Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för augusti månad: Arbetslösheten minskar i alla åldersgrupper och ekonomiska regioner (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av augusti sammanlagt 6 363 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 027 (- 13,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti 1 727 färre än i juli. Arbetslösheten minskade med 13,9 % inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med situationen året innan. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 14,9 %, mest i Nyland (-19,8 %). Antalet nya lediga arbetsplatser i augusti var 213 (+7,9 %) fler än ett år tidigare. Under augusti fanns det totalt 7 361 lediga arbetsplatser, vilket var 2 565 (+ 53,5 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 617 personer (- 24,1 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Sydösterbotten hade den lägsta arbetslöshetsgraden (4,0 %). Arbetslösheten minskade mest i Vasa ekonomiska region, med 693 personer (- 19 %). I Karleby ekonomiska region minskade arbetslösheten med 209 personer (- 10 %) och i Jakobstadsregionen med 122 personer (- 12 %). Arbetslöshetsgraden i Vasa var 6,9 %, i Karleby 7,5 % och i Jakobstad 6,6 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var lägst i Pedersöre (1,8 %) kommun.  

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper. Kvantitativt sett var minskningen störst i åldersgruppen för 60–64-åriga (- 158 personer). I slutet av augusti fanns det 732 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 147 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 207 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25–29 år minskade med 109 personer jämfört med situationen året innan till 667 arbetslösa. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 398, dvs. 455 färre än för ett år sedan (38 % av alla arbetslösa arbetssökande). Största andelen arbetslösa arbetssökande fanns det i åldersgruppen för 60–64-åriga (990 personer). 

 I slutet av augusti fanns det 1 984 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 617 färre än ett år tidigare och 52 färre än under juli. Av de långtidsarbetslösa hade 1 108, dvs. 41 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.  

- När arbetslösheten är på låg nivå, har företagen allt mera utmaningar för att hitta lämplig arbetskraft. En lösning på detta problem är RekryteringsUtbildning. Den är en utbildning som ordnas i samarbete med företaget, utgående från företagets behov. Både företagen och arbetssökande som deltagit i RekryteringsUtbildning har goda erfarenheter av den och deras popularitet har ökat mycket under de senaste två åren, berättar Hanna Auronen, chef för arbetslivs- och kompetensenheten.

Antalet lediga arbetsplatser ökar fortsättningsvis  


Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under augusti månad 2 912 nya lediga jobb, vilket är 213 (+7,9 %) fler än vid motsvarande tid i fjol. Under augusti fanns det totalt 7 361 arbetsplatser, vilket var 2 565 platser (+53,5 %) fler än för ett år sedan.  Jämfört med året innan ökade antalet nya lediga arbetsplatser kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för process- och transportarbetare (+150). Antalet lediga arbetsplatser minskade mest i yrkesgruppen för övriga arbetstagare (­- 65). 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

NTM-centralen i Österbotten och Försvarsutbildning (MPK) vill utöka jordbruksföretagarnas beredskapskunskap – kurser för jordbrukare ordnas i samarbete med olika aktörer (Österbotten, Mellersta Österbotten)23.11.2022 07:00:00 EET | Tiedote

NTM-centralen i Österbotten ordnar tillsammans med Försvarsutbildningens (MPK) försvarsdistrikt i Österbotten regelbundet beredskapskurser för jordbrukare i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Nästa kurs ordnas i Närpes den 30.11.2022. År 2023 ordnas en kurs i Nykarleby den 19.1.2023 och en i Kannus den 15.11.2023.

Pohjanmaan ELY-keskus ja Maanpuolustuskoulutus (MPK) pyrkivät lisäämään maatalousyrittäjien varautumisosaamista– viljelijöille järjestetään koulutuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)23.11.2022 07:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskus järjestää yhdessä Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) Pohjanmaan maanpuolustuspiirin kanssa säännöllisesti varautumiskoulutuksia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan viljelijöille. Seuraava koulutus järjestetään Närpiössä 30.11.2022. Vuonna 2023 koulutuksia järjestetään Uudessakaarlepyyssä 19.1.2023 ja Kannuksessa 15.11.2023.

Sysselsättningsöversikt för oktober månad: Arbetslösheten minskar fortsättningsvis inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av oktober sammanlagt 6 174 arbetslösa arbetssökande. Det är 427 färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i oktober 114 fler än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 8,8 %. Jämfört med september månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och förblev oförändrad i hela landet. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus lokakuu: Työttömyys vähenee edelleen Pohjanmaan ELY­-keskuksen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli lokakuun lopussa yhteensä 6 174 työtöntä työnhakijaa. Se on 427 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli lokakuussa 114 enemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner­-Suomen alhaisin (5,5 %). Koko maassa vastaava osuus on 8,8 %. Syyskuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja koko maassa säilyi ennallaan. Tiedot ilmenevät työ­- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för september månad: Arbetslösheten minskar i alla ekonomiska regioner och arbetskraftstjänsterna intresserar allt mer (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.10.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av september sammanlagt 6 060 arbetslösa arbetssökande. Det är 749 (- 11,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i september 303 färre än i augusti. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,4 %. Motsvarande andel i hela landet är 8,8 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i september 183 (+ 6,4 %) flera än för ett år sedan. Under september fanns det totalt 5 614 lediga arbetsplatser, vilket var 524 (+ 10,3 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 540 personer jämfört med förra året (- 22,2 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum