HUS

Styrelsens beslut 22.3.2021: Målet är en JCI-ackreditering som bekräftelse på hög kvalitet

Dela

Bokslutet för 2020 godkändes med nollresultat. De korrigerande åtgärderna inom upphandlingsverksamheten har gått i rätt riktning.

Kvalitet och patientsäkerhet centrala för verksamheten  

 
Styrelsen godkände HUS kvalitets- och patientsäkerhetsplan för år 2021 och rapporten för år 2020 som ingår i den. I planen för år 2021 finns åtta fokusområden av vilka det mest omfattande är införandet av kvalitetssystemet Joint Commission International (JCI). Dess beredning utvidgas till att omfatta alla resultatenheter och sjukvårdsområden. Målet är att sex resultatenheter blir beviljade de första JCI-kvalitetscertifieringarna dvs. ackrediteringar under åren 2021-2022JCI-ackrediteringen är en bekräftelse på att sjukvården håller hög kvalitet internationellt och den fungerar framöver som en central referensram för kvalitet och patientsäkerhet på HUS.  

Övriga fokusområden i kvalitets- och patientsäkerhetsplanen under år 2021 är bland annat anmälan om en farlig situation av patienten själv, effekterna av införandet av Apotti på läkemedels- och patientsäkerheten samt att patientens vårdplan skickas i tid till platsen för fortsatt vård.  

Under 2020 försämrades tillgången till vård och vårdköerna blev längre. Orsaken var både följderna av coronavirusepidemin och införandet av Apotti på våren och hösten.  

Personalens frivilliga anmälningar om farliga situationer sjönk aningen i antal jämfört med året innan. De flesta anmälningarna gällde, precis som året innan, läkemedels- och vätskebehandling (29 %) samt informationsgång (27 %). Av anmälningarna gällde 10 % Apotti. För läkemedelsbehandling ökade det strukturerade dokumentationssättet i Apotti bland annat rapporteringen av avvikelser i läkemedelsmängder. Å andra sidan sjönk avvikelserna i iordningställande och administrering av läkemedel tack vare streckkoderna som används i Apotti  

För mera information: 
Kvalitetsöverläkare Sanna-Maria Kivivuorisanna-maria.kivivuori(at)hus.fi 

 

Nollresultat för år 2020 

 
Styrelsen godkände bokslutet för år 2020 och sände det för godkännande till revisorerna och fullmäktige. Det slutliga resultatet för räkenskapsperioden var noll euro. Rörelseresultatet före statsunderstöd var -161,3 miljoner euro och efter statens Covid-19-understöd -77,2 miljoner euro. Räkenskapsperioden gjorde ett nollresultat efter tilläggskrav till medlemskommunerna (77,2 miljoner euro). 

För mera information: 
Verkställande direktör Juha Tuominen (kontakt via verkställande direktörens assistent Kaarina Heikinheimo,kaarina.heikinheimo(at)hus.fi) 

 

Styrelsens utlåtande om upphandlingsverksamheten 
 

Styrelsen godkände utlåtandet som revisionsnämnden begärt och som behandlar olägenheterna i upphandlingsverksamheten och den extra revisionsrapport om upphandlingsverksamheten som BDO Ab gjort. De centrala iakttagelserna i rapporten stöder styrelsens syn: efter år 2019 har man verkligen lyckats utveckla HUS upphandlingsverksamhet i rätt riktning.  

Alla avvikelser som observerats i rapporten har ännu inte kunnat korrigeras eftersom problemen uppstått under lång tid. På HUS har man gjort allt man kunnat för att avhjälpa belastningen i upphandlingsverksamheten och läget kommer sannolikt att normaliseras ännu i år.   

Enligt styrelsen pekar rapporten inte på att det som gjorts år 2019 inom ramen för korrigeringsåtgärderna skulle ha varit otillräckligt eller felaktigt. Därför anser styrelsen att det finns grund för beviljande av ansvarsfrihet för år 2019. 

 
För mera information: 
Förvaltningsdirektör Lauri Tannerlauri.tanner(at)hus.fi 
Ekonomidirektör Jari Finniläjari.finnila(at)hus.fi 

Protokoll och alla beslut 

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum