Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för oktober månad: Arbetslösheten minskar fortsättningsvis inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av oktober sammanlagt 6 174 arbetslösa arbetssökande. Det är 427 färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i oktober 114 fler än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 8,8 %. Jämfört med september månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och förblev oförändrad i hela landet. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,5 %)
Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,5 %)

Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa arbetssökande i tre av fem ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Jämfört med föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 114. Av de ekonomiska regionerna minskade arbetslösheten kvantitativt sett mest i Vasa ekonomiska region med 347 personer (-14 %). I Karleby ekonomiska region minskade arbetslösheten med 62 personer (­ 3 %) och i Kaustby ekonomiska region med 43 personer (­ 10 %). Däremot ökade antalet arbetslösa i Sydösterbotten med 94 personer (+ 39 %) och i Jakobstadsregionen med 21 personer (+ 2 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns i Jakobstadsregionen (4,1 %). Arbetslöshetsgraden i Vasa var 6,4 %, i Karleby 7,5 % och i Jakobstad 6,5 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var lägst i Larsmo (1,5 %) och högst i Lestijärvi (7,9 %).

Arbetslösheten minskade i nästan alla åldersgrupper jämfört med året innan. Kvantitativt sett var minskningen störst i åldersgruppen 60-­64 år (115 personer). Antalet arbetslösa ökade mest i åldersgruppen 30–34 år, ökningen var43 personer (+6,7 %) jämfört med året innan. I slutet av oktober fanns det 660 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 99 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 21 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25–29 år minskade med 71 personer jämfört med situationen året innan till 653 arbetslösa. Antalet arbetslösa över 50 var 2 384, dvs. 260 färre än för ett år sedan (39 % av alla arbetslösa arbetssökande). Andelen arbetslösa arbetssökande var störst i åldersgruppen 60-64 år, dvs. sammanlagt 959 arbetslösa.

I slutet av oktober fanns det 1 887 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Det är 443 färre än ett år tidigare och 3 färre än under föregående månad. Av de långtidsarbetslösa hade 1 080, dvs. 8 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Antalet lediga arbetsplatser och intresset för olika tjänster minskade

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under oktober 3 109 nya lediga jobb, vilket är 511 (­ 16,4 %) färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under oktober fanns det totalt 5 343 lediga arbetsplatser, vilket var 238 platser (­-4,3 %) färre än för ett år sedan.

I slutet av oktober deltog 4 438 personer i service, vilket är 74 personer färre än ett år tidigare (- 1,6 %).Antalet personer som deltog i arbetskraftsutbildning var 46 personer fler än för ett år sedan, sammanlagt 1 021. I frivilliga studier deltog 1 085 personer, vilket är 209 personer färre än förra året. I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte deltog 835 personer, vilket är 28 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Kommunerna sysselsatte 14 personer fler med lönesubvention än föregående år och inom den privata sektorn sysselsattes 61 personer fler än förra året.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,5 %)
Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,5 %)
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för december månad: Arbetslösheten ökade, men måttligt (Österbotten, Mellersta Österbotten)27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av december sammanlagt 7 424 arbetslösa arbetssökande. Det är 44 (+ 0,6 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i december 1 091 fler än i november. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 6,6 %. Motsvarande andel i hela landet är 9,9 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i december 1 250 (- 26,3 %) färre än för ett år sedan. Under december fanns det totalt 5 408 lediga arbetsplatser, vilket var 1 659 (- 23,5 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 363 personer jämfört med förra året (- 16,0 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus joulukuu: Työttömyys kääntynyt maltilliseen kasvuun (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli joulukuun lopussa yhteensä 7 424 työtöntä työnhakijaa. Se on 44 (+ 0,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli joulukuussa 1 091 enemmän kuin marraskuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,6 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena joulukuussa 1 250 (- 26,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuun aikana avoinna oli yhteensä 5 408 työpaikkaa, mikä oli 1 659 (- 23,5 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 363 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 16,0 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Från Österbotten och Mellersta Österbotten till Houten i Holland för att rekrytera experter (Österbotten, Mellersta Österbotten)19.1.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Emigration Expo -rekryteringsmässan som ordnas 1-2.4.2023 i Houten, Holland, är Europas största utvandringsevenemang. Den besöks årligen av ca 11 000 arbetssökande eller experter som planerar utvandring på basis av arbete. Finland deltar och har en egen avdelning på mässan - Finland Works. Österbottens och Mellersta Österbottens arbets- och utbildningsbaserade invandring via Talent Coastline-ekosystemet representeras på FinlandWorks -avdelningen av Kristinestads näringslivscentral, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia samt Österbottens AN-byrå.

Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta lähdetään tavoittelemaan osaajia Hollannin Houtenista (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) 19.1.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Hollanin Houtenissa 1.-2.4.2023 järjestettävä Emigration Expo -rekrytointimessu on Euroopan suurin maastamuuttotapahtuma. Tapahtumassa käy vuosittain noin 11 000 työnhakijaa tai työperäistä maastamuuttoa harkitsevaa osaajaa. Suomi on tapahtumassa mukana Finland Works osastolla. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton Talent Coastline -ekosysteemistä messujen Suomi-osastolla edustaa Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia sekä Pohjanmaan TE-toimisto.

Sysselsättningsöversikt för november månad: Minskningen i arbetslösheten avtar (Österbotten, Mellersta Österbotten)20.12.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av november sammanlagt 6 333 arbetslösa arbetssökande. Det är 132 (- 2,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i november 159 fler än i oktober. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %. Motsvarande andel i hela landet är 8,9 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i november 224 (- 7,7 %) färre än för ett år sedan. Under november fanns det totalt 4 673 lediga arbetsplatser, vilket var 571 (- 10,9 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 382 personer jämfört med förra året (- 17,0 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum