HUS

Styrelsens beslut 7.10: Att få ekonomin i balans är det viktigaste i höst

Dela

Samkommunen HNS styrelse behandlade på sitt möte också beredningsläget för HUS strategi.

Den ekonomiska utvecklingen följs noggrant upp under hela resten av året

HUS styrelse fick under sitt möte uppdaterad information om samkommunens verksamhet och ekonomiska läge. Budgetöverskridningen för de bindande nettokostnaderna var i augusti 4,9 procent. I jämförelse med budgetöverskridningen i januari-juli, som var 5,8 procent, är det här ett steg i rätt riktning, även om det ännu inte är särskilt stort. Efterfrågan på serviceproduktion var större än planerat vilket delvis förklarar budgetöverskridningen för de bindande nettokostnaderna. Resultaten av effektiverings- och anpassningsåtgärderna för ekonomin rapporteras till styrelsen följande gång i november.

Ärendet har behandlats i styrelsen senaste gång 16.9.2019

För mera information: verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, ekonomidirektör Mari Frostell. mari.frostell(at)hus.fi, 0400 748 767

Enkät om HUS strategi till intressentgrupperna

Styrelsen inledde revideringen av HUS strategi i mars och efter det har en omfattande beredning gjorts. Under sommaren gjordes bland annat en personalenkät och strategin har också behandlats av representanter för HUS medlemskommuner. Under oktober och november sänds strategiförslaget på remiss till ägarkommunerna och andra intressentgrupper.   

Ärendet har behandlats i styrelsen senaste gång som beslutsärende 26.8.2019

För mera information: Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi, 050 438 3602 

Protokoll och alla beslut

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen över en halv miljon patienter. Våra 25 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till HUS.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum