ELY-keskukset

Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnitteleman Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Jaa

Varsinais-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnittelemaa Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–20 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolelle laajennusosalle, jolloin yhteispinta-ala on noin 135 km2.

Ympäristövaikutuksia syntyy erityisesti vesiympäristöön, lintuihin ja maisemaan

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässä, että hankkeen merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset vesiympäristöön, lintuihin ja maisemaan. Merkittäviä ympäristövaikutuksia aiheutuu erityisesti maisemavaikutusten takia välillisesti myös asutukseen, loma-asutukseen ja virkistyskäyttöön. Vaihtoehdolla VE1 on useimpien vaikutustyyppien osalta vähemmän vaikutuksia kuin hieman laajemmalla ja enemmän tuulivoimaloita sisältävällä vaihtoehdolla VE2. Vaikka suurta eroa ei vaihtoehtojen välillä olekaan tunnistettu, yhteysviranomaisen arvioi vaihtoehdon VE1 toteuttamiskelpoisuudeltaan suositeltavammaksi vaihtoehdoksi.

Laajennushankkeen laaja-alaiset maisemalliset vaikutukset aiheutuvat läheisille meri- ja ranta-alueille, joista avautuu suoria näkymiä tuulipuiston suuntaan. Linnustovaikutukset kohdistuvat hankealueen kautta kulkevien päämuuttoreittien muuttolinnuille, mutta myös alueen matalikoille kerääntyvälle ruokaileville vesilinnuille. Vesiympäristöön kohdistuu merkittävä rakentamisesta johtuva samentumisen ja meren pohjan muutosten riski. Merenpohjan laatuun, virtausolosuhteisiin, kiintoaineksen kulkeutumisominaisuuksiin ja suojeltavien luontoarvojen esiintymiseen liittyy epävarmuustekijöitä, jotka on jatkosuunnittelussa selvitettävä tarkemmin. Rakentamistoimenpiteet voivat vaikuttaa kielteisesti myös kalojen elinympäristöön, lisääntymiseen ja käyttäytymiseen ja haitata kalastusta.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavaa, jonka laatiminen on käynnissä. Lisäksi tuulivoimaloiden, mahdollisen sähköaseman ja kaapeleiden rakentaminen sekä ruoppausmassojen meriläjitys vaatii vesilain mukaisen luvan, jossa arvioidaan tarkemmin toiminnan vaikutukset vesiympäristölle.

Yhteysviranomainen arvioi, että hankkeen selkeimmät ympäristönsuojelun kannalta toteuttamiskelpoisuutta rajoittavat tekijät on tuotu esiin luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesta Natura-vaikutusten arvioinnista annetuissa viranomaislausunnoissa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö ja Metsähallitus ovat esittäneet, että muuttolintujen vapaan muuttoreitin turvaamiseksi nykyisen tuulivoimapuiston ja laajennushankkeen tuulivoimaloiden väliin jätetään 3 km leveä vapaa lentokäytävä. Lisäksi tärkeimmät matalikot on säilytettävä rakentamattomina, koska ne voivat olla Natura-alueella pesivien lintujen ruokailualueita ja vaikuttavat sijoittuvan osin samalle alueelle. Merikaapelin rakentaminen Gummandooran saariston Natura-alueen läpi ei ole mahdollinen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön Natura-lausunnossa on YVA-selostuksessa esitettyjen tietojen perusteella arvioitu, että hanke voitaisiin toteuttaa vain vaihtoehdon VE1 mukaan lausunnossa esitetyin lieventävin toimenpitein ja meriläjityksestä tulisi luopua. Tällä hetkellä ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuulivoimapuistohankkeella voisi olla suunnitelman toteutuessa merkittävästi haitallisia vaikutuksia Gummandooran saariston Natura-alueen linnustoon sekä luontotyyppeihin ”hiekkasärkät” ja ”riutat”, koska voimaloiden, läjitysalueiden ja infran tarkkoja paikkoja ei ole esitetty ja luontotyyppien esiintyminen perustuu suurelta osin mallinnuksiin. Varsinais-Suomen ELY-keskus voi antaa kuitenkin asiasta uuden Natura-lausunnon, kun suunnitelmat ovat tarkentuneet ja riittävät inventoinnit ja selvitykset on tehty.

Myös liikenne- ja viestintävirasto Traficom on esittänyt reunaehtoja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoittumiselle, koska hankealue on väylien ja alusten liikennöintialueiden välittömässä läheisyydessä.

YVA-selostuksesta annettiin yhteysviranomaiselle 20 lausuntoa ja 4 mielipidettä, joista yhdessä mielipiteessä oli 128 allekirjoittajaa.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA.

Lisätietoja:

Sanna-Liisa Suojasto, puh. 0295 022 946

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Kräftfiskesäsongen är snart här, är du redo?14.7.2021 09:14:49 EEST | Tiedote

För många finländare hör kräftfiske och kräftskivor till sommarens höjdpunkter och snart är den långa väntan över. Kräftfiskesäsongen inleds den 21 juli klockan 12 och pågår fram till den sista oktober. I synnerhet kvällar och nätter är bästa tiden för kräftfiske, men kräftorna traskar in i mjärdarna även dagtid. Kräftfiske är en kul upplevelse att dela tillsammans med vänner eller familjen. För familjens minsta är det ett oförglömligt äventyr att bege sig ut på en kräftfisketur i den mörknande sommarkvällen.

Ravustuskausi tulee, oletko valmis?14.7.2021 09:14:48 EEST | Tiedote

Monelle suomalaiselle ravustus ja ravuilla herkuttelu on kesän kohokohta. Nyt odotus palkitaan, sillä ravustuskausi käynnistyy heinäkuun 21. päivä kello 12 ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään. Etenkin ilta ja yö ovat parasta ravustusaikaa, mutta saksiniekka kävelee mertaan päivisinkin. Parhaimmillaan ravustus on hauskaa yhdessä tekemistä kavereiden tai perheen kanssa. Perheen pikkuväelle hämärän ajan ravustus on unohtumaton kokemus.

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta kartoitetaan pohjoisen Perämeren alueella8.7.2021 10:37:15 EEST | Tiedote

Heinä- ja elokuun aikana voi nähdä tavallista tarkkaavaisempia suppailijoita ja kahlaajia Perämeren rantavesissä. Kyse ei kuitenkaan ole hellettä karussa olevista lomailijoista, vaan pohjoisen meriluonnon kartoittajista. Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueilla toteutetaan vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointeja osana VELMU2 -ohjelmaa, jossa tavoitteena on lisätä tietoa pohjoisen Perämeren huonommin tunnettujen rannikkoalueiden lajistosta, luontotyypeistä ja lajien muodostamista yhteisöistä. Alueella liikkuvat myös SeaCOMBO-hankkeen kartoittajat.

Tarjolla tietoa vesikasvien ja rantojen hoidosta sekä vinkkejä niittoihin (Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)7.7.2021 13:51:16 EEST | Tiedote

Vesikasvit ja rantojen hoito Järvi-Suomessa -webinaarin tallenteet ovat nyt tarjolla. Vesikasvit ovat merkittävä osa järviluontoa, joten ennen mökkirannan niittoa tulee poiston tarpeellisuus punnita. Vesistöstä poistetun kasvimassan hyötykäyttö on kasvussa, ja kasvimassa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena peltoviljelyssä.

Peltojen kipsikäsittelyn hakuaika jatkuu 31.7. saakka – kevään tukihaku toi käsittelyyn yli 7000 hehtaaria (Varsinais-Suomi, Satakunta)2.7.2021 09:54:23 EEST | Tiedote

Noin 270 varsinaisuomalaista viljelijää haki kipsinlevitystä yhteensä 7000 peltohehtaarille 25.6. päättyneessä kipsihaussa. Hakuun vaikuttivat poikkeuksellisen runsaat kevätsateet, jotka viivästyttivät kylvöjä. Hakuaikaa jatketaankin viljelijöiden toiveesta 31.7.2021 saakka. Eniten kipsikäsiteltäviä hehtaareja tuli Salosta (1178 ha) ja huomattavasti pienemmästä Pöytyän kunnasta (1134 ha). Suhteessa kipsinlevitykseen soveltuvaan peltoalaan nähden eniten kipsikäsiteltäviä hehtaareja tuli Oripäästä 10,2 % (184 ha). Kuntakohtaiset tiedot löytyvät liitteenä olevista kuvista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme