HUS

Styrelsens beslut 7.10: Att få ekonomin i balans är det viktigaste i höst

Dela

Samkommunen HNS styrelse behandlade på sitt möte också beredningsläget för HUS strategi.

Den ekonomiska utvecklingen följs noggrant upp under hela resten av året

HUS styrelse fick under sitt möte uppdaterad information om samkommunens verksamhet och ekonomiska läge. Budgetöverskridningen för de bindande nettokostnaderna var i augusti 4,9 procent. I jämförelse med budgetöverskridningen i januari-juli, som var 5,8 procent, är det här ett steg i rätt riktning, även om det ännu inte är särskilt stort. Efterfrågan på serviceproduktion var större än planerat vilket delvis förklarar budgetöverskridningen för de bindande nettokostnaderna. Resultaten av effektiverings- och anpassningsåtgärderna för ekonomin rapporteras till styrelsen följande gång i november.

Ärendet har behandlats i styrelsen senaste gång 16.9.2019

För mera information: verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, ekonomidirektör Mari Frostell. mari.frostell(at)hus.fi, 0400 748 767

Enkät om HUS strategi till intressentgrupperna

Styrelsen inledde revideringen av HUS strategi i mars och efter det har en omfattande beredning gjorts. Under sommaren gjordes bland annat en personalenkät och strategin har också behandlats av representanter för HUS medlemskommuner. Under oktober och november sänds strategiförslaget på remiss till ägarkommunerna och andra intressentgrupper.   

Ärendet har behandlats i styrelsen senaste gång som beslutsärende 26.8.2019

För mera information: Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi, 050 438 3602 

Protokoll och alla beslut

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen över en halv miljon patienter. Våra 25 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till HUS.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Styrelsens beslut 4.11: Det slutliga budgetförslaget till fullmäktige behandlas 25.11.20194.11.2019 17:36:47 EETTiedote

Flera stora projekt och betydande överföringar av verksamhet år 2020 Styrelsen behandlade budgeten för 2020 på sitt möte. År 2020 genomförs ett omfattande ibruktagande av Apotti och systemet för verksamhetsstyrning Harppi, som används för administration av upphandlings-, logistik-, ekonomi- och personalprocesser blir molnbaserat. Därutöver utökas verksamheten med nya funktioner som överförs till HUS: laboratorie- och bilddiagnostikfunktionerna vid Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Eksote), logistik- och upphandlingsfunktionerna vid Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen (Kymsote) samt Borgå och Lovisa hemsjukvård. Dessa funktioner ökar HUS verksamhetsintäkter nästa år med 32 miljoner. Apotti är det största enskilda förändrings- och utvecklingsprojektet i HUS historia, och med det eftersträvas betydande operativa och kvalitativa fördelar. I och med ibruktagandet av Apotti uppgår kostnaderna för patientdatasystem nästa år inklusive kostnader av engångskaraktär till

Hallituksen päätökset 4.11.: Lopullinen talousarvioesitys valtuustolle käsitellään 25.11.20194.11.2019 17:36:29 EETTiedote

Vuonna 2020 suuria hankkeita ja merkittäviä toiminnansiirtoja Hallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2020 talousarviota. Vuonna 2020 toteutetaan laajamittainen Apotin käyttöönotto sekä hankinta-, logistiikka-, talous- ja henkilöstöprosessien ohjaukseen käytettävän Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän pilvipalveluun siirtäminen. Lisäksi HUSin toiminta laajenee uusilla siirtyvillä toiminnoilla: Eksoten kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot, Kymsoten logistiikka ja hankinta sekä Porvoon ja Loviisan kotisairaanhoito. Nämä toiminnot kasvattavat HUSin toimintatuottoja ensi vuonna noin 32 miljoonaa euroa. Apotti on HUSin historian suurin yksittäinen toiminnan muutos- ja kehittämishanke, jolla tavoitellaan merkittäviä toiminnallisia ja laadullisia hyötyjä. Apotin käyttöönoton myötä potilastietojärjestelmäkulut ovat ensi vuonna kertaluontoisine käyttöönottokuluineen noin 81 miljoonaa euroa, jonka vuoksi vuoden 2020 talousarvioesitys on poikkeuksellisesti 40 miljoonaa euroa alijäämäinen. Hallitus o

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum