Sekasin Kollektiivi

Svenskspråkiga Sekasin-chatten svarar på ungas nöd och psykiska ohälsa

Dela

Självmordsförsöken bland unga finlandssvenska kvinnor har ökat under de senaste åren. I regel går det bra för finlandssvenska unga, men klyftan mellan välmående och dåligt mående unga har vuxit. Den svenskspråkiga Sekasin-chatten, som kunde förverkligas tack vare en donation från LokalTapiolas tre regionbolag, Nyland, Sydkusten och Österbotten, öppnar den 10.10, Världsdagen för psykisk hälsa.

Nästan var femte svenskspråkig ung saknar en trygg vuxen eller vet inte var de ska söka hjälp om det behövs.
Nästan var femte svenskspråkig ung saknar en trygg vuxen eller vet inte var de ska söka hjälp om det behövs.

Aktuella studier visar, med många olika indikatorer, hur en del av vårt lands unga mår oroväckande dåligt. Enligt THL utövar 20% av unga självskadande beteende och 10-15% överväger eller tänker på självmord kontinuerligt. År 2022 har en tredjedel av självmordsförebyggande centrets klienter varit unga i åldern 18–29 år. Precis som med finskspråkiga unga mår svenskspråkiga unga i allmänhet bra, men klyftan mellan välmående unga och de som mår dåligt har vuxit och antalet personer som behöver hjälp har ökat. Jämfört med finskspråkiga unga säger en aningen större andel svenskspråkiga unga att deras hälsa är medioker eller dålig. 

Behovet av stöd i rätt tid och på eget modersmål är stort

En dryg tredjedel av de unga som deltog i den finskspråkiga Nuorisobarometri undersökningen har sökt hjälp för psykiska eller missbruksrelaterade problem, enligt preliminära uppgifter från barometern som publiceras nästa år. När man söker hjälp och uttrycker sina egna dåliga känslor betonas vikten av sitt modersmål. I finskspråkiga tjänster upplever svenskspråkiga ungdomar lätt att de inte hörs eller att vuxna pratar över huvudet på dem. För att stödet ska vara till nytta är det viktigt att den unga förstår vad som sägs. 

"En del svenskspråkiga unga är så vana vid att alla tjänster är på finska att de inte ens tänker på att söka eller kräva hjälp på sitt modersmål", säger Johanna Kronstedt, koordinator för den svenskspråkiga Sekasin-chatten.

Det avgörande är att få rätt sorts hjälp i rätt tid, det kan till och med ibland vara ännu viktigare än tillgång till vård.

"Vi behöver fler tjänster med låg tröskel som är lätta för unga att få tillgång till - och där hjälp finns tillgänglig på deras modersmål", säger Satu Raappana, verksamhetsledare för Sekasin Kollektivet. 

Den anonyma Sekasin-chatten har visat sig vara en fungerande form av hjälp 

En orsak till det är att nätet är en naturlig miljö för unga att verka och en plats var de känner sig bekväma. Eftersom den riksomfattande verksamheten fungerar online utjämnar den även ojämlikheterna som uppstår bland unga som bor på olika områden med mycket varierande tillgång till tjänster. Varje år görs 170 000 kontaktförsök till Sekasin-chatten, något som berättar hur populär tjänsten är bland unga. 

"En tvåspråkig Sekasin-chatt har varit vår dröm i många år", säger Raappana. 

Verksamheten i den finskspråkiga Sekasin-chatten bygger på ett nära samarbete mellan många olika organisationer och aktörer.

"Nätverksbaserad verksamhet var anställda och volontärer fungerar sida vid sida har varit medvetna lösningar. På så sätt har vi kunnat genomföra en tjänst i avsevärd skala som kan möta de ungas behov så bra som möjligt", säger Raappana.

Den svenskspråkiga chatten kommer också att utvecklas tillsammans med det svenskspråkiga nätverket och andra svenskspråkiga tjänster. Nya aktörer är välkomna att ansluta sig, och man har redan kommit överens om samarbete med Krisjouren för Unga från HelsingforsMission, Kriscentret Valo i Österbotten och Finlands Röda Kors Åbolands distrikt. Dessutom förverkligas den svenskspråkiga Sekasin-chatten i nära samarbete med den redan väl etablerade och länge funktionerande Ärligt talat-chatten, som erbjuder professionell hjälp för unga. 

"Det är fint att Sekasin-chatten kan svara på behovet av hjälp när Ärligt talat-chatten är stängd. Det viktigaste är att svenskspråkiga ungdomar hittar hjälp så lätt som möjligt", säger Jessica Lerche, utvecklingschef på Luckan.

Nyckelord

Kontakter

Johanna Kronstedt
Koordinator, Sekasin Kollektivet
040 526 0165
nasu@sekasin.fi

Satu Raappana
Verksamhetsledare, Sekasin Kollektivet
040 840 6681
satu@sekasin.fi

Leena Suurpää
FRK:s chef för Ungas Skyddshus, ungdomsforskare
050 543 8251
leena.suurpaa@redcross.fi

Bilder

Nästan var femte svenskspråkig ung saknar en trygg vuxen eller vet inte var de ska söka hjälp om det behövs.
Nästan var femte svenskspråkig ung saknar en trygg vuxen eller vet inte var de ska söka hjälp om det behövs.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sekasin Kollektiivi
Sekasin Kollektiivi
Maistraatinportti 4
00240 Helsinki

https://mieli.fi/mieli-ry/organisaatio/sekasin-kollektiivi/

SEKASIN KOLLEKTIVET är en koalition grundad av MIELI rf, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS-Barnbyar med det gemensamma målet att stöda ungas mentala hälsa.  Verksamheternas mission är att ingen ung skall bli lämnad utan stöd. Idén om en lågtröskelverksamhet online, Sekasin-chatt, kom från den prisbelönade serien Sekasin, som visades på Yle och fortfarande går att hitta på Arenan. 

Svenskspråkiga Sekasin-chatten öppnar den 10.10. och håller öppet må och to kl 14–19, samt lör kl 16–20

Sekasin-chatten är en gratis och anonym chattjänst för unga och unga vuxna i åldern 12–29 år. Inga diagnoser eller remisser behövs, den ungas egen bedömning av hjälpbehovet räcker. Finskspråkiga chatten är öppen mån–fre kl. 9–24 och lör–sön kl. 15–24. De som jourar är utbildade volontärer och yrkesverksamma.