Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för mars månad: Arbetslösheten minskar fortsättningsvis och det finns gott om lediga arbetsplatser (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av mars sammanlagt 6 561 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 527 (- 27,8 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i mars 422 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,8 %, när motsvarande andel i hela landet är 9,5 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i mars 503 fler (+ 15,4 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 769. Under mars fanns det totalt 14 717 arbetsplatser, vilket var 5 155 (+ 53,9 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. I mars påverkades antalet lediga arbetsplatser ännu av de lediga sommarjobbsplatserna. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 437 personer (-17,2 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Sydösterbotten hade fortsättningsvis den lägsta arbetslöshetsgraden, 3,8 %. Arbetslösheten minskade mest i Vasa ekonomiska region (- 32 %). Jämfört med förra året ökade antalet arbetslösa endast i Kaskö och Kristinestad.  

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla åldersgrupper. Kvantitativt sett var minskningen störst i åldersgruppen för 20–24-åriga, 360 personer färre än föregående år (­38,1 %). Den stora efterfrågan på arbetskraft har gjort att även arbetslösheten bland ungdomar har minskat. I slutet av mars fanns det 722 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 440 färre (- 37,9 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 44 färre än under föregående månad. Det har också skett en minskning i åldersgruppen för 25–29-åriga. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 622 dvs. 769 färre än för ett år sedan. Andelen personer över 50 år är dock 40 % av alla arbetslösa arbetssökande.  

I slutet av mars fanns det 2 106 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 437 färre än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa hade 1 128, dvs. 153 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.  

Det fanns fortfarande gott om lediga arbetsplatser inom området för NTM-centralen i Österbotten. Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under mars månad 3 769 nya lediga jobb, vilket är 503 (+ 15,4 %) fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.  Under mars fanns det totalt 14 717 lediga arbetsplatser (+ 53,9 %).  Jämfört med förra året ökade de nya lediga arbetsplatserna i nästan alla yrkesgrupper, kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (+ 553).  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: De förhöjda priserna, tillgångsproblemen samt bristen på arbetskraft bromsar utvecklingen vid företagen inom området för Österbotten och Mellersta Österbotten10.5.2022 12:03:00 EEST | Tiedote

Näringslivet är livligt i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten, men konjunkturförväntningarna har blivit dämpade under vintern. I och med krisen i Ukraina finns det instabilitet på marknaden, varför till exempel industriföretag som är beroende av internationell handel är i en speciellt osäker situation. Företagens verksamhet försvåras speciellt av prisförhöjningar gällande energi, råmaterial och komponenter samt tillgångsproblem. Problemen berör flera olika branscher, och till exempel inom primärproduktionen har de ökade kostnaderna kombinerade med de låga producentpricer orsakat en lönsamhetskris.

Alueelliset kehitysnäkymät: Kohonneet hinnat, saatavuusongelmat sekä työvoimapula jarruttavat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen yritysten kehittymistä10.5.2022 12:03:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa elinkeinoelämä on pirteää, mutta suhdanneodotukset ovat talven aikana vaimentuneet. Ukrainan kriisin myötä markkinoilla on epävakautta, minkä vuoksi esimerkiksi kansainvälisestä kaupasta riippuvaiset teollisuusyritykset ovat erityisen epävarmassa tilanteessa. Yritysten toimintaa vaikeuttavat etenkin energian, raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousut sekä saatavuusongelmat. Ongelmat koskettavat useita eri toimialoja, ja esimerkiksi alkutuotannossa kasvaneet kustannukset yhdistettynä alhaisiin tuottajahintoihin ovat aiheuttaneet kannattavuuskriisin.

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Työttömyys vähenee edelleen ja avoimia työpaikkoja on runsaasti tarjolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)2.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 6 561 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 527 (- 27,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli maaliskuussa 422 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin, 5,8 %, kun koko maan vastaava osuus on 9,5 %. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin maaliskuussa 503 enemmän (+ 15,4 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 3 769. Maaliskuun aikana avoinna oli yhteensä 14 717 työpaikkaa, mikä oli 5 155 (+ 53,9 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuussa avointen työpaikkojen määrään vaikuttivat vielä avoinna olevat kesätyöpaikat. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 437 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (-17,2 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för februari månad: Rekordstort antal lediga arbetsplatser (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.3.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område fanns det i slutet av februari sammanlagt 6 983 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 646 färre (-27,5 %) än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland (6,2 %), när motsvarande andel i hela landet är 10,1 %. Under februari fanns det rekordstort antal lediga arbetsplatser: 14 034, vilket är 5 679 (+ 53 %) fler än för ett år sedan. Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under februari månad 7 108 lediga arbetsplatser, vilket är 3 212 fler än i februari förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Helmikuun työllisyyskatsaus: Ennätyksellisen suuri määrä avoimia työpaikkoja (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.3.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli helmikuun lopussa yhteensä 6 983 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 646 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-27,5 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin 6,2 %, kun koko maan vastaava osuus on 10,1 %. Helmikuun aikana avoimia työpaikkoja oli yhteensä ennätykselliset 14 034 työpaikkaa, mikä on 5 679 (+ 53 %) enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon helmikuun aikana 7 108, mikä on 3 212 enemmän kuin viime vuonna helmikuussa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum