciteten, i synnerhet frågan om resurserna för provtagning.

För mera information:
Styrelsens ordförande Ulla-Marja Urho, ulla-marja.urho(at)hus.fi
Verktällande direktör Juha Tuominen, kontakt via kaarina.heikinheimo(at)hus.fi


Beredning av budgeten 2021

HUS styrelse bekräftade andelen elektiv verksamhet 2020 som flyttas på grund av coronaviruspandemin, och dess effekter år 2021 beräknas uppgå till cirka 64 miljoner euro. Vid bedömningen av effekterna har man beaktat vårdavdelningspatienter och polikliniska patienter vars vårdgarantiperiod överskridits i början av augusti. I slutet av året beräknas mängden vara 2,3 gånger så stor.

Efter effekterna av förflyttningen av den elektiva vården är medlemskommunernas totala betalningsandel 1 912 623 275 euro i budgeten för 2021, vilket är en ökning med 6,4 % jämfört med budgeten för 2020 och 7,3 % jämfört med utfallet 2019.

Styrelsen beslutade att höja klientavgifterna inom HUS somatik, inklusive samjourerna, med undantag för sjukskötarmottagningar och distansmottagningar. Jämfört med den nuvarande situationen utgör förhöjningen 50% av de maximala beloppen i enlighet med klientavgiftsförordningen. För sjukskötarmottagning krävs en 4,5 euro mindre klientavgift än för ett läkarbesök och för distansmottagning krävs en 20 procent lägre avgift än för ett vanligt mottagningsbesök. Det görs inga ändringar i psykiatrins klientavgifter.

Ärendet behandlades senaste gång 8.6.2020.

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen, kontakt: kaarina.heikinheimo(at)hus.fi
Tf ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi


Ett nytt tvåspråkighetsprogram för HUS

Styrelsen godkände ett nytt tvåspråkighetsprogram för HUS. Programmet stöder HUS värderingar jämlikhet, pionjärskap och bemötande.

Tvåspråkighetsprogrammet har byggt upp kring två centrala målhelheter. Patienterna ska få vård och service på sitt eget språk finska eller svenska och personalen måste kunna tillhandahålla vård och service på dessa språk. Programmet omfattar också en konkret handlingsplan med mål, åtgärder, mätare och ansvariga personer.

För mera information:
Marja Renholm, ledande överskötare, ordförande för styrgruppen för HUS språkprogram marja.renholm(at)hus.fi
Pia Stoltzenberg, utvecklingschef, ordförande för styrgruppen för uppdateringen av språkprogrammet pia.stoltzenberg(at)hus.fi 

Utredning om integrering av samkommunen Eteva

Styrelsen beslutade att sammanställa en rapport om integreringen av samkommunen Eteva i HUS. Eteva är ett specialomsorgsdistrikt i Nyland och Egentliga Tavastland som ansvarar för specialomsorgen om personer med utvecklingsstörning. Eteva omfattar 50 kommuner och städer.

Samkommunen Etevas samkommunsstyrelse behandlade i juni Etevas ställning i lagstiftningen kopplad till social- och hälsovårdsreformen. Enligt lagförslagen skulle Eteva spjälkas upp från tre till sex distrikt. Med tanke på servicekedjor och kundjämlikhet bör Eteva förbli en enda helhet.

Samkommunsstyrelsen för Eteva bemyndigade verkställande direktören för Eteva att inleda en utredning med HUS om en integrering med HUS. Utredningen ställer inga krav men ger mer information till både Eteva och HUS om det praktiska genomförandet av vårdreformen. Utredningen förväntas vara klar i slutet av oktober.

För mera information:
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi


Tjänsten som ekonomidirektör för viss tid till Jari Finnilä

Styrelsen beslutade att utse Jari Finnilä till ekonomidirektör för viss tid från 1 oktober 2020 till 30 september 2023, efter att han beviljats befrielse från sin egen tjänst. Jari Finnilä har vikarierat som ekonomidirektör sedan 1 april, efter att ekonomidirektören sagt upp sig.

Eftersom HUS ekonomiska läge för närvarande är mycket exceptionellt bland annat på grund av underskottet förorsakat av coronaviruspandemin, är det just nu inte motiverat att inleda en öppen rekrytering för tjänsten som ekonomidirektör. Dessutom kommer den pågående vårdreformen avsevärt att förändra Nylands sociala och hälsovårdsstrukturer. Ekonomidirektörens tjänst tillsätts först när verksamheten har förts över till landskapssammanslutningen och de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna blivit tydligare.

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen, kontakt: kaarina.heikinheimo(at)hus.fi Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi

Protokoll och alla beslut 

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HUS

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme