Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för maj månad: Arbetslösheten har minskat och jämfört med förra året har största delen av de permitterade blivit sysselsatta på nytt (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av maj sammanlagt 8 216 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 546 (-40,3 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i maj 339 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Finland (7,3 %). Motsvarande andel i hela landet är 11,4 %. Jämfört med april månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,3 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,7 procentenheter. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

I slutet av maj var antalet heltidspermitterade 1 019 dvs. 4 906 färre än för ett år sedan (-82,8 %). Dessutom fanns det 663 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 529 personer (-44,4 %) färre än ett år tidigare. 

Arbetslösheten minskade i alla åldersgrupper och ekonomiska regioner, men samtidigt ökade långtidsarbetslösheten jämfört med förra året 

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner och åldersgrupper inom området för Österbottens NTM-central. Arbetslösheten minskade i Vasa ekonomiska region med 3 300 personer (-44 %), i Karleby ekonomiska region med 860 personer (-29 %) och i Jakobstadsregionen med 894 personer (-44 %). Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den lägsta arbetslöshetsgraden på 3,5 %.   

Minskningen var störst i åldersgruppen för 35–39-åriga, 757 personer färre (-46,7 %) än föregående år. Antalet arbetslösa unga minskade jämfört med året innan. Antalet arbetslösa under 25 år var 743 personer färre än för ett år sedan (-42,1 %). Jämfört med förra året minskade antalet arbetslösa mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (-1 158), vilket är ett tecken på att servicebranschen håller på att återhämta sig.   

Långtidsarbetslösheten ökade dock jämfört med förra året. I slutet av maj fanns det 2 597 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 757 (+41,1 %) fler än ett år tidigare och 14 fler än under föregående månad. Av de långtidsarbetslösa hade 1 014, dvs. 200 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

- Fr.o.m. depressionen under 1990-talet har det under alla ekonomiska nedgångar gått så att en del av de som mist sin arbetsplats har blivit långtidsarbetslösa. Det är en mycket viktig och central utmaning för oss att få dessa människor snabbt tillbaka i arbete, berättar överdirektör Timo Saari från NTM-centralen i Österbotten. 

Efterfrågan på arbetskraft ökar igen 

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under maj månad 3 206 nya lediga jobb, vilket är 1  718  fler (+115,5 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under maj fanns det totalt 6 173 lediga arbetsplatser, vilket var 3 093 platser (+ 100,4 %) fler än för ett år sedan. 

Jämfört med året innan ökade antalet nya lediga arbetsplatser i nästan alla yrkesgrupper, mest i yrkesgruppen för experter (+463).

Nyckelord

Kontakter

Servicedirektör Juha Nummela, tf. 0295 056 128
Arbetsliv och kompetensenhetens chef Hanna Auronen, tfn. 0295 028 539

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för juni: Arbetslösheten minskade inom Österbottens NTM­-centrals område i juni jämfört med året innan (Österbotten, Mellersta Österbotten)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av juni sammanlagt 9 148 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 020 (-35,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i juni 932 fler än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Finland (8,1 %). Motsvarande andel i hela landet är 12,0 %. Jämfört med maj månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,8 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,6 procentenheter. I slutet av juni var antalet heltidspermitterade 855 dvs. 3900 färre än för ett år sedan (-81,5 %). Dessutom fanns det 622 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 399 personer (-39,1 %) färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Kesäkuun työllisyyskatsaus: Työttömyys väheni Pohjanmaan ELY-keskusalueella kesäkuussa vuotta aikaisempaan nähden (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli kesäkuun lopussa yhteensä 9148 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 020 (-35,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kesäkuussa 932 enemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Suomen toiseksi alhaisin (8,1 %). Koko maassa vastaava osuus on 12,0 %. Toukokuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 0,8 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 885 eli 3900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-81,5 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 622, mikä on 399 henkilöä (-39,1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 vahvistaa maaseudun ympäristöä ja elinvoimaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)1.7.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 on valmistunut ja lähetetty maa- ja metsätalousministeriöön. Suunnitelma toimii paikallisena osana EU:n yhteistä CAP27-maatalouspolitiikkaa. Se ohjaa Euroopan unionin maaseuturahaston tukien suuntaamista Pohjanmaan ELY-keskusalueella tulevalla rahoituskaudella kattaen kehittämishankkeiden rahoituksen, yritystuet sekä maatalouden rakennetuet. Suunnitelma varmistaa sen, että ELY-alueen maaseutua kehitetään jatkossa keskittyen entistä enemmän luonnonvarojen kestävään käyttöön, hyvinvointiin sekä maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Österbottens NTM-centrals regionala plan för utveckling av landsbygden 2023–2027 förbättrar landsbygdens miljö och livskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)1.7.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Österbottens NTM-centrals regionala plan för utveckling av landsbygden 2023–2027 är klar och har lämnats in till jord- och skogsbruksministeriet. Planen fungerar som den lokala delen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP27. Den styr hur stöden från Europeiska unionens landsbygdsfond ska användas på Österbottens NTM-centrals område under den kommande finansieringsperioden. Det gäller finansiering för utvecklingsprojekt, företagsstöd samt strukturstöd till jordbruket. Planen säkerställer att landsbygden på NTM-centralens område i fortsättningen utvecklas med allt större fokus på hållbar användning av naturresurserna, välbefinnande samt främjande av landsbygdsnäringarnas lönsamhet och konkurrenskraft.

Toukokuun työllisyyskatsaus: Työttömyys on vähentynyt ja suurin osa lomautetuista on työllistynyt uudelleen viime vuoteen verrattuna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli toukokuun lopussa yhteensä 8 216 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 546 (-40,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli toukokuussa 339 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Suomen toiseksi alhaisin (7,3 %). Koko maassa vastaava osuus on 11,4 %. Huhtikuuhun verrattuna työttömyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,7 prosenttiyksikköä koko maassa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för april: I april minskade arbetslösheten och antalet lediga arbetsplatser ökade, men långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av april sammanlagt 8 555 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 938 färre (-36,6 %) än för ett år sedan, i början av coronaviruspandemin. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 533. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 26,5 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (7,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,1 %.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum