Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer kräver av regeringen de utlovade lösningarna till problemen inom vårdbranschen

Dela

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf förväntar sig att regeringsförhandlarna kommer med lösningar som infriar partiernas vallöften och rättar till de missförhållanden gällande vårdarnas arbetshälsa och patienternas säkerhet. Den kommande regeringen ska säkerställa skötardimensioneringen, ändra lagen om småbarnspedagogik, återinföra lämplighetsprov och främja lika löner.

– Detta är en viljefråga. Den nya regeringen måste uppvisa vilja, förmåga och mod att vara på de vanliga arbetande människornas sida samt därigenom främja vår allas framtid, jämställdhet och välfärd, förklarar Silja Paavola, ordförande för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund.

SuPer förutsätter att man i äldreomsorgslagen föreskriver om minimidimensioneringen av utbildad vårdpersonal samt om tillräckliga sanktioner för brott mot dimensioneringsbestämmelsen. Till denna skötardimensionering får endast räknas skötare som avlagt en lämplig yrkesexamen och deras arbete ska bestå av vårdarbete. Personaldimensioneringens för tvätt, köksarbete och andra stödtjänster ska räknas separat.

SuPer kräver ändringar i lagen om småbarnspedagogik som tryggar barnens säkerhet och minskar ojämlikhet. Från lagen bör strykas paragraf 36 som tillåter tillfälliga undantag till personaldimensioneringen. Lagen ska garantera en tillräcklig dimensionering i alla grupper under hela vårddagen. I grupper för barn under 3 år ska 2/3 av pedagogerna vara barnskötare. I grupper för barn över 3 år får det finnas högst 7 barn per pedagog. En mindre dimensionering än detta försvårar bildandet av grupper och ökar ojämlikheten mellan barn.

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund kräver för all närvårdarutbildning obligatoriska, gallrande lämplighetsprov så att det inom branschen inte arbetar personer som inte lämpar sig för vårduppgifter och patientarbete. Alla kostnader för lämplighetsproven ska anvisas ur statens medel och en sökande som får noll poäng i provet kan inte antas till utbildningen.

Av regeringen som nu bildas kräver SuPer även konkreta åtgärder som siktar till att avlägsna den genomsnittliga löneskillnaden. Det är en centrala jämställdhetsfråga inom arbetslivet och ett allmänt accepterat samhälleligt mål som bör skrivas in i regeringsprogrammet.

SuPer har mer än 90 000 medlemmar som är utbildade inom social- och hälsovården samt fostran. De arbetar både inom den offentliga och den privata sektorn.

Mer information: SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Ratamestarinkatu 12
00520 HELSINKI

09 2727 910http://www.superliitto.fi

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

 

Följ Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin selvitys: Vammaistyössä on paljon alalle kouluttamattomia työntekijöitä13.6.2019 05:16:00 EESTTiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer selvitti vammaistyössä työskentelevien jäsentensä kokemuksia ja alan erityispiirteitä. Selvityksestä käy ilmi, että vammaispalveluissa työskentelee huomattavan paljon työntekijöitä, joilla ei ole sosiaali- ja terveysalan ammatillista koulutusta. Kouluttamattomia on määräaikaisissa ja vakituisissa työsuhteissa 37 prosentilla työpaikoista. Jopa 19 prosentilla työpaikoista kouluttamattomat osallistuvat lääkehoitoon.

SuPerin Paavola: Hoitajamitoitusta on nostettava heti10.6.2019 12:20:13 EESTTiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii tarkennuksia hallitusohjelmaan. Ohjelmassa on luvatun mukaisesti kirjaus siitä, että vanhustenhoidon vähimmäishenkilöstömitoitus nostetaan tasolle 0,7. Ongelma on, että kirjaus on liian väljä eli siinä puhutaan hoivahenkilöstöstä eikä hoitohenkilöstöstä. Tämä on tarkoittanut ainakin tähän asti sitä, että jopa talonmies on saatettu lukea mitoitukseen osallistuttuaan hoivatyöhön. SuPer edellyttää, että 0,7:n vähimmäismitoitukseen lasketaan vain koulutettu hoitohenkilöstö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum