HUS

Styrelsens beslut 24.5.2021: Principerna för beredningen av budgeten godkändes

Dela

Motions- och kultursedlar till stöd för personalen. HUS riktar ett klagomål till Oy Apotti Ab på grund av problemen vid införandet inom Bilddiagnostiken

HUS styrelse godkände principerna och målen för beredningen av budgeten för 2022
HUS styrelse fastställde de strategiska målen för år 2022 som grund för planeringen av verksamheten: tillräckliga personalresurser, mätning av vårdresultat, förbättring av produktiviteten och utveckling av digitala tjänster. I beredningen av budgeten höjs Finansieringen av forskningsverksamhet från det planerade 16 miljoner till 17 miljoner euro per år. HUS har under de senaste åren varit tvungen att öka sin egen forskningsfinansiering eftersom finansieringen från staten hela tiden har minskat.

Det ekonomiska målet för 2022 är ett överskott på 5-15 miljoner. Storleken beror på den kommande vårdreformens riktlinjer.

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen (kontakt via verkställande direktörens assistent Kaarina Heikinheimo, e-post kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)
Ekonomidirektör Jari Finnilä, e-post jari.finnila(at)hus.fi
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, e-post  lauri.tanner(at)hus.fi 


Munhälsovårdens instrumentvård från Vanda till HUS
Styrelsen föreslår för fullmäktige en ändring av budgeten för 2021, eftersom munhälsovårdens instrumentvård flyttade 1.4.2021 från Vanda stad till HUS som överlåtelse av rörelse. Detta påverkar inte räkenskapsperiodens resultat för samkommunen. I samband med överlåtelsen flyttade 19 personer inom instrumentvården över till resultatenheten Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling.

För mera information:
Ekonomidirektör Jari Finnilä, e-post jari.finnila(at)hus.fi 


Motions- och kultursedlar till stöd för personalens välmående
HUS styrelse beslöt att samkommunens personal under 2021 får motions- och kultursedlar till ett värde av 200 euro per person. Med reformen vill HUS stödja utövandet av kultur och motion på eget initiativ och personalens välmående och engagemang. Förmånen planeras bli bestående och målet är att fördubbla summan så att den blir 400 euro år 2022. På samma gång strävar man efter att avstå från systemet med resultatpremier, som upplevts som orättvist. Precis som tidigare stöder HUS arbetsresor med kollektiva färdmedel med en förmån på 120 euro per anställd årligen.

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen (kontakt via verkställande direktörens assistent Kaarina Heikinheimo, e-post kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)
Personaldirektör Outi Sonkeri, e-post outi.sonkeri(at)hus.fi 


Utlåtande om revisionsnämndens utvärderingsberättelse
HUS styrelse gav ett utlåtande till fullmäktige om revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2020. Revisionsnämnden hade fäst särskild uppmärksamhet vid upphandlingarna och utvecklingen av upphandlingsverksamheten samt personalens välmående och ork.

Styrelsens utlåtande om utvärderingsberättelsen 2020

För mera information:
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, e-post  lauri.tanner(at)hus.fi 


HUS reklamation till Oy Apotti Ab gällande underskridande av servicenivån
Styrelsen beslöt göra en reklamation till Oy Apotti Ab gällande underskridande av servicenivån vid införandet av systemet för verksamhetsstyrning, Apotti, inom HUS Bilddiagnostik. Styrelsen förutsätter också att Oy Apotti Ab kompenserar HUS för avtalsbrottet. Samtidigt uppmanar styrelsen direktören för diagnostik att bereda ett förslag på hur alla tidsbokningstjänster inom HUS bilddiagnostik och laboratoriefunktioner tryggas.  

För mera information:
Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi, e-post markku.makijarvi(at)hus.fi
Direktören för diagnostik Lasse Lehtonen, e-post lasse.lehtonen(at)hus.fi 


Samarbetsavtal mellan diagnostiken och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt
Styrelsen beslöt inleda ett samarbete mellan HUS Diagnostikcentrum och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt inom bilddiagnostik, laboratorietjänster och patologi för att utveckla tjänster och tekniker.

Syftet med samarbetsavtalet är att på ett effektivt sätt utnyttja avtalsparternas sakkunskap och resurser, säkerställa att den specialkompetens som krävs för diagnostik bevaras och utvecklas samt främja införandet av nya forskningsmetoder som gynnar patientvården.

För mera information:
Direktören för diagnostik Lasse Lehtonen, lasse.lehtonen(at)hus.fi


Protokoll och alla beslut

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

FINENTRY-palvelu sujuvoittaa maahantuloa – uudet ominaisuudet myös jalkapallon EM-kisakävijöiden hyödynnettävissä11.6.2021 15:22:37 EEST | Tiedote

FINENTRY-palvelu opastaa pandemian aikana Suomeen saapuvia sekä sujuvoittaa koronavirustestausta. Ulkomailta Suomeen palaavat jalkapallon EM-kisaturistit sekä muut Suomeen ulkomailta saapuvat saavat FINENTRY-palvelun kautta ajankohtaiset toimintaohjeet sekä tilannekohtaisen ohjauksen koronavirusnäytteenottoon. Koronavirustestauksilla voi lyhentää omaehtoista karanteenia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum