Vasa Elektriska Ab

Svagare energiår gnager på resultatet – Undersökning visar på förtroende hos konsumenterna

Dela

År 2020 har varit utmanande för energibolaget. En mild vinter ledde till nedgång i energiförbrukningen, vilket tillsammans med en regnig och blåsig inledning på året pressade ner elens marknadspris. Också coronavåren och -sommaren hade en negativ inverkan på energiförbrukningen. En färsk undersökning visar dock på att konsumenternas förtroende för bolaget är på god nivå.

Vasa Elektriska Ab. Bild: Ann-Sofi Berg
Vasa Elektriska Ab. Bild: Ann-Sofi Berg

Under årets tre första kvartal uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 78,1 M€ och rörelsevinsten till 6,2 M€. Omsättningen sjönk med 27,4 procent i jämförelse med året innan. Soliditetsgraden hölls alltjämt på god nivå (51,9 %).

Energiförsäljning

I januari–september uppgick elförsäljningen till 1 260 gigawattimmar (GWh), vilket är cirka 7 procent mindre än året innan. Försäljningen av fjärrvärme uppgick under de tre första kvartalen till 423 GWh och var således mer än 8 procent mindre än under samma period året innan.

Under det tredje kvartalet levererades även de första solenergisystemen till egnahemskunder.

Elöverföring

Elöverföringen i januari–september var cirka 4 procent mindre än under fjolåret och uppgick till 687 GWh.

Stormen Aila härjade i september och hade en stor negativ effekt både på resultatet och på leveranssäkerheten. När läget var som värst var sammanlagt mer än 14 000 hushåll utan el. Situationen var dock förhållandevis bättre än för snart två år sedan i samband med stormen Aapeli. Efter det har andelen nergrävd elkabel ökat med 300–400 kilometer och nätbolaget har lyckats effektivera användningen av resurser.

- Stormen Ailas resultateffekt på årets tredje kvartal uppgår till cirka 2,4 miljoner euro, konstaterar verkställande direktör Stefan Damlin.

- Stormen visade ändå på att de investeringar som efter Aapeli gjorts i kabling har varit viktiga med tanke på leveranssäkerhet. Genom att fortsätta med den typen av investeringar kan vi på lång sikt minska på kostnader orsakade av stormskador, men också våra kunders oro i dylika situationer.

Året har varit investeringsintensivt och kommer också att fortsätta på samma sätt. Finlands största värmeenergilager togs ibruk i september i Vasklot, Vasa, och utbyggnaden av vindkraftsparken i Paskoonharju, Östermark har framskridit enligt planerna. 

Undersökning: Vasa Elektriska är ett pålitligt och prisvärt energibolag

Vasa Elektriska deltog i den riksomfattande undersökningen Luottamus & Maine Q2/2020 i juni–augusti. Undersökningen granskar finländarnas syn på olika företag, speciellt genom att se på företagens anseende och stödet från intressegrupperna.

Enligt resultaten visar sig Vasa Elektriska som ett pålitligt och förmånligt energibolag. Undersökningens deltagare uppskattade speciellt bolagets ekonomiska stabilitet, prisvärda produkter samt öppna och transparenta verksamhet. Svararna såg även bolaget som en sjyst arbetsgivare med tydlig kurs.

Undersökningen genomfördes av T-Media Oy.

Koncernen Vasa Elektriska

1–9/2020

1–9/2019

Omsättning M€

78,1

107,7

Förändring i omsättningen %

-27,4

4,0

Rörelsevinst M€

6,2

18,5

Rörelsevinst %

8,0

17,2

Investeringar M€

14,2

11,0

Soliditetsgrad %

51,9

56,4

 

   

Försäljning av el GWh

1 260

1 359

Försäljning av fjärrvärme GWh

423

462

Elöverföring GWh

687

716

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vasa Elektriska Ab. Bild: Ann-Sofi Berg
Vasa Elektriska Ab. Bild: Ann-Sofi Berg
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 120 personer och omsättningen år 2019 utgjorde ca 153 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Kabelprojekt ger färre elavbrott och frigör mark för jord- och skogsbruk3.2.2021 09:15:00 EETTiedote

I år gräver Vasa Elnät ner elnätet på en sträcka om sammanlagt cirka 200 km. Under pågående år investerar Vasa Elnät 12 miljoner euro i elnätet. Investeringarna ska förbättra distributionssäkerheten, förnya elstationer och göra nätet allt smartare. I och med att nätet läggs som kabel i marken frigörs upp till 120 hektar mark för jord- och skogsbruk längs nuvarande ledningsgator.

Vasa Elektriska har Finlands – och Nordens – nöjdaste kunder22.12.2020 08:32:56 EETTiedote

En undersökning gjord av EPSI Rating i slutet av hösten avslöjar: Vasa Elektriska har landets nöjdaste kunder. Bolaget placerade sig på första plats i undersökningen Eldetaljhandeln 2020 (Sähkön vähittäismyynti 2020) både vad gäller konsumentkunder och företagskunder. Samtidigt kom Vasa Elektriska etta i den nordiska branschjämförelsen, och spurtade således förbi de bästa också i Norge, Sverige och Danmark.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum