Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för oktober: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla kommuner inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 6 601 arbetslösa arbetssökande, vilket är 3 390 färre än för ett år sedan. När man jämför antalet arbetslösa med året innan, minskade antalet arbetslösa kvantitativt sett mest i Vasa, Korsholm och Jakobstad. Den lägsta arbetslöshetsgraden inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns i Larsmo kommun, där andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 1,6 %. Arbetslöshetsgraden i Vasa var 7,5 % och i Jakobstad 6,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var störst i Karleby (7,8 %). Totalt sett hade arbetslösheten minskat inom området för NTM-centralen i Österbotten med 33,9 % jämfört med förra året. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,8 %).

Arbetslösheten minskade i nästan alla åldersgrupper jämfört med året innan. Procentuellt sett var minskningen störst i åldersgruppen för 40–44-åriga, där det i slutet av oktober fanns 507 arbetslösa personer färre än föregående år (-45,5 %). Mest arbetslösa arbetssökande fanns det i åldersgruppen för 60–64-åriga, där fanns det sammanlagt 1 074 arbetslösa. Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla åldersgrupper förutom i åldersgruppen för över 64-åriga där antalet ökade med 1 person jämfört med året innan.

- En speciellt positiv riktning syns i utvecklingen av de ungas sysselsättning. Glädjande är att antalet arbetslösa ungdomar minskade klart jämfört med situationen året innan, kommenterar Mika Palosaari, direktören för Österbottens TE-byrå.

Trots den minskande arbetslöshetsgraden, ökade långtidsarbetslösheten. I slutet av oktober fanns det 2 330 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 242 fler än ett år tidigare men 100 färre än under föregående månad. Av de långtidsarbetslösa hade 1 072, dvs. 192 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Antalet nya lediga arbetsplatser ökade och det totala antalet arbetssökande minskade jämfört med året innan

Antalet lediga arbetsplatser inom området för NTM-centralen i Österbotten ökade jämfört med året innan med sammanlagt 2 018 platser (+ 56,6 %). Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under oktober månad 3 109 nya lediga arbetsplatser, vilket är 1 238 fler (+ 66,2 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Jämfört med året innan ökade antalet nya lediga arbetsplatser i nästan alla yrkesgrupper, mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal samt i yrkesgruppen för process- och transportarbetare. Antalet lediga arbetsplatser minskade endast i yrkesgruppen för jordbrukare, skogsarbetare m.fl.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen kunnissa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa lokakuussa. Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 6 601 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 390 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viime vuoteen verrattuna määrällisesti eniten työttömien määrä vähentyi Vaasassa, Mustasaaressa ja Pietarsaaressa. Pohjanmaan ELY- keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Luodon kunnassa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 1,6 %. Vaasan työttömyysaste oli 7,5 % ja Pietarsaaren 6,3 %. Suurin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kokkolassa (7,8 %). Kaiken kaikkiaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys pienentyi 33,9 % vuodentakaisesta. Pohjanmaan ELY-­keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner­-Suomen alhaisin (5,8 %).

Österbottens NTM-centrals intressentgrupper är nöjda med verksamheten och effektiviteten inom området (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.11.2021 13:10:00 EET | Tiedote

Resultaten av undersökningen av intressentgrupper som genomförs med två års mellanrum visar att intressentgrupper upplever samarbetet med NTM-centralen som viktigt, resultatet på skalan 1-5 är så bra som 4,48. Under sina nästan elva verksamhetsår har NTM-centralerna också blivit bekanta för intressentgrupperna inom området. NTM-centralerna upplevs vara sakkunniga, de har samarbetsförmåga och de är en partner som är lätt att nå.

Pohjanmaan ELY-keskuksen sidosryhmät tyytyväisiä toimintaan ja vaikuttavuuteen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.11.2021 13:05:00 EET | Tiedote

Kahden vuoden välein toteuttavan sidosryhmätutkimuksen tulokset osoittavat, että sidosryhmät kokevat ELY-keskuksen kanssa tehdyn yhteistyön tärkeäksi ollen asteikolla 1–5 peräti 4,48. Lähes yhdentoista toimintavuotensa aikana ELY-keskukset ovat tulleet myös alueensa sidosryhmille tutuiksi. ELY-keskukset koetaan asiantuntevaksi, yhteistyökykyiseksi ja helposti lähestyttäväksi kumppaniksi.

Sysselsättningsöversikten för september månad: andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.10.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av september sammanlagt 6 809 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 985 (- 30,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i september 581 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den lägsta i Fastlandsfinland (6,0 %) tillsammans med NTM-centralen i Södra Österbotten. Motsvarande andel i hela landet var 10,1 %. Jämfört med augusti månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,5 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,6 procentenheter. I slutet av september var antalet heltidspermitterade 432 dvs. 2 092 färre än för ett år sedan (- 82,9 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Syyskuun työllisyyskatsaus: Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.10.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli syyskuun lopussa yhteensä 6 809 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 985 (- 30,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli syyskuussa 581 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (6,0 %) yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Koko maassa vastaava osuus on 10,1 %. Elokuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,5 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Syyskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 432 eli 2 092 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (- 82,9 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Regionala utvecklingsutsikter: Utsikterna för Österbotten och Mellersta Österbotten ser ljusa ut med undantag av utmaningarna med tillgången på kompetent arbetskraft22.10.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Arbets- och näringsministeriet publicerade fredagen den 22 oktober översikten Regionala utvecklingsutsikter. Enligt bedömningar som NTM-centralen i Österbotten har gjort tillsammans med andra regionutvecklare ser utsikterna för den närmaste framtiden för Österbotten och Mellersta Österbotten ljusa ut gällande utvecklingen av näringslivet och arbetslösheten. Däremot utgör tillgången på kompetent arbetskraft allvarliga utmaningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum