Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för oktober: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis, men det finns mycket lediga arbetsplatser och efterfrågan på startpeng är stor (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerades fanns inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av oktober sammanlagt 10 164 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 614 fler (+ 55,2 %) än för ett år sedan och 200 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 62,9 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 39,1 %.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade 2 797 dvs. 2 425 fler än för ett år sedan (+ 651,9 %).

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,8 %). Motsvarande andel i hela landet var 11,9 %.

Antalet långtidsarbetslösa ökade med 492 personer jämfört med året innan (+ 30,2 %): i slutet av oktober fanns det 2 120 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år och av de långtidsarbetslösa hade 891 (+120) varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Arbetslösheten ökade i alla ekonomiska regioner och i alla yrkes- och åldersgrupper

Arbetslösheten ökade i Vasa ekonomiska region med 2 148 personer (+ 72 %), i Karleby ekonomiska region med 421 personer (+ 26 %) och i Jakobstadsregionen med 632 personen (+ 68 %). Den högsta arbetslöshetsgraden inom vårt verksamhetsområde fanns i Vasaregionen (10,5 %) och den lägsta i Sydösterbotten (4,7 %).

Av de arbetslösa arbetssökandena var 2 254 under 30 år och 3 596 över 50 år i slutet av oktober. Mest arbetslösa fanns inom yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (+ 758) samt inom gruppen för oklassificerbart arbete (+ 667).

Det finns lediga arbetsplatser och nya företag grundas i samma takt som tidigare

Under oktober månad fanns det 3 585 lediga arbetsplatser dvs. 210 (+ 6 %) fler än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under oktober månad 1 879 lediga jobb, vilket är 15 (+ 0,8 %) fler än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade mest i yrkesgruppen för övriga arbetstagare (+ 67) och minskade mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (- 82).

- För tillfället finns det behov av arbetskraft speciellt inom vård-, byggnads-, städnings- och undervisningsbranscher samt inom industrin, speciellt inom metallindustrin. Inom industrin finns det samtidigt både brist på yrkeskunnig arbetskraft och överutbud på arbetskraft som följd av permitteringar orsakade av corona. Inom hotell- och restaurangbranschen samt inom olika uppgifter inom handeln och servicebranschen är sysselsättningsläget fortfarande svagt. Det finns gott om försäljningsrepresentants- och telefonförsäljningsuppgifter, berättar servicedirektör Perttu Kellomäki från Österbottens TE-byrå.

Corona har inte haft påverkan på grundandet av nya företag; i år har startpeng ansökts om lika livligt som förra året, inom vissa områden till och med mera än förra året. Efterfrågan på startpeng har varit stort speciellt under hösten.

- Under den värsta coronatiden på våren gjorde några av de som hade lämnat in sin ansökan om startpeng så att de flyttade fram inledandet av företagsverksamheten till hösten. Nästan alla av dem inledde företagsverksamheten nu på hösten, konstaterar Perttu Kellomäki.

Nyckelord

Kontakter

Österbottens TE-byrå, direktör Mika Palosaari, tfn 0295 056 150
Österbottens TE-byrå, servicedirektör Perttu Kellomäki, tfn 0295 056 088

NTM-centralen i Österbotten, överdirektör Timo Saari, tfn 0295 028 501

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

För att få kunnig arbetskraft till Österbottens NTM-centrals område behövs det att de högskoleutbildade stannar kvar i området och att de internationella personernas talanger tillvaratas bättre (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.1.2021 06:01:00 EETTiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten finns det ett stort behov av kunnig arbetskraft. På arbetskraftsbehoven kan man i framtiden svara bl.a. genom att locka de högskoleutbildade personerna att stanna inom området och genom att stödja företagen till exempel vid internationella rekryteringar och med utbildningsbehov. Inom området finns det gott samarbete, smidighet, företagsamhet och tjänster, men regionen borde marknadsföras vid rekrytering av kunnig arbetskraft så att hela livsmiljön görs synlig.

Korkeakoulutettujen juurruttamista ja kansainvälisten osaajien parempaa hyödyntämistä tarvitaan osaavan työvoiman saamiseksi Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.1.2021 05:59:00 EETTiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on suuri tarve osaavalle työvoimalle. Työvoiman tarpeeseen voidaan tulevaisuudessa vastata mm. houkuttelemalla korkeakoulutettuja jäämään alueelle ja tukemalla yrityksiä esimerkiksi kansainvälisissä rekrytoinneissa sekä koulutustarpeissa. Alueella on hyvää yhteistyötä, ketteryyttä, yritteliäisyyttä ja palveluita, mutta aluetta tulisi markkinoida osaavan työvoiman rekrytoinnissa koko elämänpiirin osalta.

Sysselsättningsöversikt för november: I november ökade arbetslösheten fortsättningsvis och antalet lediga arbetsplatser började minska (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.12.2020 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av november sammanlagt 10 261 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 640 fler (+ 55,0 %) än för ett år sedan och 97 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest ökade den i Nyland (+ 60,9 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 37,6 %. Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av november var antalet heltidspermitterade 2 806 dvs. 2 341 fler än för ett år sedan (+ 503,4 %). Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,9 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,0 %. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 599 personer jämfört med året innan (+ 36,8 %): i slutet av november fanns det 2 225 lån

Marraskuun työllisyyskatsaus: Marraskuussa työttömyys kasvoi edelleen ja avoimien työpaikkojen määrä kääntyi laskuun (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.12.2020 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli marraskuun lopussa yhteensä 10 261 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 640 enemmän (+ 55,0 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 97 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 60,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 37,6 %. Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Marraskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 806 eli 2 341 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 503,4 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen toiseksi alhaisin (8,9 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,0 %. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 599 henkilöllä vuodentakaiseen verrattuna (+ 36,8 %): marraskuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 225 ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti tyött

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömyys lisääntyy edelleen, mutta avoimia työpaikkoja on runsaasti ja starttirahan kysyntä on kovaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli lokakuun lopussa yhteensä 10 164 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 614 enemmän (+ 55,2 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 200 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 62,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 39,1 %. Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 797 eli 2 425 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 651,9 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen toiseksi alhaisin (8,8 %). Koko maassa vastaava osuus oli 11,9 %. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 492 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna (+ 30,2 %): lokakuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 120 ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä

Finland Works -ett virtuellt rekryteringsevenemang erbjuder ett effektivt sätt att rekrytera internationella experter (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.11.2020 06:06:00 EETTiedote

Finland Works är ett rekryteringsevenemang på webben, omfattande hela Europa och det ordnas av EURES -arbetsförmedlingsnätverket. Evenemanget sammanför företag och experter inom olika branscher. Evenemanget stöder också den nationella rörligheten bland kunniga yrkesmänniskor och nyutexaminerade. Finland ordnar evenemanget nu för femte gången onsdagen den 18 november och igen har det väckt mycket intresse överallt i Europa. Antalet registrerade arbetssökande är redan 3 700 och drygt 20 företag i Finland är med och ännu hinner man med. Mest sökande finns för tillfället från Italien, Spanien, Portugal och Frankrike.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum