Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för juni: Arbetslösheten minskade inom Österbottens NTM­-centrals område i juni jämfört med året innan (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av juni sammanlagt 9 148 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 020 (-35,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i juni 932 fler än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Finland (8,1 %). Motsvarande andel i hela landet är 12,0 %. Jämfört med maj månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,8 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,6 procentenheter. I slutet av juni var antalet heltidspermitterade 855 dvs. 3900 färre än för ett år sedan (-81,5 %). Dessutom fanns det 622 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 399 personer (-39,1 %) färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Arbetslösheten minskade i alla åldersgrupper och ekonomiska regioner

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner och åldersgrupper inom området för Österbottens NTM-central. Arbetslösheten minskade i Vasa ekonomiska region med 2 674 personer (-37 %), i Karleby ekonomiska region med 650 personer (-21 %) och i Jakobstadsregionen med 1 213 personer (-48 %). Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den lägsta arbetslöshetsgraden på 3,9 %.   

Minskningen var störst i åldersgruppen för 20­-24 åriga, 637 personer färre (­42,2 %) än föregående år. Antalet arbetslösa över 50 år var 3 161, dvs. 1 226 färre än för ett år sedan (34,6 % av alla arbetslösa arbetssökande). Mest arbetslösa arbetssökande fanns det i åldersgruppen för 60-­64 ­åriga, dvs. sammanlagt 1 188 arbetslösa.

Långtidsarbetslösheten ökade dock jämfört med förra året. I slutet av juni fanns det 2 601 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 604 (+30,2 %) fler än ett år tidigare och 4 fler än under föregående månad. Av de långtidsarbetslösa hade 1 047, dvs. 193 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Antalet nya lediga arbetsplatser fördubblades jämfört med året innan

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under juni månad 2 825 nya lediga jobb, vilket är 1 406 fler (+99,1 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under juni fanns det totalt 5 147 lediga arbetsplatser, vilket var 2 267 platser (+ 78,7 %) fler än för ett år sedan. Jämfört med året innan ökade antalet nya lediga arbetsplatser i nästan alla yrkesgrupper.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för augusti månad: Arbetslösheten inom området för NTM-centralen i Österbotten minskade i augusti till samma nivå som före coronapandemin (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns det i slutet av augusti sammanlagt 7 390 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 104 färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti 2 216 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är den näst lägsta i Fastlandsfinland (6,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,7 %. Jämfört med juli månad minskade arbetslöshetsgraden med 2,0 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 1,6 procentenheter. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Elokuun työllisyyskatsaus: Työttömyys laski elokuussa koronaa edeltäneelle tasolle Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli elokuun lopussa yhteensä 7390 työtöntä työnhakijaa. Se on 3104 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli elokuussa 2216 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen toiseksi alhaisin (6,5 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,7 %. Heinäkuuhun verrattuna työttömyysaste vähentyi 2,0 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 1,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Bristen på experter inom området för NTM-centralen försöker man underlätta genom internationell arbetskraft – rekryteringar görs i samarbete (Österbotten, Mellersta Österbotten)16.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

I Österbotten och i Mellersta Österbotten har man redan identifierat brist på experter inom olika branscher och i olika yrken. Inom området för NTM-centralen i Österbotten främjas sysselsättningen bland internationella experter över kommun- och organisationsgränser. Företag och internationella experter möts på det virtuella rekryteringsevenemanget Talent Coastline Match&Catch den 29 september.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen osaajapulaan haetaan helpotusta kansainvälisestä työvoimasta – rekrytointeja edistetään yhteistyössä (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)16.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on jo pitkään tunnistettu osaajapula eri toimi- ja ammattialoilla. Pohjanmaan ELY-keskusalueella kansainvälisten osaajien työllistymistä edistetään yli kunta- ja organisaatiorajojen. Syyskuussa yritykset kohtaavat kansainvälisiä osaajia Talent Coastline Match&Catch virtuaalisessa rekrytointitapahtumassa 29. syyskuuta.

Företagen i Österbottens NTM-centrals område har under det gångna året satsat på att förbättra konkurrenskraften och digitaliseringen samt utveckla kompetensen (Österbotten, Mellersta Österbotten)9.9.2021 06:01:00 EEST | Tiedote

Coronapandemin är inte över ännu, men investeringar har intresserat företagen. Enligt den senaste SMF-företagsbarometern verkar de allmänna konjunktursiffrorna uppmuntrande och företagen ser mer förhoppningsfullt än tidigare på framtiden. Sysselsättningsläget på Österbottens NTM-centrals område är bland landets bästa och antalet nya lediga jobb har fördubblats jämfört med året innan.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritykset ovat investoineet kuluneen vuoden aikana kilpailukyvyn ja digitalisaation parantamiseen sekä osaamisen kehittämiseen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)9.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Koronapandemia ei ole väistynyt, mutta investoinnit ovat kiinnostaneet yrityksiä. Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan yleiset suhdanneluvut ovat rohkaisevia ja yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen aiempaa toiveikkaammin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työllisyystilanne on maan parhaita, ja uusia työpaikkoja on kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum