Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Syrehalterna är låga i flera sjöar på grund av den långa vintern

Dela

Syresituationen i sjöarna på NTM-centralen i Södra Österbottens område har försämrats. På grund av den varma sommaren och den ringa nederbörden under slutet av året var vattenståndet i många sjöar lägre än genomsnittet för årstiden i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten när istäcket lade sig. Då vattenståndet är lägre än normalt, isen lägger sig relativt tidigt och istäcket kvarstår länge, ökar risken för syreproblem särskilt i de grunda sjöarna.

I en grund sjö innebär redan en relativt liten förändring i vattenståndet en stor minskning i vattenvolymen. Under vintern minskar syrereserven i sjöarna då istäcket isolerar sjön från atmosfären och det inte just sker någon fotosyntes som producerar syre.Däremot fortsätter syre att förbrukas. Eutrofieringen försämrar läget, eftersom den avsevärt ökar mängden organiskt material som samlas på bottnen av vattendragen och förbrukar syre.

I stora sjöar, såsom Lappajärvi, Kuorasjärvi och Ähtärinjärvi finns det rikligt med syre i överskiktet under isen och syreproblemen begränsas till bottnen på djupa ställen. I grunda sjöar har syrehalten däremot minskat både på djupa ställen och i överskiktet. Sämst är läget i grunda och eutrofierade sjöar och exempelvis i slutna vikar. Till exempel i de små sjöarna i övre loppet i Nurmonjoki har syresituationen i stor utsträckning försämrats, liksom i vikarna i Evijärvi. Som beredskapsåtgärd inför vårflödena har vattenståndet i de konstgjorda sjöarna sänkts mer än vanligt, vilket ökar risken för syreproblem. Syresituationen i till exempel Kalajärvi och Kyrkösjärvi har dock hittills varit särdeles bra.

Då syret tar slut uppstår intern belastning, det vill säga att fosfor i bottensedimentet löser upp sig i vattnet. De mest synliga följderna utgörs av fiskdöd. Tills vidare har fall av fiskdöd inte kommit till NTM-centralens kännedom. Laxfiskar, såsom sik, öring och siklöja, är de fiskar som fordrar mest syre. Karpfiskar däremot är de fiskar som är tåligast när det är brist på syre.

Utöver i sjöar kan det förekomma syreproblem i grunda, slutna havsvikar och i flador. Syrebrist kan förekomma också i långsamt strömmande diken och åar som belastas av avloppsvatten. Arter i strömmande vatten är särskilt känsliga för syrebrist, eftersom de har anpassat sig till förhållanden med rikliga syremängder.

Nyckelord

Kontakter

Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Asfalteringen och vägmärkningsarbetet inleds i maj i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)5.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt uppgifterna just nu inleds beläggningsarbetet sommaren 2022 i NTM-centralen i Södra Österbottens område under vecka 20. I NTM-centralen i Södra Österbottens område beläggs cirka 150 kilometer väg i de redan konkurrensutsatta entreprenaderna för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Peab Industri Oy är beläggningsentreprenör.

Vattenöversikt för april 2022: Den snörika vintern avklarades med ett genomsnittligt vårflöde (Landskapen i Österbotten)4.5.2022 09:44:58 EEST | Tiedote

I början av april var snömängden längs de österbottniska åarna avsevärt större än genomsnittligt och snöns vattenvärde var också högt. Tack vare det soliga uppehållsvädret och de kyliga nätterna fördelade sig flödestoppen på en tämligen lång tid och till omfattningen var det frågan om ett genomsnittligt vårflöde. Med hjälp av de konstgjorda sjöarna lyckades man även skära ned flödestoppen i Kyro älv och Lappo å. Översvämningsskadorna blev tämligen små. I Mellersta Österbotten och vid Esse ås källflöden fanns det ännu i slutet av april ganska mycket snö.

Huhtikuun 2022 vesitilannekatsaus: Runsaslumisesta talvesta selvittiin keskimääräisellä kevättulvalla (Pohjalaismaakunnat)4.5.2022 09:44:57 EEST | Tiedote

Pohjalaisjokien alueella oli huhtikuun alussa pääosin selvästi keskimääräistä enemmän lunta ja lumen vesiarvot olivat korkeita. Aurinkoisen ja sateettoman sään sekä yöpakkasten ansiosta tulvahuippu jakaantui melko pitkälle aikavälille ja oli suuruudeltaan keskimääräisen tulvan tasoa. Lisäksi Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvia pienennettiin onnistuneesti tekojärvien avulla. Tulvavahingot jäivät melko vähäisiksi. Keski-Pohjanmaalla ja Ähtävänjoen latvoilla oli vielä huhtikuun lopussakin melko paljon lunta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum