HUS

Styrelsens beslut 18.1:  HUS anslöt sig till det nationella neurocentret, vars uppgift är att främja hjärnhälsan

Dela

Den av Revisionsnämnden begärda utredningen om utvecklingen av upphandlingsfunktionen och korrigeringen av missförhållandena blev färdig.

Det nationella neurocentret deltar i främjandet av hjärnhälsan 

Styrelsen godkände att HUS ansluter sig till det nationella neurocentret. Syftet med det nationella neurocentret är att främja det nationella och internationella samarbetet inom neuroforskningen och därmed förbättra uppkomsten av innovationer gällande diagnostik, behandling och rehabilitering av hjärnsjukdomar samt främja hjärnhälsan.

Det nationella neurocentret utgör ett kompetenskluster inom neurovetenskaper och består av sex regionala nätverk och en samordnande enhet, som inrättas genom avtal.

Förutom HUS har följande aktörer anslutit sig till centret: Birkalands, Norra Österbottens, Norra Savolax och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts samkommuner samt Helsingfors, Östra Finlands, Jyväskylä, Åbo och Uleåborgs universitet samt Stiftelsen för Aalto-högskolan sr och Tammerfors högskolestiftelse sr.

Förutsättningarna för inrättandet av det nationella neurocentret har beretts i projekt som finansierats av olika ministerier.

Avtalsparterna finansierar funktionerna i det nationella neurocentret med lika andelar enligt en budget som godkänns årligen. Finansieringen fördelas mellan den samordnande enhetens funktioner och de egna regionala nätverken. HUS reserverar sammanlagt 50 000 för verksamheten under år 2021.

För mera information:
Nina Forss, direktör för Neurocentrum, nina.forss(at)hus.fi  

Utredning om upphandlingsverksamheten till Revisionsnämnden

Styrelsen godkände den utredning till Revisionsnämnden som gäller upphandlingar, och som hänför sig till ärendet om ansvarsfrihet år 2019. Revisionsnämnden förutsatte 25.5.2020 att den före slutet av januari 2021 av styrelsen får en utredning om ”korrigering av missförhållandena som förekommit i samband med upphandlingar samt om utvecklingsåtgärder med anknytning till upphandlingar och verkställande av dessa åtgärder.”

I och med utredningen överförs behandlingen av upphandlingsärendet nu till Revisionsnämnden.

Utredning av upphandlingsverksamheten

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen, kontakt via: kaarina.heikinheimo(at)hus.fi, tfn 050 427 9861  

Protokoll och alla beslut 

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum