Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi ger vägledning genom byråkratidjungeln efter en närståendes död

Dela
Ibland står vi inför svåra situationer i livet. Av dessa är en närståendes död säkert den tyngsta. Mitt i sorgen måste man uträtta ärenden med flera aktörer och fatta stora beslut i en tid när man är som svagast.

Den nya guiden När en närstående avlider på Suomi.fi ger vägledning framåt steg för steg. Tydligt och heltäckande. 

I början av guiden ställs några kartläggande frågor.  Med hjälp av dem ger innehållet i guiden närmare svar som gäller i situationen i fråga. 

– Fokus låg på att förstå och hjälpa människor som befinner sig mitt i sorgen. Guiden erbjuder heltäckande information och tjänster tydligt strukturerade, berättar ledande sakkunnig Anu Strömberg vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

Vad ska jag göra först?

Vad händer när en närstående person avlidit? Vilka dokument behöver jag för att sköta ärenden?  Vad ska man göra om en närstående avlider utomlands eller är medborgare i ett annat land? Vart ska jag själv anmäla om dödsfallet? I Suomi.fi:s guide finns tydliga anvisningar för alla dessa frågor. 

Guiden ger råd om hur man ordnar en begravning.

–  I guiden finns information om vilka val man ska göra, vilka kostnader begravningen medför och var man vid behov kan få stöd för dem. Som stöd för arrangemangen finns en tydlig minneslista, berättar Sari Koukkari från Begravningsbyråernas förbund.

Det finns också många praktiska saker som ska skötas snabbt, såsom bankkonton, fakturor, post, avtal och konton i sociala medier. 

Hur ordnar jag bouppteckningen och arvskiftet? 

Bouppteckningen ska ordnas inom tre månader från dödsfallet. I handboken finns anvisningar för hur bouppteckningen ska ordnas: vilka uppgifter och dokument som behövs för bouppteckningen och vart bouppteckningsinstrumentet ska skickas. 

Handboken ger råd om vad som ska beaktas vid arvskiftet samt hur man kan agera med dödsboets egendom. Om den avlidne har ett minderårigt barn, ger guiden anvisningar om hur hens intressen kan säkerställas i olika situationer.  

Var får jag hjälp och stöd i sorgen?

En närståendes död är en av de tyngsta händelserna i livet. 

– Det lönar sig inte att vara ensam i en kris. Den sörjande kan få kris- och professionell hjälp samt kamratstöd. Guiden ger också råd om hur man kan stöda barn och unga i situationen och var man vid behov får professionell hjälp, berättar sakkunnig Sirpa Mynttinen från Surevan kohtaaminen-verksamheten.  

Guiden ger också vägledning i hur man ordnar sin utkomst samt ansöker om familjepension, försäkringsersättningar och olika stöd.    

Ett stort antal myndigheter, organisationer och experter har förenat sina krafter för att producera en omfattande och tydlig guide   

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har producerat guiden i samarbete med en stor grupp experter och myndigheter. I planeringen har man utnyttjat de bästa experternas kunskap och erfarenhet av de frågor som just då är mest centrala för de anhöriga. 

Centrala aktörer deltar i samarbetet: Advokatförbundet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Pensionsskyddscentralen, FPA, Kyrkostyrelsen, Lantmäteriverket, föreningen Nuoret Lesket ry, Justitieministeriet, Polisen, Finlands Begravningsbyråers Förbund, projektet Surevan kohtaaminen, Institutet för hälsa och välfärd TH, Utrikesministeriet, Försäkrings- och finansrådgivningen FINE samt Skatteförvaltningen.       

Bekanta dig med Suomi.fi-guide: 

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta are being reformed – exceptions to opening hours in June25.5.2023 15:15:00 EEST | Press release

The Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta will be reformed into joint service points in June 2023. The operations will continue in the same facilities as before, but several government agencies will serve in the same customer service facilities in the future.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum