Suomen riistakeskus Kainuu

Susilupien määrä kasvoi Kainuussa

Jaa

Kannanhoidollinen pyynti käynnistyy tammikuun lopulla

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat 46 suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Näistä luvista voidaan käyttää Kainuussa 10-15 suden pyyntiin. Osa lupa-alueista on vain osittain Kainuun alueella, joten maakunnan kokonaissaalis riippuu siitä, mistä kohtaa lupa-aluetta sudet saadaan pyydystetyksi. Viime talvena kannanhoidollisia lupia oli käytössä Kainuussa seitsemälle sudelle ja kaikki luvat käytettiin.

Poikkeusluvat on kohdennettu Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa ja maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa annettujen kriteerien mukaisesti eli elinvoimaisiin, pysyviin ja vahvoihin laumoihin sekä vahinkoa ja haittaa aiheuttaviin yksilöihin. Poikkeuslupapäätökset perustuvat riistavahinkorekisteriin sekä Tassu-järjestelmään kirjattuihin ja tarkastettuihin susihavaintoihin sekä Luonnonvarakeskukselta saatuihin muihin tietoihin.


Kainuussa on paljon susia verrattuna muihin maakuntiin. Havaintoja susista ja susilaumoista on tehty runsaasti syksyn aikana Etelä-Kainuun kunnissa. Joulukuun puolivälissä Luonnonvarakeskus teki arvion Suomen susikannasta. Sen mukaan Kainuussa asustelee ainakin kuusi laumaa. Sen lisäksi on muutamia laumoja, joiden reviirit ovat osittain Kainuun puolella. Arviot tarkentuvat myöhemmin tehtävässä selvityksessä.


Sudet ovat aiheuttaneet Kainuussa erilaisia haittoja ihmistoiminnalle. Havainnot asumusten lähellä ovat pelkojen takia rajoittaneet jonkin verran ulkona liikkumista. Koiran käyttöön on liittynyt ongelmia metsästyksessä monilla alueilla. Sutta pidetään haitallisena myös Kainuun metsäpeurakannalle.


Nyt myönnetyillä poikkeusluvilla voidaan pyydystää kolme sutta Kuhmon pohjoisosaan rajatulla lupa-alueella. Kahden suden pyyntiin on lupa Kuhmon itäosassa, Lammasjärven pohjoispuolella. Jonkerin seutu ja Lieksan Viharin alue muodostavat yhteisen lupa-alueen. Kuhmon lounaisin osa kuuluu lupa-alueeseen, jonka pääosa on Valtimon alueella. Kuhmon luoteisosa, Sotkamon koillisosa ja Ristijärven itäosa muodostavat yhdessä yhtenäisen lupa-alueen, jonne myönnettiin lupa yhdelle sudelle.


Sotkamon kaakkoislohko on viime vuosina ollut metsäpeurojen talvehtimisaluetta ja tälle alueelle lupia annettiin kahdelle sudelle. Sotkamon luoteisosaan myönnettiin lupa yhdelle sudelle, samoin pitäjän länsiosaan. Sotkamon lupa-alueista osa yltää naapurikuntien puolelle.


Kajaanin eteläosa kuuluu lupa-alueeseen, josta suurin osa on Vieremän kunnan alueella. Kajaanin läntisin osa Vuolijoen kirkonkylältä lähtien kuuluu pyyntialueeseen, josta pääosa on Pyhännän puolella. Alueelta voidaan pyydystää kaksi sutta.


Suden metsästys alkaa 23. tammikuuta. Poikkeusluvat ovat voimassa 21. helmikuuta saakka. Pyynnin suositellaan kohdistuvan nuoriin haittaa tuottaviin yksilöihin. Metsästys on johdettua, ja siihen saa osallistua kerrallaan enintään 50 metsästäjää susireviiriä kohti.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Erikoissuunnittelija Marko Paasimaa, Suomen riistakeskus Kainuu, p. 029 431 2232

Tietoja julkaisijasta

Suomen riistakeskus Kainuu
Suomen riistakeskus Kainuu
Syväyksenkatu 1 B 27
89600 Suomussalmi

http://www.riista.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus Kainuu

Kainuun alueellinen riistaneuvosto: ”Kainuulaisilla kovat odotukset suden kannanhoidolliselta metsästykseltä”11.12.2015 10:51:29 EETTiedote

Kainuun alueellinen riistaneuvosto pitää suden kannanhoidollista metsästystä oikeana toimenpiteenä, jolla parannetaan susireviirien vaikutusalueella asuvien henkilöiden oikeuksia. Hallinto-oikeuksien ratkaisut myös osoittavat sen, että viime talven kannanhoidollinen sudenpyynti perustui lainmukaisiin päätöksiin. Tarkasti ja huolellisesti toimeenpannun kannanhoidollisen sudenmetsästyksen kaksivuotisen kokeilun ensimmäinen vuosi oli metsästyksen osalta onnistunut.

ETELÄ-KAINUUSEEN POIKKEUSLUPIA 35 ILVEKSEN PYYNTIIN23.10.2015 13:00:00 EESTTiedote

Suomen riistakeskus on myöntänyt kannanhoidollisia poikkeuslupia 35 ilveksen metsästykseen Kainuuseen poronhoitoalueen ulkopuolelle. Lupa-alueittain määrä jakautuu siten, että Kuhmossa voidaan metsästää 15 ilvestä, Sotkamossa kahdeksan ilvestä, Kajaanin riistanhoitoyhdistyksen alueella neljä ilvestä, Paltamossa ja Puolangan poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella kummassakin kolme ilvestä ja Ristijärvellä kaksi ilvestä. Kuhmon, Sotkamon ja Ristijärven päätöksiin on asetettu lupaehto, jolla varmistetaan se, että metsästys suuntautuu myös metsäpeurojen vasonta- ja talvehtimisalueille. Maa- ja metsätalousministeriö nosti saaliskiintiötä lausuntokierroksen jälkeen kymmenellä ilveksellä, jotta Suomen riistakeskus voi kohdentaa riittävästi poikkeuslupia metsäpeuran suojelemiseksi Kainuussa. Panta-aineistojen mukaan metsäpeurojen vasojen elossa säilyvyys on heikkoa ja lisäksi aikuisten metsäpeurojen kuolinsyistä noin 60 %:a on määritetty suurpetojen aiheuttamaksi. Lisäksi metsäpeura-alueen p

HIRVEN PYYNTILUPIEN MÄÄRÄSSÄ PIENTÄ KASVUA KAINUUSSA11.8.2015 13:55:34 EESTTiedote

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevalle syksylle 1701 hirven pyyntilupaa Kainuun alueelle. Lupamäärä kasvoi sadalla viime vuodesta. Yhdellä pyyntiluvalla voi kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi hirven vasaa. Riistakeskus arvioi, että kokonaissaaliissa tulee olemaan lähes puolet vasoja. Kokonaissaalis nousisi siten viime vuodesta, jolloin kaadettiin 2035 hirveä. Lupamäärä kasvoi eniten Paltamossa, jossa nousua oli lähes 50 prosenttia. Muilla alueilla muutokset olivat vähäisempiä. Kuhmoon, Sotkamoon sekä Vuolijoelle lupia myönnettiin vähemmän kuin viime vuonna. Suomussalmen, Hyrynsalmen-Ristijärven alueen, Puolangan ja Kajaaniin lupamäärä kasvoi hieman. Puolangalla, Hyrynsalmen-Ristijärven alueella sekä Suomussalmen eteläosissa aikuisten hirvien pyytämistä on rajoitettu lupaehdoissa. Muualla vasaverotuksessa toimitaan suosituspohjalta. Riistakeskus suosittaa, että hirvisaaliissa olisi kullakin seurueella vähintään puolet vasoja. Aikuisten hirvien verotuksessa huomio tulee kiinnittä

HIRVEN PYYNTILUPIEN MÄÄRÄSSÄ PIENTÄ KASVUA KAINUUSSA11.8.2015 09:57:10 EESTTiedote

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevalle syksylle 1701 hirven pyyntilupaa Kainuun alueelle. Lupamäärä kasvoi sadalla viime vuodesta. Yhdellä pyyntiluvalla voi kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi hirven vasaa. Riistakeskus arvioi, että kokonaissaaliissa tulee olemaan lähes puolet vasoja. Kokonaissaalis nousisi siten viime vuodesta, jolloin kaadettiin 2035 hirveä. Lupamäärä kasvoi eniten Paltamossa, jossa nousua oli lähes 50 prosenttia. Muilla alueilla muutokset olivat vähäisempiä. Kuhmoon, Sotkamoon sekä Vuolijoelle lupia myönnettiin vähemmän kuin viime vuonna. Suomussalmen, Hyrynsalmen-Ristijärven alueen, Puolangan ja Kajaaniin lupamäärä kasvoi hieman. Puolangalla, Hyrynsalmen-Ristijärven alueella sekä Suomussalmen eteläosissa aikuisten hirvien pyytämistä on rajoitettu lupaehdoissa. Muualla vasaverotuksessa toimitaan suosituspohjalta. Riistakeskus suosittaa, että hirvisaaliissa olisi kullakin seurueella vähintään puolet vasoja. Aikuisten hirvien verotuksessa huomio tulee kiinnittä

KAINUUSEEN 14 POIKKEUSLUPAA KARHUN PYYNTIIN13.7.2015 14:03:00 EESTTiedote

Poikkeuslupia haettiin kolmella hakemuksella Kuhmoon, Sotkamoon ja Ristijärven, Paltamon sekä Puolangan eteläosan muodostamalle alueelle. Poikkeusluvat jakautuvat siten, että Kuhmossa voidaan pyydystää 12 karhua, Sotkamossa yksi ja samoin Ristijärvellä yksi karhu 20.8. alkavalla metsästyskaudella. Kuhmon päätökseen on asetettu lupaehto, jolla varmistetaan se, että metsästys suuntautuu myös metsäpeurojen pääasialliselle vasonta-alueelle. Sotkamon ja Ristijärven, Paltamon sekä Puolangan eteläosan muodostamia hakemusalueita on rajattu siten, että poikkeuslupa-aluetta on vain molempien alueiden itäosissa. Maa- ja metsätalousministeriön karhun metsästyksen asetukseen liittyvässä muistiossa todetaan, että poikkeuslupien enimmäismäärän hienoinen nouseminen antaa Suomen riistakeskukselle paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon poikkeuslupien suuntaamisessa myös karhun metsäpeuraan kohdistaman saalistuksen niin Suomenselän kuin Kainuun osapopulaatiossa. Suomen riistakeskus katsoi, että metsäpeur

Riistakeskus myönsi Kainuuseen poikkeusluvan suden pyyntiin2.2.2015 14:00:00 EETTiedote

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Kainuussa. Poikkeuslupa-alueesta suurin osa on Sotkamon itäosassa. Mukana on myös hieman Kuhmoa kunnanrajan läheisyydestä. Sudet ovat toistuvasti liikkuneet lähellä asutusta, joka on johtanut siihen, että alueella on järjestetty koulukyydityksiä pihasta saakka. Petoyhdyshenkilöiden toimesta on dokumentoitu viimeisen puolentoista kuukauden aikana yli 30 erillistä tapahtumaa, jossa sudet ovat käyneet joko lähellä pihaa tai aivan pihoissa. Lisäksi sudet ovat kyseisellä alueella tappaneet ainakin kolme koiraa ja vahingoittaneet yhtä. Viimeisin suden tappama koira on maaseutuelinkeinoviranomaisen ja petoyhdyshenkilön toimesta tarkastettu eilen. Poikkeuslupa on myönnetty rajatulle alueelle, jossa vahinkoja ja ongelmia on eniten tapahtunut. Lupa on voimassa 20 vuorokautta. Poikkeuslupaan on sisällytetty ehto, jonka mukaan pyynti voidaan aloittaa vasta sitten, kun susi on tullut päätöksen antamisen jälkeen lähemmäksi kuin 100